Chuyên đề

image

Ngày đăng: 04/04/15

Ưu tiên chuyển giao nội dung và dịch vụ thư viện trên thiết bị di động

Xu hướng nhanh: Thúc đẩy sự chấp nhận công nghệ trong các thư viện đại học và nghiên cứu trong …

image

Ngày đăng: 25/03/15

Tích hợp dữ liệu nghiên cứu và nối kết dữ liệu nghiên cứu vào mục lục thư viện

Một nghiên cứu được cấp tài chính bởi DFG – Uỷ ban Quản lý Nghiên Cứu Đức (German Research Foundation), …

image

Ngày đăng: 19/03/15

Xu hướng tập trung ngày càng tăng vào quản lý dữ liệu nghiên cứu đối với các ấn phẩm khoa học

Xu hướng nhanh: Thúc đẩy sự chấp nhận công nghệ trong thư viện đại học và nghiên cứu trong vòng …

image

Ngày đăng: 14/03/15

Các xu hướng thúc đẩy nhanh sự chấp nhận công nghệ trong các Thư viện Đại học và Nghiên cứu

Sáu xu hướng công nghệ trong thư viện đại học và nghiên cứu được mô tả dưới đây được lựa …

image

Ngày đăng: 22/07/14

Bảo quản dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới dạng số cho lưu trữ lâu dài và truy cập bền vững theo thời gian

Bảo quản dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới dạng số cho lưu trữ lâu dài và truy cập bền …

image

Ngày đăng: 18/09/13

SẢN PHẨM TỰ HÀO CỦA THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG CHÚNG TÔI: KIRTAS

Victor N.Y, thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2013, – Từ một văn phòng nhỏ mà doanh nghiệp Kirtas …