Thư viện Trường Thần học Do Thái (The Jewish Theological Seminary) đã công bố thư viện số cho phép truy cập toàn cầu tới một phần của những kho báu nổi tiếng nhất về lịch sử Do Thái. Việc mua phần mềm thư viện số (DigiTool) đã được thực hiện thông qua sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Rebell Family Foundation và các thành viên của thư viện JST.

Được thành lập vào năm 1983, thư viện JST lưu trữ một trong những bộ sư tập đồ sộ và quan trọng nhất về lịch sử Do Thái (Judaica) trong thế giới phương tây. Kho báu đầu tiên sẽ sẵn có truy cập trên Internet là bộ sưu tập 250 bài thơ quý hiếm mô tả các đám cưới mà trước kia người ta không có điều kiện tiếp cận chúng. Giờ đây, những bài thơ có thể được truy cập bởi bất kỳ ai và từ khắp mọi nơi trên thế giới này đang và đã là mối quan tâm của nhiều học giả và các nhà sử học, và đồng thời chúng đang đem đến cho những người điều khiển ca đoàn và nhiều giáo sĩ Do Thái một loại hình tài liệu mới và có tính sáng tạo để hát tại các lễ cưới. Kinh phí cho chuẩn bị và xử lý ảnh số hóa đã được tài trợ bởi Hội đồng Thư viện Thành Phố New York (Metropolitan New York Library Council – METRO).

Naomi Steinberger, giám đốc Dịch vụ Thư viện cho biết “Thư viện JST nhận thấy tầm quan trọng để sưu tập và bảo quản tài liệu và kho báu của quá khứ, những tài liệu này sẽ không mấy giá trị nếu chúng vĩnh viễn chỉ nằm trên giá sách của thư viện”. “Thư viện số khiến chúng tôi nhận ra sứ mệnh của mình là phải phát huy giá trị liên tục của các bộ sưu tập này tới toàn thế giới.”

Hiện đã sẵn có truy cập trong thư viện số này là Bộ Sưu tập Văn Minh Mỹ về Người Do Thái (Judaica Americana), các tác phẩm viết tay hiếm có, và nhiều tài liệu quý hiếm khác. Những tài liệu này bao gồm toàn văn của tác phẩm Venice Haggadah (1609), một trong những bức họa chữ tiếng Ý được in sớm nhất; tác phẩm Esslingen Mahzor (1290) từ Ashkenaz; và Prato Haggadah (ca 1300), một tác phẩm chép tay trang chí họa tiết tiếng Tây Ban Nha chưa hoàn thành.

Lần tải dữ liệu tới vào kho thư viện số này sẽ là gần 2.500 sách giấy rời (bookplates) chủ yếu từ bộ sưu tập Leah Mishkin. Những tài liệu này rất quan trọng và quý hiếm cả bởi người đại diện cho chúng (ví dụ như Sigmund Freud) và những gì mà chúng thể hiện về văn hóa và giá trị của những người sản sinh ra tác phẩm đó. Những sách giấy rời này sẽ được số hóa nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ quỹ Dilles Family. Nhờ có sự hỗ trợ của thành viên Ban cố Vấn Thư viện (The Library Advisory Board, bà Ruth Hendel và chồng của bà, Stephen, thư viện JST gần đây cũng số hóa một bộ sưu tập duy nhất về các ghi âm phong cách hát thánh ca tại các buổi lễ của nhiều nhóm dân tộc khác nhau ở British Palestine trong thời kỳ trước thế chiến thứ II; những đoạn ghi âm này sẽ sẵn có như một bộ sưu tập số trong tương lai gần.

Mọi kế hoạch vẫn đang diễn ra để đưa bộ sưu tập về các Ketubbot, “thỏa thuận hôn nhân” (wedding contracts) nổi tiếng của thư viện, và các tác phẩm lưu trữ khác bắt đầu với bộ sưu tập Solomon Schechter vào thư viện số. Có thể tham khảo thư viện số này tại digital.jtsa.edu và muốn biết thông tin thêm nữa về thư viện số xin hãy liên hệ với Naomi Steinberger theo số (212) 678-8982.

Theo bản tin thư viện JST tháng 2/2008