Giải pháp Ex Libris với cộng đồng thư viện thế giới

Với hơn 4500 khách hàng toàn cầu:

75 trong số 100 đại học hàng đầu thế giới

(Ranking of World Universities 2010)

10 trong số 10 trường đại học hàng đầu thế giới

45 trong số 50 trường đại học hàng đầu Bắc Mỹ

32 trong số 50 trường đại học hàng đầu Châu Âu

 

· Harvard University Library

· University of Cambridge Library

· Yale University Library

· University of Oxford Libraries

· Imperial College London Library

· Princeton University

· California Institute of Technology

· University of Chicago Library

· University College London Library

· Massachusetts Institute of Technology Libraries

· Columbia University

· McGill University

· Duke University

· University of Pennsylvania Libraries

· Johns Hopkins University Libraries

· Stanford University Libraries

· Cornell University Library

· Carnegie Mellon University

· University of California, Berkeley

· University of Edinburgh

· King’s College London

· University of Melbourne

· Ecole Polytechnique

· Northwestern University Library

· University of Manchester

· Brown University

· University of British Columbia Library

· University of Bristol

· University of Michigan

· Tsinghua University

· University of California, Los Angeles

· Eidgenoessische Technische Hochschule ETH Zuerich/ NEBIS

· Monash University Library

· University of New South Wales

· University of Toronto Libraries

· Boston University Libraries

· Universitaet Amsterdam

· New York University

· University of Auckland

· University of Texas at Austin

· Seoul National University Library

· University of Wisconsin-Madison

· University of California, San Diego

· London School of Economics and Political Science

· Katholische Universitaet Leuven

· University of Adelaide

· Technische Universitaet Delft (DELF University of Technology)

· University of Western Australia

· University of Birmingham

· Universitaet Muenchen

· Technische Universitaet Muenchen (Technical University of Munich)

· Nanyang Technological University

· University of Nottingham

· Uppsala University

· University of Illinois Library at Urbana-Champaign

· Emory University Libraries

· University of York

· University of Pittsburgh

· Purdue University Libraries

· University of Maryland Libraries

· University of Leeds

· Vanderbilt University

· Universitaet Leiden

· Case Western Reserve University

· Fudan University

· Queen’s University (Ontario Council of University Libraries)

· Universitaet Utrechthttp://www.fudan.edu.cn/englishnew/library/digital.html

· Tokyo Institute of Technology

· Pennsylvania State University

· Universite de Montreal Libraries

· University of Rochester

· University of California,Davis

· University of Alberta

· Georgia Institute of Technology

· Cardiff University

· Helsinki University Libraries

100 trong 123 Thư viện thành viên của Hội thư viện Nghiên cứu Mỹ (ARL)

32 Thư viện quốc gia lớn trên thế giới

· National Library of Australia

· National Library of China

· Jewish National and University Library (JNUL), Israel

· National Library of New Zealand

· National Library of Singapore

· National Central Library, Taiwan

· National Library of Turkey

· National Library of Armenia

· Oesterreichische Nationalbibliothek, Austria

· Bibliothèque Royale de Belgique, Belgium

· National and University Library of Croatia

· National Library of the Czech Republic (Uniform Information Gateway – UIG)

· Det Kongelige Bibliotek (Royal Library), Denmark

· National and University Library of Ljubljana, Slovenia

· National Library of the Faroe Islands, Denmark (Catalog)

· National Library of Finland

· National and University Library of Iceland

· National and University Library of Kosova

· National Library of Latvia

· Liechtensteinische Landes Bibliothek, Liechtenstein

· Nationalbibliothek von Luxemburg

· Koenigliche Bibliothek, Netherlands

· Russian State Library (UEC – United Electronic Catalog)

· National Library of Scotland (Main Catalog)

· Biblioteca de Catalunya, Spain

· Kungliga Biblioteket, Sweden

· The British Library, UK

· Biblioteca Nacional de México

· Library of Congress, USA

· National Library of Medicine, USA

· National Agricultural Library, USA

· Biblioteca Nacional de Chile, Chile

Xem thêm: Xếp hạng các trường Đại học trên thế giới