Người dùng Thư viện Đại học Vanderbilt (Vanderbilt University Library) giờ đây có thể xác định vị trí và truy cập nhanh chóng hơn tới một kho tài nguyên đa dạng mở rộng không ngừng – tài liệu in, số và điện tử – nhờ một dịch vụ trực tuyến có tên là DiscoverLibrary.

Trên hai năm qua, đại học Vanderbilt đã hợp tác với Ex Libris, một nhà cung cấp phần mềm tự động hóa hàng đầu và nhiều hệ thống giải pháp khác cho thư viện; cùng với Đại học Minnesota (University of Minnesota) và Thư viện Nghiên cứu Đại học Đan Mạch (Denmark’s Electronic Research Library) để phát triển Primo, nhằm tăng sức mạnh cho DiscoverLibrary

Jody Comb, phó trưởng thủ thư phụ trách công nghệ thông tin của trường đại học này cho biết “DiscoverLibrary vượt xa khái niệm hiện hành về mục lục thư viện. Nó chứa đựng tất cả biểu ghi từ hệ thống thư viện tích hợp của chúng tôi, một mục lục thẻ trực tuyến hiện có của thư viện, cũng như biểu ghi từ kho lưu trữ Television News Archive, một bộ sưu tập số lớn nhất của thư viện. DiscoverLibrary có thể phát triển để chứa đựng thông tin về tất cả tài nguyên của thư viện, và cuối cùng sẽ chứa đựng mọi tài nguyên học thuật của trường đại học này, những tài nguyên mà không thể nào gắn kết với một mục lục thư viện truyền thống (OPAC) của thư viện.” Ông cũng cho biết thêm rằng hệ thống phát hiện tài nguyên mới này được thiết kế để tìm kiếm nhanh và trực giác với nhiều tính năng mà một thế hệ người dùng mới hiểu biết về Web (Web-savvy) hằng mong muốn.

DiscoverLibrary cũng bao gồm một cấu thành tìm kiếm siêu dữ liệu, một dịch vụ cho phép người dùng tìm kiếm đồng thời trên mọi mục lục tài nguyên báo và cơ sở dữ liệu mà thư viện có khả năng truy cập. Ông Combs cũng cho biết DiscoverLibrary sẽ là một công cụ tìm kiếm toàn diện nhất tới thời điểm hiện nay. “Như hình dung, thì liệu một dịch vụ toàn diện như DiscoverLibrary có thể đe dọa người dùng với một lượng thông tin rất nhiều không, ông Comb cho biết DiscoverLibrary trợ giúp người dùng bằng tích hợp nhiều tính năng giải quyết vấn đề “quá tải thông tin.”


Người dùng có thể sắp xếp kết quả tìm kiếm với hệ thống phân loại tài nguyên phù hợp, hoặc sắp xếp theo trật tự ngày tháng của xuất bản phẩm, hoặc theo tiêu chí của nhiều phần tử thông tin định hướng thư viện khác. DiscoverLibrary cũng tự động nhóm nhiều biểu ghi giống nhau vào một chỗ.

Ví dụ, một bản in của một tác phẩm văn học có thể được nhóm với một bản ghi âm của cùng một tác phẩm. DiscoverLibrary cũng sử dụng “chế độ sàng lọc” theo phần tử thông tin thư viện, một cách lựa chọn phần tử trong một tập hợp kết quả tìm kiếm lớn theo dạng tài nguyên phù hợp. Người dùng cũng có thể thực hiện ngay một tìm kiếm liên quan thông qua một lần nhấp chuột nếu lần tìm kiếm đầu tiên không trả về kết quả mong muốn. Người dùng sẽ nắm được thông tin nhanh chóng liệu một đầu mục có thể truy cập trực tuyến, sẵn có trong thư viện, hoặc có một hạn chế truy cập hay không.

DiscoverLibrary đang làm hết sức mình để cung cấp cho người dùng một con được chuyển giao hiệu quả nhất tới tài nguyên, ông Combs cho biết, “Đối với các đầu mục tài liệu in, công cụ này có thể trình bày ngay một khổ mẫu để đặt giữ một đầu mục tài liệu, hoặc gửi một yêu cầu cho phép chuyển giao đầu mục tài liệu đó ngay tới một văn phòng nào đó trong khu giảng đường (campus) của trường đại học. Đối với các đầu mục tài liệu điện tử, công cụ này có thể phát ngay một đoạn ghi âm trực tuyến, hiển thị toàn văn của đầu mục đó, hoặc cho xem ngay một bức ảnh số.”

Bạn có thể tìm thấy dịch vụ này thông qua một nối kết trên trang trủ của thư viện (www.library.vanderbilt.edu) hoặc đi trực tiếp tới http://discoverlibrary.vanderbilt.edu. Để có thêm thông tin về dịch vụ này, xin hãy gửi email tới joseph.d.combs@vanderbilt.edu.

Theo bản tin thư viện Đại học Vanderbilt tháng 3/2008