Ex Libris thông báo rằng Đại học Mannheim (University of Mannheim), nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của đại học này, đã thay thế phần mềm quản lý thư viện hiện hành của họ bằng hệ thống thư viện tích hợp ALEPH 500 của tập đoàn Ex Libris.

Một trong những chức năng chủ yếu mà đại học Mannheim đòi hỏi là hệ thống ALEPH 500 phải có khả năng xác thực người dùng linh hoạt, đáp ứng phù hợp với toàn bộ cấu trúc thư viện, với thủ tục trao quyền và luồng công việc cụ thể cho mỗi thư viện nhánh. Tính linh hoạt của ALEPH 500 sẽ giúp dễ dàng tích hợp hoàn toàn với hệ thống mục lục trung tâm PICA Tây Nam Đức, việc hợp nhất hệ thống quản lý ngân sách của thư viện đại học Mannheim (Mannheim Library), và việc sử dụng thẻ chip (chip card) trong toàn trường – tất cả tính năng quan trọng đối với trường đại học.

Jürgen Küssow, cố vấn kinh doanh cấp cao của Ex Libris cho biết “ALEPH 500 được thiết kế đáp ứng đầy đủ nhất mọi yêu cầu của khách hàng này hơn bất kỳ sản phẩm cạnh tranh nào khác”. “Hệ thống Ex Libris thỏa mãn được tầm nhìn tương lai riêng của trường với sự chú trọng đặc biệt vào việc tối ưu hóa dịch vụ bạn đọc và quản lý tài nguyên điện tử hiệu quả.”

Về trường đại học Mannheim

Được thành lập vào năm 1907, đại học Mannheim được biết đến như là một trong những trường đại học tốt nhất ở Châu Âu trong lĩnh vực kinh tế học và khoa học xã hội. Vào năm 2005, tạp chí German Stern đã xếp trường ở vị trí tốt nhất cho đào tạo các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế học, xã hội học, khoa học chính trị, và luật. Đại học Mannheim có số lượng sinh viên xấp xỉ 11.500, và tài liệu thư viện của trường vượt quá con số hai triệu đầu mục.

Để tìm hiểu thêm về thông tin của trường đại học Mannheim, xin tham khảo: http://www.uni-mannheim.de/english/.

Theo bản tin Ex Libris