Tập đoàn Ex Libris™ hôm nay thông báo về sự chấp nhận mạnh mẽ sản phẩm DigiTool®, Hệ thống Quản lý Tài sản số của Ex Libris, tại thị trường Bắc Mỹ…

Trường trung học Amherst (Amherst College), Trung tâm tự động Thư viện Florida (Florida Center for Library Automation – FCLA), Trường đại học Nam Florida (University of South Florida), và Thư viện bang Virginia (The Library of Virginia – LVA) tất cả đều đã lựa chọn hệ thống quản lý tài sản số DigiTool để cung cấp cho thế hệ kế cận của họ một Hệ thống Quản lý Tài sản số tin cậy. Các thư viện đều có nhiều kế hoạch và mong muốn khác nhau để thực hiện và triển khai hệ thống DigiTool.

Thư viện bang Virginia (LVA), hoạt động với vai trò là thư viện của bang, kho lưu trữ của Chính phủ Liên bang (Agency of the Commonwealth), và thư viện tham khảo cho các cơ quan chính phủ Mỹ, sẽ sử dụng DigiTool với chức năng là kho dữ liệu thư viện (Institutional Repository). LVA sẽ làm việc cộng tác với các cơ quan Chính phủ Liên bang và các Bộ ngành nhằm giúp họ có thể đưa tất cả các dạng tài liệu điện tử và lưu trữ dưới mọi định dạng vào kho dữ liệu trung tâm của DigiTool.

Đại học Nam Florida cùng với trường đại học bang Florida (Florida State University), đã trở thành khách hàng sử dụng DigiTool từ năm 2004, như là những người khách hàng thực hiện DigiTool. Cả hai đều là thành viên của Hệ thống Trường đại học bang Florida (State University System of Florida), lần lượt cũng đã lựa chọn DigiTool thông qua FCLA. FCLA là một nhà cung cấp dịch vụ trung tâm hỗ trợ cho hệ thống thư viện các trường đại học được tài trợ bởi chính quyền bang Florida nhằm đáp ứng mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên. FCLA kế hoạch chuyển các bộ sưu tập các ấn phẩm Lưu trữ và Tài liệu của Bảo tàng và Thư viện (Publication of Archival, Library & Museum Materials – PALMM) từ hệ thống DLXS (Digital Library Extension Service) hiện tại của họ sang hệ thống Digitool.

“PALMM là một sáng kiến hợp tác của các trường đại học công bang Florida nhằm cung cấp khả năng truy cập số đến tài nguyên thông tin quan trọng cho nghiên cứu và học thuật. Dự án của PALMM có thể hợp tác với một trường đại học, hoặc là nỗ lực hợp tác giữa một trường đại học và các đối tác trong hoặc ngoài hệ thống trường đại học của bang Florida. Dự án PALMM tạo nên những bộ sưu tập trực tuyến chất lượng cao với nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên, cộng đồng nghiên cứu và toàn thể công dân bang Frorida.” (http://palmm.fcla.edu/)

Trường trung học Amherst, được sáng lập vào năm 1821 với vai trò là một cơ quan độc lập cho “chương trình giáo dục dành cho thanh niên nghèo hiếu học và tài năng” và là một trong những trường khoa học nhân văn đứng đầu ở Bắc Mỹ, đã chọn DigiTool để thay thế toàn bộ hệ thống quản lí tài sản số riêng rẽ, đơn lẻ, không có tính vận hành liên thông của họ. Trường trung học Amherst triển khai thực hiện DigiTool tiếp sau việc triển khai hệ thống ALEPH® 500 (ngày 28 tháng 8 năm 2006).

Susan M. Pastore, Phó giám đốc kinh doanh của Ex Libris, Inc., tại Mỹ, cho biết “Được minh chứng bằng những chọn lựa cài đặt này, DigiTool tiếp tục gặt hái thành công tại những khu vực thị trường rộng lớn. Hệ thống được cấu trúc hoàn hảo và mạnh mẽ có khả năng thích hợp với mọi ứng dụng và yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ. Rõ ràng DigiTool là một hệ thống Quản lý Tài sản số dẫn đầu sẵn có trên thị trường hiện nay.”

Theo bản tin Ex Libris (Mỹ)