Tuần này, Đại học Emory (Emory University) đã công bố giao diện tích hợp tài nguyên Primo tới cộng đồng người dùng. Dữ liệu trong Primo của Emory bao gồm 2,4 triệu biểu ghi từ hệ thống ILS22,000 biểu ghi Dublin Core từ những hệ thống khác.

Hơn 80 lần thử nghiệm đã được thực hiện trên khắp các nhóm người dùng ở 8 thư viện của Emory. Một lần kiểm tra thêm nữa được kế hoạch thực hiện vào mùa hè này. Trường này dự định đưa Primo vào phục vụ từ tháng 8, 2008 và cập nhật lên phiên bản 2 vào quý 3, 2008, và hoàn chỉnh giao diện Primo thành một cổng truy cập chính cho tài nguyên thư viện vào tháng 1 năm 2009.

Về thư viện Đại học Emory

5 Thư viện viện của Đại học Emory có vốn tư liệu là 3,1 triệu quyển và hàng nghìn tài nguyên thông tin điện tử, bao gồm hơn 20,000 tạp chí điện tử. Thư viện Thần học Pitts (Pitts Theology Library) là thư viên thần học lớn thứ hai tại Bắc Mỹ.

Thư viện về Sách hiếm, Bản thảo, và Lưu trữ (Manuscript, Archives and Rare Book Library) là một trong những kho lưu trữ phát triển nhanh nhất ở Mỹ và đã và đang trở thành một trong những thư viện hàng đầu thế giới cung cấp tài liệu nghiên cứu về văn học Anh và Ai-Len (Irish) thế kỷ 20, lịch sử và văn hóa của người Mỹ gốc Phi, và lịch sử vùng đất phía nam. Vốn tư liệu gồm có:

· Nhưng bộ lưu trữ cá nhân của những cây đại thụ trong làng văn học hiện đại, như Salman Rushdie, Ted Hughes người được giải thưởng nhà thơ Anh (British Poet), và Seamus Heaney, người giành giải Nobel

· Tài liệu liên quan đến công việc và cuộc sống của W.B. Yeats, Flannery O’Connor, Langston Hughes và nhiều tác giả khác

· Thư viện thơ ca Raymond Donowsky (The Raymond Danowsky Poetry Library), được xem như là một thư viện lớn nhất được hình thành bởi một nhà sưu tập cá nhân, nó bao gồm hàng nghìn quyển thơ ca bằng tiếng Anh từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Những thư viện của chúng tôi không chỉ là một kho tài nguyên về tài liệu hiếm và có tính di sản, các tạp chí ý học quan trọng và tài liệu được chính phủ lựa chọn, mà còn là những thư viện đi đầu trong việc tạo ra các mô hình mới cho tài nguyên học thuật số. Thư viện Đại học Emory đang số hóa nhiều sách hiếm, nằm ngoài bản quyền trong các bộ sưu tập của mình, đồng thời tạo khả năng truy cập dễ dàng cho các học giả tới các trang tài liệu trực tuyến, hay cung cấp dịch vụ đặt một bản in tài liệu đóng tập.

Theo bản tin 4/2008 của Ex Libris và Thư viên Đại học Emory