Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình là cung cấp cho các công dân EU khả năng truy cập đến tất cả các tài nguyên thông tin phổ biến…

Ex Libris™ (Đức) thông báo rằng năm 2007, Hội đồng Liên minh Châu Âu (Council of the European Union) đã lựa chọn hệ thống thư viện tích hợp ALEPH® 500 cho thư viện của mình. Hội đồng, cơ quan chấp hành cao nhất của Liên minh Châu Âu (EU) và nơi tập hợp những người đứng đầu nhà nược trong EU và các bộ trưởng, là tổ chức thứ 6 của EU chấp nhận giải pháp của Ex Libris. Những khách hàng khác thuộc EU là Ủy ban Châu Âu (European Commission), Ủy ban phụ trách Vùng & Lãnh thổ Châu Âu (European Committee of the Regions ), Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Âu (European Economic and Social Committee), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (European Central Bank), Toà án Châu Âu (European Court of Auditors). Hệ thống ALEPH 500 sẽ thay thế cho các hệ thống EOS International GLAS và MiniDoc của các tổ chức này.

Sau một qui trình đấu giá và đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn hệ thống ALEPH 500 vì cấu trúc hệ thống của nó, khả năng đa ngôn ngữ, và giao diện người dùng linh hoạt, tất cả những tiêu chí này tạo nên một sự tương thích hoàn hảo với cấu trúc tổ chức của Hội đồng. Một nhân tố quan trọng khác là ALEPH có từ điển kiểm soát từ vựng có khả năng tích hợp với các kiểu từ điển đồng nghĩa của EU.

Jurgen Kussow, cố vấn cao cấp của Ex Libris tại Đức cho biết: “EU có một tham vọng tạo nên một cơ sở hạ tầng IT thống nhất cho tất cả các thư viện của EU. Một cơ sở hạ tầng thống nhất sẽ tạo khả năng truy cập cho các công dân EU đến tất cả tài nguyên thông tin phổ biến. Chúng tôi tự hào rằng hệ thống ALEPH sẽ đóng một vai trò chủ đạo trong việc thực hiện mục tiêu này.”

Về Hội đồng Liên minh Châu Âu :

Hội đồng Liên minh Châu Âu là bộ phận đưa ra những quyết định chính tại EU. Cùng kết hợp với Nghị viện Châu Âu (European Parliament), Hội đồng thực hành quyền lập pháp cho mọi vấn đề của cộng đồng Châu Âu. Hội đồng Châu Âu bao gồm một đại diện cấp bộ trưởng từ mỗi quốc gia thành viên, mà họ được trao quyền đại diện cho chính phủ của họ. Các thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm về mặt chính trị trước nghị viện quốc gia của họ.

Tham khảo thêm thông tin về Hội đồng Liên minh Châu Âu, hãy ghé: http://consilium.europa.eu

Theo bản tin Ex Libris (Bỉ)