Tập đoàn Ex Libris™ (Hàn Quốc) vui mừng thông báo rằng Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology – KAIST) đã chọn giải pháp SFX® và MetaLib® của công ty cho thư viện của họ.

TS. Hyun Soo Yoon, Trưởng phòng thông tin Khoa học cho biết: “Chúng tôi vui mừng hợp tác với Ex Libris. Chúng tôi mong rằng thư viện KAIST sẽ cung cấp những dịch vụ truy cập tài nguyên điện tử tốt hơn và theo một phong cách mới tới người dùng của KAIST bằng việc tận dụng tối đa năng lực của giải pháp SFX® và MetaLib®.”

Jun Hong, giám đốc điều hành của Ex Libris tại Hàn Quốc, cho biết: “Chúng tôi thấy thật vinh dự khi cung cấp giải pháp SFX và MetaLib cho một học viện danh giá và uy tín như KAIST. Tôi tự tin rằng thông qua việc hợp tác này, KAIST sẽ có thể nâng cao đáng kể sự trải nghiệm của người dùng đối với tài nguyên điện tử của học viện. Và chắc chắn rằng giải pháp này sẽ cải tiến năng lực nghiên cứu và đem lại danh tiếng trong lĩnh vực học thuật học viện”

Về Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST):

Được thành lập vào năm 1971, để đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời hoạt động như là một trường đại học có mô hình nghiên cứu tiêu biểu, học viện KAIST bao gồm 13 phòng ban chức năng, 7 phân viện, và 10 trường giảng dạy ở nhiều lĩnh vực học thuật. 10% các giáo sư về khoa học và công nghệ tại Hàn Quốc là những nghiên cứu sinh tại KAIST. 2200 nghiên cứu sinh hiện đang nghiên cứu trong những viện thuộc chính phủ và những viện nằm ngoài chính phủ. Những nghiên cứu sinh tốt nghiệp tại KAIST là những người dẫn đầu về lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, và thế giới học thuật.

Thư viện KAIST, bao gồm một thư viện khoa học và một thư viện nhánh dành cho sinh viên, chiếm 17.160 m ­­­2 không gian mặt sàn, lưu trữ một bộ sưu tập của 230.000 tài liệu chuyên khảo và 9.000 tiêu đề tạp chí, hầu hết những tài liệu này đều bằng tiếng Anh. Hệ thống Tự động hóa Thư viện (Library Automation System – LAS) của học viện được phát triển vào năm 1986 cho quản lý biểu ghi thư mục và biên mục. Một OPAC hoàn chỉnh bắt đầu cung cấp dịch vụ đến người dùng của KAIST vào năm 1988. Thư viện KAIST vận hành một hệ thống Web-based OPAC nhằm cung cấp sự tiện lợi cho người dùng và những dịch vụ tài nguyên điện tử.

Để tìm hiểu thêm thông tin về thư viện Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc, vui lòng tham khảo: http://library.kaist.ac.kr

 

 

 

Theo bản tin Ex Libris (Hàn Quốc)