Bề ngoài, giải pháp SFX sử dụng một khái niệm một công nghệ “nối kết phù hợp ngữ cảnh” (Context-Sensitive Linking) giữa các tài nguyên thư viện, hứa hẹn một khả năng truy xuất toàn văn một cách dễ dàng. Bài báo này báo cáo về kết quả của một cuộc khảo cứu theo hình thức ba cấp – điều tra trực tuyến, phỏng vấn theo nhóm, và phân tích nghiên cứu mẫu, để xem xét mong muốn của người dùng cuối cùng và thủ thư, cũng như kinh nghiệm sử dụng công nghệ nối kết SFX.

GIỚI THIỆU
SFX lần đầu tiên được công bố trước cộng đồng thư viện vào năm 2001, đồng thời giới thiệu khái niệm về “Công nghệ Nối kết Phù hợp Ngữ cảnh” – Context-Sensitive Linking để nối kết giữa các nguồn tài nguyên và bộ sưu tập thư viện khác nhau. Bên ngoài, SFX như một giấc mơ đã trở thành hiện thực cho các nhà nghiên cứu, hứa hẹn với họ một khả năng truy xuất tài liệu toàn văn và nối kết tới nhiều dịch vụ thư viện khác. Thư viện các trường đại học đã hào hứng mua và thực hiện giải pháp nối kết SFX và nhiều bộ nối kết thương mại khác, nay đã hình thành một phần trong kinh nghiệm học tập cho sinh viên đại học tại nhiều trường đại học.

Bốn năm sau lần giới thiệu đầu tiên, chúng ta bắt đầu thấy có sự tác động của giải pháp nối kết SFX. Hệ thống này đang thành công như thế nào trong việc đáp ứng thức tế nhu cầu nghiên cứu của thủ thư và người dùng thư viện? Các sinh viên đại học, những người dùng đang có mong muốn ngày càng tăng về tài nguyên truy xuất trực tuyến, có cho rằng SFX hiện đang đáp ứng nguyện vọng của họ không? Các thủ thư có cảm thấy thoải mái tin tưởng vào SFX cho các nối kết chính xác và bền vững? Sư nhận thức của các thủ thư và người dùng thư viện có phản ánh được thức tế về sử dụng cộng nghệ SFX?

Bài báo này sẽ làm sáng tỏ tất cả các câu hỏi này, đồng thời phân tích kết quả nghiên cứu ba cấp độ – điều tra người dùng cuối cùng, phỏng vấn nhóm thủ thư, và thống kê và thử nghiệm mẫu từ công nghệ SFX để xem xét mong muốn thực tế của người dùng thư viện và thủ thư, cũng như kinh nghiệm sử dụng SFX. Sự thành công của hệ thống truy xuất thông tin chắc chắn phải được đo bằng cấp độ tin tưởng mà người dùng có được khi sử dụng hệ thống đó. Ngoài sự quảng cáo ra, làm thế nào để chúng ta có thể tin tưởng vào sử dụng SFX?

Xem tiếp tại đây