Tuần này Ex Libris thông báo rằng Đại học New York (New York University -NYU), hiện đang là khách hàng sử dụng SFX, đã tiếp tục lựa chọn ALEPH, MetaLib, và Primo để tăng cường cơ sở hạ tầng thư viện của mình nhằm cung cấp cho toàn bộ cộng đồng người dùng thư viện NYU một điểm truy cập duy nhất đến mọi tài nguyên thư viện nội sinh hoặc từ xa.

Aleph được lựa chọn bởi kiến trúc linh hoạt của nó và sự tiện lợi trong việc đảm bảo hỗ trợ các bộ sưu tập thư mục lớn như bộ sưu tập của hệ thống thư viện đại học New York, đồng thời thay thế hệ thống thư viện tích hợp Advance tồn tại trước đó (Infor Global Solutions, Inc).

Primo sẽ cung cấp cho các thành viên của cộng đồng NYU một giao diện đầy cảm hứng với công nghệ Web 2.0 cho tìm kiếm và chuyển giao thông tin từ các tài nguyên dạng bản in, điện tử và dạng số trong toàn bộ thư viện thành viên của NYU. Sự tích hợp của Primo với MetaLib đem lại Primo khả năng tìm kiếm siêu dữ liệu trên nhiều tài nguyên ở bên ngoài thư viện. Điều này cho phép bạn đọc của NYU truy cập các bộ sưu tập điện tử của hệ thống thư viện thông qua một trình giao diện Primo duy nhất.

Với tất cả các sản phẩm đang được sử dụng ở 94 sites trong số 123 sites thuộc Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu Mỹ (Association for Research Libraries – ARL), trong Blog về công nghệ thư viện (Library Technology) của Marshall Breeding, ông đã xếp Ex Libris là nhà cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện lớn nhất cho các khách hàng là các thư viện nghiên cứu học thuật (ARL), những thư viện khắt khe nhất trong việc đánh giá các tiêu chí khi lựa chọn giải pháp công nghệ thư viện cho thư viện của họ. Riêng đối với ALEPH, biểu đồ của Marshall Breeding phản ánh 35 sites Voyager và 22 sites ALEPH được sử dụng ở các đơn vị ARL.

Theo Marshall Breeding

Director for Innovative Technologies and Research

Vanderbilt University Library