Brightspace ePortfolio

Brightspace ePortfolio của D2L được thiết lập để cung cấp thông tin và tài nguyên cho người sử dụng. Các giảng viên sẽ tương tác với ePortfolio từ góc độ Người học và Giảng viên. Các mô-đun trong khu vực Nội dung sẽ đưa ra các khái niệm và quy trình công việc quan trọng liên quan đến ePortfolio.

Người học có thể đưa ra nội dung khóa học, đánh giá, liên kết, phương tiện truyền thông và hơn thế nữa cho bạn học và giáo viên để nhận xét.

–    Người dùng có thể phản ánh nội dung một cách chính xác nhất từ Môi trường học tập Brightspace

–   Tin tức cập nhật hoạt động gần nhất giúp người học tiếp tục học tập hàng ngày.

–    Nội dung có thể được chia sẻ một cách dễ dàng tới người khác hoặc toàn bộ nhóm trong cùng một khóa học.

Khi người dùng thêm tài liệu học vào ePortfolio, có thể tạo ra một bài trình bày dựa trên dữ liệu web hoặc xuất nội dung để biểu thị thành tích đạt được.

–   Công cụ xây dựng bài trình bày sẽ để giảng viên chia sẻ nội dung dữ liệu ePortfolio vĩnh viễn.

–   Các thành tựu có thể được giới thiệu tới  thậm chí là  các nhà tuyển dụng tiềm năng.

–   Công cụ Xuất/Nhập dữ liệu cho phép người học lấy dữ liệu ePortfolio.

Brightspace ePortfolio có sẵn trên nhiều thiết bị di động.

–   Các chuyến đi thực tế, trao đổi, và những kinh nghiệm ngoài lớp có thể được ghi chép lại.

–   Ứng dụng gốc dễ dàng cho việc thêm hình ảnh và video trực tiếp từ các thiết bị di động.

–   Các bổ sung ngoại tuyến cho công cụ ePortfolio sẽ tự động đồng bộ hóa sau.