Hệ thống Quản lý Thư viện Tích hợp Aleph500® cung cấp cho các thư viện đại học, nghiên cứu và quốc gia các công cụ hiệu quả, thân thiện với người dùng cũng như hỗ trợ luồng công việc mà thủ thư cần để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của ngành hiện nay và trong tương lai.

Icon

Linh hoạt

Các cấu thành có khả năng tùy biến dễ dàng được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của mọi loại hình và kích cỡ thư viện, từ những thư viện đơn tới các cộng đồng chia sẻ hạ tầng quản lý thư viện (Consortia) và thư viện quốc gia lớn nhất thế giới.

Icon

Dễ sử dụng

Quy trình làm việc thân thiện với người dùng và giao diện đồ họa trực quan giúp tăng hiệu quả của cán bộ thư viện và nâng cao trải nghiệm cho bạn đọc.

Icon

Tính mở rộng cao

Các tính năng tăng trưởng và mở rộng cho phép các thư viện và cộng đồng chia sẻ hạng tầng quản lý thư viện chung (consortia) tiếp tục hình dung cũng như tạo ra những môi trường quản lý đặc thù riêng của họ.

Icon

Đáp ứng tương lai

Kiến trúc khách/chủ đa tầng gắn kết và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn ngành mới nhất đảm bảo Aleph sẽ đáp ứng nhu cầu thư viện ngày hôm nay và trong tương lai.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Tính mở cao

Dựa trên các tiêu chuẩn vận hành liên kết quốc tế ứng dụng trong ngành, hỗ trợ API đầy đủ nhằm cung cấp khả năng chia sẻ tài nguyên tối đa, kết nối đầy đủ và tương tác thông suốt với các hệ thống và cơ sở dữ liệu khác

Rss image

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa ký tự

Hỗ trợ Unicode đầy đủ cung cấp khả năng nhập và hiển thị biểu ghi và văn bản đa ngôn ngữ và đa ký tự khác nhau. Người dùng có thể giao tiếp với hệ thống bằng ngôn ngữ ưa thích của mình.

Rss image

Phân hệ biên mục

Cung cấp một cách có tổ chức nhiều tùy chọn mẫu biên mục cho nhiều loại hình tài liệu khác nhau. Sử dụng các mẫu biên mục trong Aleph được thiết kế chuẩn hoặc tạo các mẫu biên mục tùy biến theo đặc thù của thư viện

Rss image

Phân hệ lưu thông

Hỗ trợ nhiều hồ sơ chính sách lưu thông khác nhau riêng biệt cho các bộ sưu tập thư viện, cho thư viện nhánh và thư viện thành viên trên hệ thống

Rss image

Tài nguyên chia sẻ

Aleph cung cấp nhiều phương pháp chia sẻ tài nguyên, hỗ trợ các thỏa thuận hợp tác khác nhau về lưu thông và trao đổi dữ liệu tồn tại giữa các thư viện

Rss image

Quản trị dễ dàng

Môi trường dữ liệu gắn kết và thân thiện, linh hoạt giúp truy vấn và thống kê sử dụng ở nhiều góc độ quản lý của thư viện

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI