Thư viện Quốc gia Trung Quốc (National Library of China – NLC) đã lựa chọn Hệ thống thư viện tích hợp ALEPH500 của Ex Libris vào năm 2001 và hệ thống này đã được cài đặt và triển khai thành công vào đầu năm 2003. Hệ thống ALEPH500 hiện đang phục vụ cho sự cách mạng hóa NLC theo nhiều tiêu chí…

Trước kia bạn đọc phải đi tìm kiếm tài liệu và đợi được chuyển giao trong một toà thư viện 17 tầng, thì nay họ có thể tiến hành tất cả các giao dịch với thư viện thông qua hệ thống mục lục trực tuyến Web OPAC. Với sự tích hợp hệ thống ALEPH, bạn đọc của Thư viện Quốc gia Trung Quốc giờ đây có thể truy cập qua Web tới vốn tư liệu ở hơn 100 ngôn ngữ khác nhau hiện sẵn có trong các bộ sưu tập của thư viện.

Ông Shem-Tov, chủ tịch tập đoàn Ex Libris cho biết “Ex Libris tự hào rằng Thư viện Quốc gia Trung Quốc, một thư viện lớn nhất ở châu Á, đã chọn lựa để trở thành thành viên nổi bật nhất trong công đồng người dùng hệ thống thư viện ALEPH trên thế giới. Hiện hệ thống thư viện tích hợp ALEPH and Voyager của Ex Libris đã được cài đặt ở hơn 3500 sites ở trên khắp thế giới.
Thư viện Quốc gia Trung quốc cũng đã lựa chọn MetalibSFX của Ex Libris

Sau khi Thư viện Quốc gia Trung Quốc (NLC) chọn lựa hệ thống thư viện tích hợp (ILS) –ALEPH500 kể từ 2001 và đã trở thành một trong những người dùng ALEPH500 lớn ở Trung Quốc và cả trên thế giới. Và để cung cấp các dịch vụ thông tin toàn diện hơn nữa của thư viện tới bạn đọc, vào tháng 3/2005, Ex Libris đã vui mừng thông báo rằng Thư viện Quốc gia Trung Quốc (NLC) đã chọn lựa giải pháp MetaLibSFX – máy chủ xử lý nối kết phù hợp ngữ cảnh để quản lý bộ sưu tập tài nguyên điện tử đa dạng lớn của mình và cung cấp cho bạn đọc sự truy cập thông suốt tới mọi dịch vụ của thư viện.

Giáo sư Chen Li, phó giám đốc của NLC giải thích thêm rằng “Thư viện của chúng tôi đã tiến hành so sánh và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các giải pháp phát triển ở trong nước và quốc tế sẵn có trên thị trường trước khi quyết định lựa chọn giải pháp MetaLib/SFX của Ex Libris. “Sau khi có sự hợp tác thành công đối với dự án ALEPH500 – dự án nâng cấp hệ thống thư viện tích hợp của thư viện, tôi mong muốn làm cho dự án này thành công một lần nữa.”

Ông Fucheng Shen, giám đốc điều hành của văn phòng Ex Libris tại Bắc Kinh cho biết “Chúng tôi vinh dự rằng Thư viện Quốc gia Trung Quốc đã chọn lựa công cụ Metalib/SFX để tăng cường thêm sự hợp tác của chúng tôi.” Ông Shen nhận định thêm rằng “Với các nỗ lực hợp tác của cả hai bên, tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ lại thành công như dự án ALEPH500.
Thư viện Quốc gia Trung Quốc đã sưu tập một số lượng tài nguyên điện tử rất lớn. Ngoài việc đặt mua tới hơn 100 cơ sở dữ liệu ngoại văn và 50 cơ sở dữ liệu nội văn tiếng Trung, thư viện còn tự phát triển được hơn 50 cơ sở dữ liệu nội sinh riêng của mình, một số trong các bộ cơ sở dữ liệu này là những bộ sưu tập duy nhất. Tổng số kích cỡ của tài liệu số trong 50 cơ sở dữ liệu này khoảng 100 TB, với hơn 1.000.000 (một triệu) biểu ghi siêu dữ liệu.

Về Thư viện Quốc gia Trung Quốc
Được thành lập vào năm 1909 và chính thức mở cửa cho công chúng vào tháng 8 năm 1912, Thư viện Quốc gia Trung Quốc là một thư viện nghiên cứu toàn diện với một lịch sử đáng kính của các bộ sưu tập phong phú và đang dạng. Đóng vai trò như là một kho dữ liệu quốc gia của đất nước, thư viện này được giao nhiệm vụ sưu tập, xử lý, lưu trữ, phát triển, chuyển giao, và phổ biến thông tin và kiến thức. Trong số vốn tư liệu 20 triệu đầu mục, có nhiều bộ sưu tập các sách cổ và ấn phẩm ngoại văn mà thư viện nổi tiếng nhờ chúng.

Về Ex Libris
Ex Libris là một nhà phát triển và cung cấp ứng dụng năng lực cao cho thư viện, trung tâm thông tin và các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. ALEPH, một giải pháp thư viện tích hợp của Ex Libris đã được cài đặt ở hơn 2200 sites và liên minh thư viện ở hơn 51 quốc gia trên thế giới. MetaLib là một cổng thông tin cho các bộ sưu tập số và SFX, một giải pháp nối kết phù hợp ngữ cảnh cho việc nối kết nhiều tài nguyên điện tử khác nhau trong môi trường thông tin học thuật và đã được mua và cài đặt ở hơn 1500 site. Digitool, một giải pháp xây dựng các bộ sưu tập số và Verde, một hệ thống quản lý tài nguyên điện tử (ERM) đã tạo lên một bộ sản phẩm toàn diện cho thư viện số của Ex Libris.

Tổng hợp theo Bản tin của Ex Libris và NLC