Máy chủ xử lý nối kết tài nguyên điện tử SFX® đem lại cho bạn đọc và thủ thư một công cụ giàu tính năng nhằm tối ưu việc quản lý và truy cập tài nguyên điện tử. Nó cung cấp cho bạn đọc một hướng dẫn kết nối trực tiếp tới biểu ghi toàn văn tài nguyên điện tử thông qua công nghệ nối kết OpenURL, đồng thời chuyển giao những kết nối thay thế nhằm giúp phát hiện tài nguyên mở rộng thêm, truy cập tới tạp chí và nhiều loại hình tài liệu khác. Đối với thủ thư, SFX cung cấp một cơ sở dữ liệu mô tả tài nguyên điện tử toàn cầu, nhiều tùy chọn triển khai và tùy biến, cũng như những công cụ quản lý giàu tính năng mà họ cần. Phát hành phiên bản đầu tiên vào năm 2001 như là một hệ thống xử lý nối kết OpenURL đầu tiên, SFX liên tục được phát triển nhằm hỗ trợ nhiều phát triển ngành mới nhất và đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của khách hàng.

Image Full

Cơ sở Dữ liệu Mô tả Tài nguyên Điện tử SFX

Cơ sở dữ liệu mô tả tài nguyên điện tử toàn cầu SFX (SFX Knowledge Base) nhận được sự bao phủ rộng về tài nguyên và dữ liệu cần thiết nhằm kết nối bạn đọc chính xác tới tài nguyên và giúp thủ thư quản lý bộ sưu tập. SFX Knowledge Base là một cơ sở dữ liệu toàn diện, đóng vai trò như là một kho thông tin và dữ liệu trung tâm mô tả tài nguyên điện tử và đia phương bao gồm siêu dữ liệu mô tả và nhiều cú pháp kết nối. Sự chính xác của dữ liệu và cập nhật liên tục được đảm bảo bởi một đội ngũ thủ thư của Ex Libris, cùng sự cộng tác chặt chẽ với nhiều nhà xuất bản và những dịch vụ cập nhận dữ liệu tự động.

Image Full

Nhiều Cấu hình Triển khai

Cho dù triển khai như là một hệ thống do Ex Libris quản lý hoặc cài đặt địa phương do thư viện quản lý, thư viện đều tận dụng được toàn bộ các chức năng phong phú của giải pháp này. Những khả năng kết nối có thể được dễ dàng nhúng vào những nguồn tài nguyên tương thích chuẩn OpenURL, bao gồm ứng dụng quản trị thư viện, cổng thư viện, cơ sở dữ liệu chỉ mục và tóm tắt (A&I), Google Scholar, hệ thống quản lý khóa học và nhiều ứng dụng khác. Một danh mục tạp chí A-Z, tìm kiếm sách điện tử và một trình tìm kiếm qua nối kết trích dẫn (Citation Linker) sẽ cung cấp các điểm truy cập bổ sung tới bộ sưu tập điện tử của thư viện.

 

Image Full

Image Full

Nhiều Lựa chọn Tùy biến

Sử dụng nhiều cấu hình tùy biến mở hoặc tận dụng các bộ công cụ quản trị dựa trên Web để tùy biến dịch vụ SFX nhằm đáp ứng nhu cầu của thư viện. Trình quản trị thư viện dựa trên Web tạo điều kiện cho thư viện thay đổi và có được giao diện nhất quán ngay lập tức như mong muốn. SFX cũng có khả năng vận hành liên kết thông qua nhiều giao diện mở, đồng thời cho phép tích hợp thông suốt với nhiều hệ thống quản lý thư viện khác.

 

Image Full

Truy cập Tài nguyên

Cung cấp cho người dùng/bạn đọc khả năng xem sự sẵn có điện tử của một đầu mục tài liệu, sau đó kết nối tới toàn văn, tìm kiếm tạp chí điện tử, và tận dụng được nhiều dịch vụ thư viện khác, bao gồm khả năng gợi ý đọc đối với nhiều tài liệu liên quan thông qua dịch vụ bX Recommender. SFX kết hợp thông tin tập hợp từ nhiều nguồn dữ liệu nhằm quyết định dịch vụ tài nguyên nào sẵn có tốt nhất và cung cấp danh mục nối kết tới chúng. Nó có thể tự động điều chỉnh dữ liệu không chính xác và giúp người dùng tin xác định được tài liệu mà họ cần.

 

Image Full

Image Full

Phân tích Dữ liệu Sử dụng

Theo dõi mọi hoạt động sử dụng của người dùng và phân tích báo cáo các COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) thông qua SFX. Với khả năng dễ dàng sử dụng các công cụ thống kê, thư viện có thể có được bức tranh chung về sử dụng tài nguyên điện tử, bao gồm cả nhan đề và ứng dụng chuyển giao. Dữ liệu sử dụng trong SFX cũng có thể truy xuất bởi dịch vụ bX Scholarly Recommender để phát sinh những gợi ý đọc bài báo nghiên cứu cho bạn đọc.

Image Full

Công cụ Phát triển Bộ sưu tập

Sử dụng những công cụ phân tích bộ sưu tập sâu về dữ liệu giúp thư viện nhận những tài liệu điện tử bị trùng lặp và có nhiều bản, qua đó cho phép ra những quyết định bổ sung thông minh hơn. SFX có thể giúp thư viện tìm thấy điểm tối ưu khi kết hợp nhiều nguồn tài nguyên nhằm phù hợp với ngân sách bổ sung và phát triển bộ sưu tập điện tử đáp ứng đúng nhu cầu người dùng.

 

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI