Văn phòng Ex Libris™ tại Đức cho biết rằng Hệ thống Mạng Thư viện Bavarian (Bavarian Library Network – BVB) đã lựa chọn DigiTool® 3.0 vào năm 2005, hiện đang dùng hệ thống này làm nền tảng cho kho dữ liệu trung tâm của họ…

Trong suốt mấy năm vừa qua, các thư viện thành viên của BVB đã nỗ lực tiến hành số hóa trên qui mô lớn những bộ sưu tập tài liệu của thư viện. DigiTool hiện đang đóng vai trò là hệ thống trung tâm cho việc quản lý, chuyển giao và lưu trữ các tài liệu số hóa và đa phương tiện của các thư viện thành viên. Những bộ sưu tập này ban đầu sẽ sẵn sàng truy cập đối với bạn đọc của Thư viện công Bavarian (Bavarian State Library) và Thư viện Đại học Regensburg (Regensburg University Library). Sau giai đoạn thử nghiệm này, các thư viện khác cũng được cung cấp khả năng truy cập đến tài liệu của họ.

Ren Thomas, đại diện kinh doanh sản phẩm DigiTool cho biết “sau việc đánh giá kỹ lưỡng những sản phẩm sẵn có trên thị trường, BVB đã lựa chọn hệ thống DigiTool 3.0 vì cấu trúc linh hoạt theo module cũng như tính khả biến và ứng của nó, giao diện mở và khả năng trao đổi dữ liệu thông suốt với các ứng dụng khác. Hệ thống Digitool cũng được ca ngợi về tính linh hoạt trong việc xử lý siêu dữ liệu và các đối tượng số, cũng như khả năng cho phép các thư viện thành viên làm việc trong một kho dữ liệu chung với khả năng hiển thị mỗi bộ sưu tập theo các nhóm người dùng chuyên biệt, trong khi vẫn trình bày nguồn tài liệu và đối tượng số theo một cách hoàn toàn dễ hiểu.”

Về Bavarian Library Network – BVB:

Hệ thống Thư viện Bavarian – BVB bao gồm hơn 100 thư viện thành viên với quy mô và chức năng nhiệm vụ khác nhau bao gồm Thư viện công Bavarian, các thư viện công khác trong vùng và một số thư viện các trường đại học và cao đẳng. BVB lựa chọn hệ thống ALEPH® 500 với vai trò là giải pháp quản lý các liên minh chia sẻ tài nguyên, cùng với việc sử dụng hệ thống MetaLib®SFX® của hãng Ex Libris để xây dựng một cổng thông tin thư viện định hướng người dùng Gateway Bayern”. Một Trung tâm Thông tin và Dịch vụ của mạng thư viện này – có trách nhiệm phát triển, hỗ trợ và tư vấn các vấn đề liên quan đến sử dụng các ứng dụng thư viện và công nghệ thông tin – được đặt tại Thư viện công Bavarian.

Tham khảo thêm thông tin về Hệ thống Thư viện Bavarian, hãy ghé: www.bib-bvb.de

Theo Ex Libris (Đức)