Primo vượt trội hơn việc chuyển giao kết quả tìm kiếm phù hợp. Sử dụng mô hình phân tích dữ liệu lớn – tập hợp, so sánh, và kết nối các mối tương quan về dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu – Primo trình bày hiệu quả các mối quan hệ giữa tài nguyên và tài liệu phù hợp nhất cho mục đích phát hiện và tìm kiếm của người dùng tin. Những khả năng khai thác dữ liệu thông minh này cung cấp một cơ hội chỉ ra cho bạn đọc những định hướng nghiên cứu mới, đồng thời tạo ra thêm nhiều điểm kết hợp phù hợp với nguồn tài nguyên mới, và mở rộng kiến thức.

 

Nghe Chuyên gia: CHRISTINE STOHN nói về khai thác mô hình dữ liệu lớn (Big Data)
Image Full

Tính năng Gới ý Đọc Bài báo Bx

Phân tích ra những mối tương quan giữa các nguồn tài nguyên và hiển thị những bài báo nghiên cứu gợi ý đọc liên quan đến bài báo mà bạn đọc quan tâm bằng việc tận dụng dữ liệu ẩn danh từ hàng triệu tác giả và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Nói cách khác,  bX Recommender trình bày ra cho bạn đọc một tập hợp những tài nguyên liên kết đa ngành và khiến cho họ dễ dàng tìm thấy những bài báo mà họ có thể không tìm thấy trước kia.

Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ bX Recommender.

Image Full

Tính năng Gợi ý Tài nguyên đọc

Thúc đẩy sử dụng các nguồn tài nguyên thư viện cụ thể như cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập chuyên ngành, hướng dẫn nghiên cứu, dành mục đọc và đặt trước theo khóa học, công bố nghiên cứu, sự kiện hiện hành, đọc theo giờ mở cửa thư viện, theo chuyên gia chủ đề, và các công cụ trợ giúp. Những nguồn tài nguyên được gợi ý có giá trị này sẽ dẫn dắt bạn đọc tới các tài nguyên mục tiêu phù hợp và đúng với ngành học hay lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến ngữ cảnh của câu hỏi truy vấn.

 

Image Full

Image Full

Theo đuổi Trích dẫn

Cho phép bạn đọc khai thác mở rộng thêm một chủ đề và tập hợp các tài nguyên có giá trị bằng việc theo đuổi những bài báo nghiên cứu được trích dẫn lẫn nhau. Với chỉ một nhấp chuột, bạn đọc có thể kết nối tới nhiều bài báo được trích dẫn bởi một tài nguyên nào đó và bài báo trích dẫn tài nguyên đó, và đồng thời sau đó có thể tiếp tục truy xuất các danh mục tài liệu tham khảo của các bài báo.

 

Image Full

Tính năng Tối ưu hóa Kết quả Tìm kiếm

Có khả năng linh hoạt làm nổi bật các dạng nội cụ thể (tin tức, hình ảnh, hay đầu mục tài liệu trong các bộ sưu tập nội sinh) và nhóm chúng cùng nhau trên trang kết quả tìm kiếm Primo. Một phương thức hình ảnh hóa dữ liệu đặc thù sẽ phân biệt nội dung được nhóm vào này đến từ tạp chí nghiên cứu và sách trong kết quả tìm kiếm, đồng thời cho phép thư viện giới thiệu các bộ sưu tập đặc biệt và tài nguyên chuyên ngành đặc thù.

 

Image Full

Image Full

Tích hợp với Dịch vụ Dữ liệu Thư mục Syndetics

Khả năng nhúng thông tin thư mục chi tiết từ dịch vụ Syndetics vào trong các trang biểu ghi Primo sẽ làm giàu thêm trải nghiệm phát hiện tài nguyên và tối đa hóa giá trị của các bộ sưu tập thư viện. Bạn đọc có thể nhận thấy các phần tử dữ liệu tương tự như gợi ý nhan đề đọc, thông tin tác giả, trang mục lục chi tiết của cuốn sách, thông tin ấn phẩm nhiều kỳ, bình xét và đánh giá.

 

Image Full

Tính năng Trình bày Bộ sưu tập số

Cung cấp một phương thức hiển thị và trực quan đối với người dùng để xem các bộ sưu tập số từ Alma và Rosetta. Như là một phần của giao diện phát hiện tài nguyên của Primo, bạn đọc có thể sử dụng một trình giao diện hiện thị bộ sưu tập số tùy biến riêng để dễ dàng khai thác những bộ sưu tập số của thư viện, di chuyển thông qua một cấu trúc phân cấp của bộ sưu tập và lưu tài liệu tới trang quản lý tài liệu tham khảo yêu thích (My Favorites).

 

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI