Ex Libris thông báo rng Trung tâm Vũ trụ Johnson (Johnson Space Center) thuộc Cơ quan Hàng không và tr Quốc gia (NASA) đã la chn cng thư vin Metalib và SFX, h thng máy ch ni kết phù hp ng cnh (context-sensitive link server), nhm tăng sc mnh cho môi trường tìm kiếm và nối kết điện tử.

Trung tâm Vũ tr Johnson (Johnson Space Center – JSC) gia nhp vào Trung tâm nghiên cu NASA Langley như là khách hàng NASA ca h thng MetaLib/SFX. JSC đã gia nhập một cộng đồng khách hàng gia tăng nhanh chóng thuộc các cơ quan Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ sử dụng MetaLib/SFX, bao gm 7 phòng thí nghim quc gia, 3 trường đại học quân sự, Văn phòng sáng chế phát minh UPTO (Patent and Trademark Office), Nhà in chính phủ (US Government Printing Office), và Trung tâm Kiểm soát Bệnh (Centers for Disease Control)

Về trung tâm NASA Johnson Space

T nhng d án khi đu Gemini, Apollo, và Skylab cho đến nhng chương trình trạm không gian quốc tế (International Space Station programs) và tàu vũ trụ con thoi, JSC tiếp tc dn đu nhng n lc ca NASA trong cuộc thám him không gian của con người. JSC là nơi ở của các phi hành gia NASA và chịu trách nhiệm huấn luyện những nhà thám hiểm không gian đến từ nước Mỹ và những quốc gia cộng tác với trạm không gian. Trung tâm Điều hành các Chuyến bay vào không gian (Mission Control Center – MCC) ti JSC điều hành tất c tàu vũ tr con thoi, bao gm nhng chuyến bay lp ráp với trm không gian quc tế (ISS). MCC cũng qun lý tt c nhng hot đng trên Trm Không gian Quc tế. Xin tham khảo tại: www.nasa.gov/centers/johnson/

 

Về trung tâm nghiên cứu NASA Langley

Trung tâm nghiên cu Langley thuc NASA (www.nasa.gov/centers/langley/) đã đưa nước Mỹ trở thành nước dẫn đầu về công nghệ không gian vũ trụ kể từ khi sáng lập vào năm 1917. Langley đã đóng góp nhân t ch yếu cho các d án Mercury, Gemini, Lunar Orbiter, Apollo, Tàu vũ tr con thoi và chương trình Trạm Không gian Quốc tế và thực hiện sứ mệnh NASA's Viking lên sao Ha. Langley đã phát trin tàu siêu thanh tích hp đu tiên trên thế gii, đó chính là tàu “Hyper-X”, đã bay th nghim thành công vào năm 2004. Ngày nay, các k sư và các nhà khoa hc ti trung tâm Langley đang sáng chế ra vt liu và công ngh hàng không tiên tiến nhất, có khả năng làm vic đ tìm hiu khí hu trái đt đng thi thiết kế và thử nghiệm các phương tiệnh thng thiết bị nhằm đưa con người trở lại mặt trăng và sao Hỏa.

Theo bản tin Ex Libris