Chuyên đề

image

Ngày đăng: 04/05/15

Không gian thư viện ngày nay vô cùng hấp dẫn, hãy cùng chiêm ngưỡng!

  Rất nhiều người, khi được hỏi về thư viện, sẽ hình dung ngay ra những tòa nhà cũ kỹ …

image

Ngày đăng: 04/04/15

Ưu tiên chuyển giao nội dung và dịch vụ thư viện trên thiết bị di động

Xu hướng nhanh: Thúc đẩy sự chấp nhận công nghệ trong các thư viện đại học và nghiên cứu trong …

image

Ngày đăng: 25/03/15

Tích hợp dữ liệu nghiên cứu và nối kết dữ liệu nghiên cứu vào mục lục thư viện

Một nghiên cứu được cấp tài chính bởi DFG – Uỷ ban Quản lý Nghiên Cứu Đức (German Research Foundation), …

image

Ngày đăng: 19/03/15

Xu hướng tập trung ngày càng tăng vào quản lý dữ liệu nghiên cứu đối với các ấn phẩm khoa học

Xu hướng nhanh: Thúc đẩy sự chấp nhận công nghệ trong thư viện đại học và nghiên cứu trong vòng …

image

Ngày đăng: 14/03/15

Các xu hướng thúc đẩy nhanh sự chấp nhận công nghệ trong các Thư viện Đại học và Nghiên cứu

Sáu xu hướng công nghệ trong thư viện đại học và nghiên cứu được mô tả dưới đây được lựa …

image

Ngày đăng: 22/07/14

Bảo quản dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới dạng số cho lưu trữ lâu dài và truy cập bền vững theo thời gian

Bảo quản dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới dạng số cho lưu trữ lâu dài và truy cập bền …