{jathumbnail off}

Số hóa kho tri thức thế giới là một trong những sáng kiến quan trọng  nhất của thiên niên kỷ mới. 

Giải phóng nội dung ra khỏi những cuốn sách đang trói buộc chúng.™

Dịch chuyển kiến thức từ sách sang bit thông tin bằng việc số hóa kho tri thức khổng lồ trên toàn thế giới hiện đang bị chất đống trong nhiều thế kỷ lịch sử nhân loại – đó là cách mà nội dung in trên giấy được giải phóng như thế nào. Nó là một sáng kiến sẽ làm thay đổi cách chúng ta tư duy, học tập, nghiên cứu và khám phá.

Thử thách này đang làm chúng ta nản chí và chúng ta chỉ muốn làm nó một lần. Mỗi trang, hình ảnh, lời nói và ký tự nhất thiết phải rõ ràng và dễ đọc như những ngày đầu tài liệu đó được xuất bản. Nội dung nhất thiết phải có khả năng tìm kiếm được, và các tệp tin sau khi số hóa phải có khả năng chuyển giao dưới nhiều phương tiện mang tin khác nhau – thậm chí có cả những phương tiện nào đó sẽ được phát minh trong tương lai.

Với tuyên bố gần đây của Google, Yahoo, Amazon, Microsoft và một số thương hiệu khác về việc số hóa một lượng lớn tài liệu có giá trị trong 500 trăm năm trở lại đây thì một hệ thống số hóa tốc độ, hiệu quả và chất lượng cao là rất cần thiết. Nói một cách tổng quát, việc số hóa nội dung sách và các tài liệu đóng tập rồi đưa chúng lên chia sẻ trên Internet, mạng thành viên Intranet, thư viện và các cổng truy cập số khác đã trở nên một nhu cầu cấp thiết. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách thức chúng ta tiếp cận với tri thức, thay đổi những người đã từng cần mẫn đọc sách bên những giá sách khổng lồ hay sau những cánh cửa khép kín và đặc biệt là nó sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thế giới cho đến muôn đời. Chúng tôi rất hãnh diện là người tiên phong trên mặt trận chuyển dịch tri thức này.

Giải pháp của Kirtas có thể giúp chúng ta đạt được những mục tiêu này trong khi tăng khả năng thu hồi vốn đầu tư. Thông qua sự phát triển các giải pháp hoàn chỉnh và “chìa khóa trao tay”, mọi thông tin hiện đang bị chôn vùi trong các đống sách hơn 500 năm qua và nhiều tài liệu đóng tập khác sẽ được khôi phục lại, bảo quản, sử dụng lại, và chia sẻ hiệu quả và tích kiệm tối đa chi phí.

Cho dù là ở thị trường nào đi chăng nữa, giải pháp của Kirtas luôn có ưu thế chuyển hóa nhanh chóng thông tin từ tài liệu đóng tập sang dạng số mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin đồng thời cho phép chúng ta có thể tìm kiếm và chỉ mục cho các thông tin này.