Ex Libris tích hợp thành công Nối kết Trực tiếp tới các trang Google “About this book” vào trong sản phẩm của mình. Bạn đọc thư viện giờ đây có thể thấy được một kết quả tìm kiếm thư viện giàu thông tin hơn – những danh mục sách phù hợp, bài báo tạp chí, trích dẫn trang Web, và nối kết tới ấn phẩm liên quan và toàn văn khi sẵn có.

Jerusalem, ngày 13 tháng 3 năm 2008, tập đoàn Ex Libris ngày hôm nay thông báo sự tích hợp thành công các trang “About this book” từ dịch vụ Google Book SearchTM vào các sản phẩm của Ex Libris. Sử dụng một giao diện lập trình ứng dụng (API) “hiển thị tài nguyên” (Viewability) được hỗ trợ bởi Google Book SearchTM, bạn đọc thư viện giờ đây có thể cải thiện các tìm kiếm của mình với các tính năng tìm kiếm Google Book Search như toàn văn, xem trước một phần nội dung sách (Book Previews), hình ảnh trang bìa đại diện (cover thumbnails), và sư kết hợp dữ liệu từ (mashup) từ các trang nối kết Google Maps trong một cuốn sách nào đó mô tả một nơi cụ thể từ vị trí của nó trên bản đồ thế giới. Sử dụng lớp lập trình ứng dụng hiển thị tài nguyên API này đã được đưa vào giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo®, giải pháp xử lý nối kết SFX, và hai hệ thống thư viện tích hợp Aleph® và Voyager® của Ex Libris.

Những thư viện sử dụng giải pháp Primo giờ đây có thể hiển thị nối kết từ một trình xem thông tin chi tiết của một đầu mục trong thư viện tới các trang Google Book Search “About this book” khi các trang đó sẵn có. SFX sẽ trỏ tới một tài nguyên mục tiêu mới của Google Book Search để thông báo cho người dùng khi kết quả tìm kiếm từ Google Books sẵn có để xây dựng một nối kết mở OpenURL và sẽ nối kết bạn đọc tới những kết quả này. Các nối kết tới các trang “About this book” sẽ xuất hiện trong phần hiển thị của một biểu ghi đầy đủ trong Aleph ILS và phần hiển thị thông tin tóm tắt hoặc đầy đủ trong Voyager ILS nếu có một sự trùng khớp giữa kết quả của một trong hai hệ thông thư viện tích hợp này và Google Book Search.

Ex Libris và một vài khách hàng của mình đã cộng tác chặt chẽ để phát triển và thực hiện tính năng này trong thư viện. Chưa đấy một tuần, các site khách hàng của Ex Libris – bao gồm trường Đại học bang Kansas (Kansas State University), Đại học Iowa (University of Iowa), Đại học Texa tại Austin (University of Texa at Austin), và Đại học degli Studi di Padova (Universita degli Studi di Padova) ở Ý, đã đưa dịch vụ đầy phấn kích mới này vào thư viện.

Paul Soderdahl, giám đốc công nghệ thông tin thư viện tại Đại học Iowa nhận định rằng “Sự tích hợp Google Book Search vào triển khai giải pháp Primo sẽ cung cấp cho người dùng của chúng tôi một giao diện giàu thông tin hơn khi hiển thị tài nguyên thư viện, cũng như minh chứng cho sự cam kết của Ex Libris tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành liên kết và tiêu chuẩn mở”. “Chúng tôi thật ấn tượng làm thế nào điều này lại có thể đi từ ý tưởng đến hiện thực nhanh đến như vậy.” Chỉ một tuần sau khi chúng tôi thống nhất thử nghiệm dịch vụ này, chúng tôi đã có nối kết được hiển thị thích hợp. Chúng tôi cũng đang kế hoạch đưa dịch vụ này vào như là một tài nguyên mục tiệu trong trình dịch vụ nối kết SFX.”

Phó giám đốc tiếp thị của Ex Libris giải thích thêm rằng “Một cấu trúc mở và linh hoạt của các sản phẩm Ex Libris phản ánh một chiến lược của chúng tôi trong việc cho phép thư viện đưa các dịch vụ hướng tới người dùng mà họ mong muốn ngay khi dịch nào đó như vậy sẵn có.” “Chúng tôi đã rất vui mừng cộng tác chặt chẽ với khách hàng này và Google Book Search để triển được dịch vụ này nhanh chóng.”

Hãy xem bấm vào nối kết dưới đây đề xem dịch vụ Google Book Search tích hợp tại các trường đại học này:

University of Iowa

Kansas State University

University of Texas at Austin

Universita degli Studi di Padova

Theo bản tin Ex Libris 3/2008