Tập đoàn Ex Libris công bố chương trình Open-Platform và tái khẳng định cam kết của mình hướng tới tính mở như là giá trị cốt lõi của công ty. Chiến lược Open-Platform này của Ex Libris sẽ tăng cường và đẩy mạnh một truyền thống của công ty đó là chúng tôi luôn đảm bảo tính mở và sự cộng tác cùng cộng đồng người dùng.

Jerusalem, Israel — Ngày 29 tháng 6 năm 2008. Nhận ra những nguyên tắc và sự thực hành mở đã được thể hiện trong môi trường các giải pháp của Ex Libris, tập đoàn Ex Libris đã lên kế hoạch chính thức hóa chiến lược phát triển các sản phẩm mở của mình. Sự cài đặt trong những giao diện mở nào đó luôn sẵn sàng để cho phép cộng đồng thư viện có thể tích hợp dễ dàng các cấu thành của giải pháp Ex Libris với những cấu thành phần mềm khác và cộng tác với các đồng nghiệp cùng phát triển ứng dụng.

Ex Libris đã chuyển dịch chiến lược Open-Platform của mình vào một chương trình bao gồm 3 khu vực hoạt động lớn:

· Chính thức hóa qui trình thiết kế, triển khai, tài liệu hóa, và xuất bản giao diện, nhằm duy trì sự thống nhất trên khắp các sản phẩm và đạt được sự toàn diện

· Tăng sự tập trung vào nguyên tắc kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trong các thiết kế sản phẩm trong tương lai, đồng thời đảm bảo tất cả giải pháp của chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ như những khối làm sẵn (Core building Blocks) cho các ứng dụng do chúng tôi phát triển hoặc các bên khác.

· Cung cấp một ứng dụng nền nhằm đóng vai trò như là một tiêu điểm trung tâm cho mọi sự hợp tác, và như vậy sẽ khuyến khích và tạo điều kiện dễ dàng cho các sáng kiến của cộng đồng người dùng nhằm nâng cao tính năng của sản phẩm, hoặc sử dụng chúng theo cách mà chúng tôi vẫn chưa dự báo trước được.

Trong những năm gần đây, Oren Beit-Arie, một người dự báo chiến lược tại Ex Libris, đã đi đầu trong việc cam kết tính mở của sản phẩm như là một định hướng chiến lược chính, và là một trong những giá trị cốt lõi của công ty. Bằng việc kế hoạch một chương trình Open-Platform, công ty đã chuyển tầm nhìn của mình vào một kế hoach cụ thể. Beit-Arie giải thích thêm rằng “Chiến lược Open-Platform của Ex Libris là một tư duy khác biệt, đồng thời đặt nền móng cho một mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực này. Beit-Arie cho biết thêm “Trong khi xây dựng dựa trên năng lực cốt lõi này – sự phát triển những giải pháp mạnh mẽ, bền vững theo một lộ trình lâu dài – chúng tôi cung cấp cho các thư viện những công cụ tối ưu hóa để biến những giải pháp này trở nên phù hợp nhất với môi trường đặc thù của thư viện.”

Ere Maijala, chuyên gia nghiên cứu công nghệ thông tin (IT) tại Thư viện Quốc gia Phần Lan (National Library of Finland) và là một nhà phát triển nhiệt huyết những code có tính đặc thù cho giải pháp tìm kiếm siêu dữ liệu Metalib (Nelli Portal) và giải pháp xử lý nối kết SFX nhận xét thêm rằng “Đây là một bước phát triển quan trọng tại thời điểm mà mã nguồn mở có sự thịnh hành. Để chúng ta có thể được một giải pháp tốt nhất nằm ngoài cả sự phát triển theo mô hình đóng và mã nguồn mở, thì hai cách tiếp cận này nên tồn tại cùng nhau.”

Mark Dehmlow, thủ thư dịch vụ điện tử tại Đại học Notre Dame (University of Notre Dame) và là một nhà phát triển nhiều tính năng mở rộng của SFX và MetaLib, nhất chí với Maijala rằng “Tôi cho rằng đây là một sáng kiến đầy cuốn hút. Rõ ràng có một nhu cầu cho những hoạt động mở rộng thêm từ cộng đồng khách hàng sử dụng sản phẩm của Ex Libris.”

Dẫn đầu chương trình Open-Platform là Tamar Sadeh, giám đốc marketing, người đang làm việc với những nhóm phát triển khác nhau tại Ex Libris để truyền đi một văn hóa về tính mở, từ một ban rút thăm đến việc tài liệu hóa hướng dẫn về các giao diện. Sadeh giải thích thêm rằng “Chúng tôi làm việc chặt chẽ với cộng đồng những nhà phát triển thư viện để đảm bảo rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng tốt và chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ theo khả năng của chúng tôi để tạo điều kiện dễ dàng cho các dự án cộng tác. Sử dụng những giao diện có tính mở, cộng đồng thư viện có thể có được một phiên bản tùy biến và cấu hình vượt ra khỏi tính năng sẵn có của một giải pháp Ex Libris cung cấp, và phát triển thêm những cấu thành để đáp ứng nhu cầu cụ thể của thư viện. Hơn nữa, những lợi ích của một chương trình Open-Platform không chỉ giới hạn vào những thư viện mong muốn phát triển mở rộng thêm. Toàn bộ cộng đồng người dùng Ex Libris, bao gồm cả những thư viện mà không có nhân viên phát triển hay lập trình (in-house developers), hoặc những bộ phận công nghệ thông tin đủ lớn, sẽ đều được hưởng lợi ích từ những đóng góp và những phát triển từ đồng nghiệp của họ ở các thư viện khác.”

Để hỗ trợ định hướng chiến lược này, Ex Libris đã tạo ra “EL Commons”, một môi trường cộng tác dựa trên Web để lưu trữ code được phát triển thêm từ cộng đồng người dùng gọi là “Developer Zone” và thành viên của cộng đồng người dùng có thể truy cập tài liệu hướng dẫn cho các giao diện mở, tải lên các cấu thành phần mềm mà họ phát triển thêm và mong muốn chia sẻ, và tải về những cấu thành phần mềm đã được phát triển bởi những thành viên khác thuộc cộng đồng người dùng Ex Libris, và sau đó làm cho những cấu thành phần mềm này thích nghi với nhu cầu của họ.

Ngoài ra, môi trường “EL Commons” cung cấp một hạ tầng cơ sở chứa đựng một tập hợp các trang Web cộng tác được định nghĩa và quản trị bởi chính người dùng các giải pháp của Ex Libris. Một nhóm người dùng đại diện người dùng của Ex Libris sẽ thử nghiệm môi trường “El Commons” trong những tuần tới, và sau đó nó sẽ được phát hành chính thức mùa hè này.

Laura Gilinski

Theo bản tin Ex Libris 6/2008.