Các bộ sưu tập lưu trữ trực tuyến ở Ý sẽ giúp bảo quản tài liệu và phát triển các di sản văn hóa, xã hội của khu vực.

Sasso Marconi (BO), Ý – ngày 26 tháng 6 năm 2014. Ex Libris, tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện, vui mừng thông báo rằng kho lưu trữ các tài liệu đã xuất bản của Lombardy – Ý đã thể tra cứu trực tuyến thông qua giải pháp phát hiện chuyển giao Primo của Ex Libris.

Từ năm 2004, tất cả các ấn phẩm và chương trình phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông tới cộng đồng tại Ý đã được nộp lưu chiểu nhằm mục đích bảo tồn các di sản văn hóa và xã hội của Ý. Để đáp ứng yêu cầu này, chính quyền khu vực Lombardy và tổ chức Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)đã tạo ra kho lưu trữ các tài liệu số của vùng Lombardy.

Danilo Deana, giám đốc kỹ thuật của tổ chức BEICcho biết: Primo đã cho phép chúng tôi tạo ra một danh mục các tài liệu văn hóa và chương trình phát sóng tại Lombardy, bảo tồn các kiến ​​thức về văn hóa khu vực và đời sống xã hội, và tất cả mọi người dân đều có thể tiếp cận nguồn thông tin điện tử trực  tuyến này hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, danh mục này đảm bảo rằng chúng tôi đang hoàn thiện các yêu cầu của tuyên bố tuân thủ quy tắc biên mục quốc tế (Statement of International Cataloguing Principles). Tính linh hoạt của Primo cho phép các nhân viên sửa đổi các quy tắc chuẩn hóa/phù hợp hoá dữ liệu và tối ưu hóa các trải nghiệm tìm kiếm bằng cách làm giàu thêm dữ liệu thư mục dễ dàng và duy trì tính nhất quán của nó”.

Liliana Morotti, tổng giám đốc của Ex Libris tại Ý, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi kho lưu trữ Lombardy được lưu giữ trên Primo– trở thành thành viên mới nhất bổ sung vào cộng đồng người dùng Primo hiện đang phát triển năng động và mạnh mẽ tại Ý. Primocung cấp cho cộng đồng người dùng tại Lombardy một trải nghiệm tìm kiếm và chuyển giao phong phú về các bộ sưu tập lưu trữ”.

Về kho lưu trữ của Lombardy

Khu vực Lombardy đã được ủy thác quản lý Bộ sưu tập lưu trữ của Lombardy đến tổ chức BEIC, với sự hỗ trợ của Thư viện Quốc gia Braidense. Tính đến tháng 4 năm 2014, đã có 133.467 hồ sơ tài liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ này. Chương trình nộp lưu chiểu với mục đích nhằm xây dựng một kho lưu trữ quốc gia và khu vực về các tài liệu đã được xuất bản. Tài liệu nộp lưu chiểu hợp pháp trong vùng bao gồm tất cả những tài liệu được xuất bản toàn bộ hoặc một phần tại Lombardy và được cung cấp để bán hoặc phân phối công khai.

Để biết thêm thông tin, xin hãy ghé thăm:  http://www.beic.it/en/articles/legal-deposit.

 

Theo bản tin Ex Libris 6/2014