Ex Libris Leganto giúp cho thư viện dễ dàng thu hút sự tham gia người dùng vào việc tạo ra, truy cập và quản lý danh mục tài nguyên theo khóa học. Các giảng viên có thể xây dựng, duy trì và chia sẻ những danh mục tài nguyên theo khóa học bao gồm tất cả loại hình tài liệu, thủ thư có thể cung cấp tài nguyên đọc hiệu quả và mở rộng hỗ trợ tới nhiều khóa học hơn cũng như sinh viên có thể truy cập tất cả tài liệu đọc theo khóa học tại cùng một nơi và từ bất kỳ thiết bị truy cập nào. Leganto tích hợp chặt chẽ với giải pháp Alma® của Ex Libris cũng như những hệ thống quản lý học tập (LMS), dịch vụ phát hiện tài nguyên, ứng dụng di động, công cụ trích dẫn và nhiều hệ thống quản lý trường học khác. Hãy nghe Cô Mary-Lynn Bragg, Giám đốc chương trình “Thu hút sinh viên và giảng viên” tại Ex Libris thảo luận về làm thế nào để trợ giúp các thư viện triển khai Leganto nhanh chóng và hiệu quả tới cán bộ giảng viên và sinh viên, cũng như tác động của nó trong việc nâng cao khả năng thu thập và chuyển giao nguồn học liệu với chi phí thấp: “Flexible Adoption Methodologies“, và nghe nhận xét về khả năng của Leganto trong việc tích hợp với LMS tại Đại học Washington.

 

Icon

Chi phí Học liệu Thấp

Giúp giảm chi phí học liệu theo khóa học đối với sinh viên và nhà trường bằng việc tối đa hóa sử dụng tài liệu do thư viện sở hữu và ứng dụng một mô hình trả phí theo mức độ sử dụng nhằm mục đích chỉ trả chi phí cho nội dung thực sự cần.

Icon

Tăng Năng suất và Tính tuân thủ của Thư viện

Giúp thủ thư tiết kiệm thời gian và tăng sự tham gia của thư viện vào hoạt động giảng dạy và học tập thông qua nhiều quy trình tự động hóa đối với việc cung cấp nguồn học liệu đọc theo khóa học. Nâng cao sự tuân thủ bản quyền với các mô hình cấp phép tự động và trả phí linh hoạt.

Icon

Nâng cao Trải nghiệm Giảng dạy và Học tập

Giúp xây dựng những danh mục đọc phù hợp, dễ dàng truy cập, tương tác và bao gồm mọi loại hình tài liệu. Giúp giảng viên tiết kiệm thời gian thông qua những quy trình tạo lập, chia sẻ và duy trì các danh mục đọc theo khóa học năm này qua năm khác.

Icon

Thu hút Sinh viên

Giúp nâng cao sự thành công của sinh viên và nuôi dưỡng hoạt động học tập có ý nghĩa bằng việc cung cấp truy cập tới học liệu đọc theo khóa học thông qua một giao diện người dùng trực quan sẵn có trên bất kỳ thiết bị số nào cũng như dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khóa học.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Dễ dàng sử dụng

Những danh mục đọc theo khóa học được cấu trúc, chú giải dễ dàng được chia sẻ và duy trì.

Rss image

Nhận diện vốn Tư liệu

Nhận diện tự động những tài nguyên mà thư viện sở hữu hoặc đã thuê bao.

Rss image

Đánh giá dựa trên phân tích dữ liệu

Sự phân tích dữ liệu và báo cáo giúp cung cấp một bức tranh tổng quan về những tài liệu mà các sinh viên sử dụng và hình mẫu sử dụng của chúng.

Rss image

Dựa trên môi trường điện toán đám mây

Tích hợp chặt chẽ với ứng dụng quản trị thư viện Alma để tổ chức lại các tác vụ thư viện.

Rss image

Tương tác

Một giao diện cho phép sinh viên chia sẻ phản hồi và đề xuất đầu mục tài liệu tới giảng viên hay giáo sư hướng dẫn.

Rss image

Khả năng tích hợp cao

Khả năng tích hợp với nhiều hệ thống quản lý khóa học và dịch vụ trường học phù hợp.

quote

Một trong những khả năng mà chúng tôi thực sự thích
về Leganto đó là nó có thể lưu giữ mọi loại hình
tài liệu chứa đựng nội dung
tại một nơi. quote

Blake Galbreath, Thủ thư Dịch vụ Chính, Đại học Bang Washington

Tất cả nhận xét
Leganto Highlights Demo

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI