Cơ sở dữ liệu chỉ mục Central Discovery Index là một tập hợp lớn các nội dung học tập và nghiên cứu được cấp phép truy cập và truy cập mở. Phạm vi bao phủ nhiều nguồn dữ liệu điện tử sâu và rộng bao gồm mọi loại hình tài liệu sẵn có như bài báo nghiên cứu, sách điện tử, video, bình xét khoa học, tài liệu pháp lý và hơn thế nữa. Nội dung này được tổng hợp cẩn thận từ một mạng lưới các nhà cung cấp nội dung rộng khắp và được làm giàu siêu dữ liệu bởi một đội ngũ thủ thư của Ex Libris để tạo điều kiện cho bạn đọc dễ dàng phát hiện nhanh chóng tài liệu mà họ cần.

Gặp chuyên gia: Dave Hovenden nói về Central Discovery Index
Image Full

Phạm vi bao phủ dữ liệu sâu và rộng

Nhờ có các mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp nội dung toàn cầu và địa phương, Ex Libris bám sát và làm việc với nhiều nguồn tài nguyên học tập và nghiên cứu trên diện rộng. Cách tiếp cận toàn diện này cung cấp cho người dùng tin/bạn đọc khả năng phát hiện thành công nhiều nội dung dễ tìm và khó tìm từ khắp các nguồn tin học tập hữu ích.

Image Full

Quản lý siêu dữ liệu

Đội ngũ chuyên viên thư viện chuyên nghiệp và tận tâm của Ex Libris sử dụng chuyên môn sâu trong quản lý siêu dữ liệu để liên tục tổng hợp, làm phong phú và cập nhật mọi nguồn tài nguyên. Các chuyên gia và quy trình xử lý nội dung của chúng tôi tập hợp và duy trì dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu học tâp và nghiên cứu có sẵn, xử lý các nguồn dữ liệu đó công bằng như nhau để nâng cao khả năng phát hiện và truy cập nội dung.

Image Full

Image Full

Siêu dữ liệu phong phú và nhất quán

Các tài nguyên học tập và nghiên cứu được tìm kiếm thông qua Primo chứa đựng siêu dữ liệu phong phú và mở rộng giúp nâng cao kết quả tìm kiếm phù hợp. Cấp độ chi tiết của biểu ghi thư mục bao gồm các thuật ngữ chủ đề, từ vựng kiểm soát, từ khóa do tác giả cung cấp, siêu dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu nguồn chỉ mục và tóm tắt chuyên ngành (A&I), CrossRef DOIs,  các chỉ số bình xét/phản biện của cơ sở dữ liệu Ulrich và hơn thế nữa – kết quả từ luồng dữ liệu hiệu quả và cộng tác chặt chẽ với các nhà cung cấp nội dung.

Image Full

Sự tham gia của cộng đồng

Khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc đề xuất bổ sung các nguồn tài nguyên hữu ích cho Central Discovery Index. Diễn đàn Nội dung và trao đổi ý tưởng của Ex Libris (Ex Libris Idea Exchange Content Forum) cung cấp cho người dùng tin cơ hội để đệ trình, xem xét và biểu quyết những ý tưởng để giúp chúng tôi tăng trưởng bộ sưu tập để đáp ứng nhu cầu của cả thư viện và bạn đọc.

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI