Tối đa hóa việc tiếp cận tất cả các bộ sưu tập thư viện, đồng thời cung cấp cho sinh viên và nhà nghiên cứu khả năng truy cập nhanh nhất vào các tài liệu học tập nghiên cứu cũng như tạo ra nhiều phương thức phát hiện trực quan tới nội dung mới. Primo tích hợp thông suốt với các hệ thống quản trị thư viện và đào tạo nhằm tạo lên những quy trình công việc toàn diện và hiệu quả. Cộng đồng người dùng của chúng tôi đang tăng sức mạnh của Primo thông qua việc chia sẻ các sáng kiến ​​được dẫn dắt bởi khách hàng, cách thực hành tốt nhất và nhiều phát triển cộng tác.

Icon

Chuyển giao trải nghiệm mà người dùng mong đợi

Cho phép bạn đọc truy cập tới một nguồn tài nguyên học tập và nghiên cứu phong phú cũng như nhiều loại hình tài nguyên có liên quan phù hợp nhất đến nghiên cứu của họ. Tất cả đều thông qua một giao diện tìm kiếm duy nhất tại bất kỳ lúc nào và trên bất cứ thiết bị số nào.

Icon

Tối đa hóa giá trị của các bộ sưu tập thư viện

Tăng cường sử dụng tài nguyên thư viện, tăng cường khả năng hiển thị của các dịch vụ thư viện và chứng minh giá trị cho người ra quyết định thông qua các báo báo phân tích nâng cao.

Icon

Hỗ trợ nghề thư viện

Tăng hiệu suất với các quy trình xử lý công việc toàn diện, cùng những khả năng thu hoạch và chuẩn hóa dữ liệu tiên tiến. Dễ dàng tùy biến Primo nhằm tác động đến cách bộ sưu tập thư viện được phát hiện và trình bày.

Icon

Nhúng phát hiện tài nguyên trong các hệ sinh thái học tập

Kết nối khả năng phát hiện tài nguyên thông tin với hệ thống nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ giảng dạy và học tập, ứng dụng thiết bị di động dành cho sinh viên và các công cụ khác, cùng với khả năng tích hợp sản phẩm vượt trội (OTB) của Primo và các dịch vụ API mở.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Tính toàn diện

Khả năng bao phủ mọi loại hình tài nguyên học tập và nghiên cứu cùng siêu dữ liệu mở rộng

Rss image

Tính phù hợp

Kết quả tìm kiếm trả về được tùy biến cao sử dụng nhiều thuật toán giàu tính năng

Rss image

Tính hiện đại

Giao diện hiện đại thế hệ kế tiếp giúp xây dựng một dịch vụ người dùng trong suốt cùng trải nghiệm được cá nhân hóa cao.

Rss image

Tính trung lập

Tính trung lập về nội dung được chuyển giao tới người dùng được thể hiện rõ, cùng khả năng cung cấp thông tin phù hợp nhất mà không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nội dung nào

Rss image

Tính mở

Được phát triển trong một cấu trúc phát hiện tài nguyên mở, đồng thời cho phép thư viện dễ dàng tùy biến và chia sẻ các phát triển với cộng đồng người dùng Primo

Rss image

Tính linh hoạt

Có nhiều khả năng duy nhất cho phép xây dựng các mạng thư viện chia sẻ tài nguyên chung (consortia), đồng thời hỗ trợ nhiều cấu trúc và luồng dữ liệu đa dạng khác nhau

quote

Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm
mà nó thực sự quan trọng đối với
tổ chức của bạn…
Cách tốt nhất có được động người dùng hiểu bạn,
vậy bạn có thể làm việc cùng với họ. quote

Mehmet Celik, Đại học KU Leuven

Tất cả nhận xét

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI