Giải pháp Primo sẽ cho phép người dùng thư viện Đại học Brigham Young (Brigham Young University – BYU) truy cập và khai thác toàn bộ tài nguyên nội sinh và ngoại sinh đa dạng của thư viện.

Chicago, IL — 30 tháng 3. 2008. Ex Libris đã thông báo rằng Thư viện Đại học Brigham Young (Brigham Young University Library) đã chọn giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo® để làm một giao diện thống nhất cho tìm kiếm và truy xuất tất cả tài nguyên thư viện, bất kể định dạng và vị trí của tài nguyên. Primo sẽ cho phép thư viện trình bày toàn bộ sưu tập của thư viện theo một cách hoàn toàn mới, đồng thời đem đến cho người dùng một điểm truy cập duy nhất tới kho tài nguyên thông tin học thuật.

Randy Olsen, trưởng thư viện Đại học Brigham Young, giải thích thêm rằng “Chúng tôi hình dung thấy rằng Primo sẽ giúp chúng tôi nhận ra vai trò của chúng tôi là cần phải trợ giúp sinh viên và giảng viên truy cập toàn bộ tài nguyên thông tin học thuật phù hợp. Chúng tôi kế hoạch triển khai Primo cho cả thư viện Harold B. Lee (the Harold B. Lee Library) và thư viện luật Howard W.Hunter (the Howard W. Hunter Law Library). Ngoài việc tìm kiếm tài nguyên từ hệ thống Quản lý Thư viện Tích hợp (ILS), một hệ thống quản lý kho tài nguyên bản in (analog materials), Primo sẽ cho phép bạn đọc mở rộng phạm vi tìm kiếm của họ bằng truy cập tài nguyên chứa đựng sâu trong các bộ sưu tập của các nguồn tài nguyên điện tử ngoại sinh, bao gồm cả cơ sở dữ liệu truy cập mở và thông qua cấp phép.” Đại học Brigham Young cũng đang trong quá trình triển khai Verde®SFX®, hai sản phẩm quan trọng của Ex Libris cho phép quản lý tài nguyên điện tử và nối kết tài nguyên hiệu quả cho người dùng.

Robert Murdoch, phụ trách bộ phận Phát triển Bộ Sưu tập và Dịch vụ Kỹ thuật tại Đại học Brigham Young cho biết “ Thư viện Đại học Brigham Young có nhiệm vụ biên soạn nội dung và tạo ra các bộ sưu tập dễ dàng truy cập để đem đến một sự linh hoạt trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu, và sử dụng không gian thư viện. Kế hoạch tương lai của chúng tôi bao gồm việc triển khai Primo để cung cấp truy cập tới kho số đang ngày một mở rộng của thư viện và cơ sở dữ liệu cấp phép khác.”

Susan Pastore, phó giám đốc phụ trách thương mại vùng Bắc Mỹ của Ex Libris nhận xét rằng “ Chúng tôi tự hào chào đón Thư viện Đại học Brigham Young tới cộng đồng người dùng Primo tại Bắc Mỹ. Chúng tôi mong muốn ngày càng hợp tác hơn nữa với BYU khi thư viện nhận ra vai trò của mình là cung cấp tài nguyên và dịch vụ trợ giúp người dùng trong quá trình tìm kiếm tri thức.”

Về Đại học Brigham Young:

Đại học Brigham Young là một trong những trường đại học tư thục lớn nhất với trên 30.000 sinh viên đến từ trên 100 quốc gia trên thế giới. Các hệ thống Thư viện The Harold B. Lee và J. Reuben Clark kiêu hãnh sở hữu các bộ sưu tập với gần 4 triệu ấn phẩm, 3 triệu vi phim và trên 1 triệu hình ảnh. Hoạt động nghiên cứu tại BYU được trợ giúp bởi những bộ sưu tập thư viện có mức độ hồi cấu sâu rộng về nội dung của tài liệu về Thời kỳ Phục hưng/Thời kỳ cách tân, Văn minh Nước Mỹ (Americana), Lịch sử In ấn, Dữ liệu về Hình ảnh động, Nhạc phim, và Văn học thời kỳ Victoria. Thư viện Harold B.Lee là một thành viên của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu (Association of Research Libraries – ARL), Liên minh Thư viện Greater Western (Greater Western Library Alliance) và nhiều các hiệp hội thư viện địa phương, khu vực và quốc gia khác.

Để có thêm thông tin về Đại học Brigham Young, xin hãy ghé thăm: http://www.byu.edu/webapp/home/index.jsp

Theo bản tin Ex Libris (Mỹ) tháng 3/2008