Tin tức

image

Ngày đăng: 24/07/17

Cộng đồng Thư viện Nghiên cứu Washington (WRLC) lựa chọn triển khai bộ giải pháp thư viện thống nhất và Primo của Ex Libris

Được thành lập năm 1987 như là một tổ chức phi  lợi nhuận nhằm hỗ trợ và nâng cao các …

image

Ngày đăng: 28/06/17

Phát triển mô hình mạng quản lý thư viện chia sẻ chung và thống nhất: Cơ hội và Thách thức

Trong kỷ nguyên Internet, xuất bản điện tử các tài liệu nghiên cứu và học thuật cũng như phát triển …

image

Ngày đăng: 30/11/16

Trung tâm Dịch vụ Thư viện Đại học và Nghiên cứu của Đức, hbz (hbz Consortium) đã chọn giải pháp quản lý tài tản số và bảo quản số Rosetta của Ex Libris

  Hơn 40 tổ chức giáo dục đại học thuộc nhóm mạng thư viện của Trung tâm Dịch vụ Thư …

image

Ngày đăng: 29/11/16

Đại học Victoria Wellington đã chọn giải pháp Rosetta để bảo quản và quản lý tài số của trường

Tiếp tục đà tăng trưởng, giải pháp Rosetta được Đại học Victoria lựa chọn để làm đơn giản hóa khả …

image

Ngày đăng: 29/11/16

Cơ quan cấp phép bản quyền (CLA) và Ex Libris cùng hợp tác để tạo thuận tiện cho việc phân phối nội dung số hóa tới sinh viên

Sự cộng tác này sẽ giúp các tổ chức giáo dục đại học tích kiệm thời gian và nỗ lực …

image

Ngày đăng: 09/05/16

Hệ thống các Thư viện Đại học Cambridge đã lựa chọn triển khai bộ giải pháp quản trị tài nguyên thư viện thống nhất trong môi trường điện toán đám mây và Primo của Ex Libris.

Sự chuyển dịch tới một hệ thống quản lý tài nguyên thống nhất trên môi trường điện toán đám mây …