Ex Libris cho biết Liên Minh các Thư viện Học thuật Thụy Sỹ (Consortium of Swiss Academic Libraries) đã lựa chọn DigiTool, một Giải pháp Quản lý Tài sản Số của Ex Libris, cho dự án Lưu trữ Điện tử (E-Archiving Project) của liên minh này.

Đây là Consortium thứ 3 ở Thụy Sĩ, tiếp sau thư viện Hochschulbibliothekszentrum (hbz) tại Cologne và mạng lưới thư viện Bavarian tại Đức, đã lựa chọn hệ thống Digitool. Thư viện của Viện Công nghệ Thụy Sĩ tại Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich – ETH Zurich) sẽ vận hành hệ thống của liên minh này.

 

 

Yếu tố quan trọng đóng góp vào sự lựa chọn giải pháp Digitool của Consortium này đó là DigiTool có khả năng xử lý siêu dữ liệu và đối tượng số linh hoạt, đồng thời cấu trúc của nó cho phép mọi thành viên của consortium có thể làm việc với một kho dữ liệu chung, và khả năng xác thực người dùng bằng cơ chế kiểm soát truy cập Shibboleth tiên tiến nhất.

 

 

Với việc lưu trữ dữ liệu nội sinh trong kho dữ liệu DigiTool, các thành viên của Consortium Thụy Sỹ sẽ đều được hưởng lợi trong việc truy cập vĩnh viễn đến các tạp chí điện tử và siêu dữ liệu gắn kết, những tài sản số mà Consortium này có quyền lưu trữ. Các tính năng trao quyền cho người dùng của Digitool sẽ hỗ trợ mọi mô hình cấp phép truy cập khác nhau của Consortium và sẽ cung cập truy cập tới nội dung tạp chí theo chủ đề của từng nhà nghiên cứu. Cuối cùng, DigiTool sẽ lưu trữ, quản lý, và tạo khả năng truy cập tới hơn ba triệu bài báo của các tạp chí điện tử sẵn có.

 

 

TS. Matthias Töwe, giám đốc dự án Lưu trữ Điện tử (E-Archiving) cho biết “DigiTool cho phép chúng tôi cung cấp lâu dài các tài sản số sẵn có đến cộng đồng các nhà khoa học của consortium này, đồng thời đảm bảo sự thống nhất và bền vững với thời gian”. “Những hoạt động khác của consortium đó là chúng tôi đang tiến hành số hóa nội dung, cũng như thúc đầy sự truy cập mở với mục đích làm cho các tài sản số thích hợp của Thụy Sỹ sẵn có miễn phí tới công chúng càng nhiều càng tốt. Bằng việc áp dụng những biện pháp lưu trữ lâu dài này, chúng tôi đang có một bước tiến quan trọng để đạt được mục tiêu của mình.”

 

 

Về Consortium:

Consortium các T viện Học thuật Thụy Sỹ là một dự án hợp tác của các trường đại học Thụy Sỹ, hệ thống thư viện liên kết ETH, các khoa chuyên ngành, Landesbibliothek tại Thụy Sỹ và nhiều đối tác khác. Cơ quan quản lý trung tâm được đặt tại thư viện ETH (ETH Library), nó phối hợp với các hoạt động của consortium và chịu trách nhiệm với những vận hành kỹ thuật. Chức năng của dự án Lưu trữ Điện tử (E-Archiving) đảm bảo khả năng truy cập bền vững đến tài nguyên điện tử, và quản lý việc bảo quản lâu dài các đối tượng số.

 

Để tham khảo thêm thông tin về consortium, hãy ghé: http://lib.consortium.ch.

 

 

Theo bản tin Ex Libris