Chicago, IL- ngày 25 tháng 02 năm 2014.  Ex Libris, tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện, vui mừng thông báo rằng Đại học Tennessee, Knoxville (UT), đã lựa chọn giải pháp quản lý thư viện Alma của Ex Libris.

Với mong muốn thúc đẩy tầm nhìn cho dịch vụ thư viện sáng tạo, UT đã lựa chọn Alma để thực hiện giải pháp phát hiện thống nhất với Primo của Ex libris.

Sau khi đánh giá một cách rộng rãi, và có nhiều năm sử dụng hệ thống thư viện tích hợp Aleph, các thư viện của UTchọn môi trường quản lý  thư viện trên Cloud Alma để cung cấp dịch vụ quản lý thư viện nhằm làm thay đổi hoạt động thư viện và củng cố nhiều ứng dụng vào một nền tảng thống nhất. Với việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, Almasẽ làm giảm thời gian mà nhân viên thư viện phải dành cho các công việc  việc kỹ thuật để quản trị hệ thống, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào quy trình công việc thống nhất mà Alma thiết kế dành cho tài nguyên dưới dạng in và điện tử.

“Môi trường lưu trữ dạng điện toán đám mây của Alma và quy trình công việc tự động hoá cho phép các hoạt động của chúng tôi được thực hiện suôn sẻ, tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực của nhân viên”, Tiến sỹ Steven Escar Smith, giáo sư và giám đốc các thư viện UT, cho biết. “Ứng dụng Alma sẽ cho phép chúng tôi loại bỏ nhiều quá trình riêng lẻ chạy trên từng máy chủ. Chúng tôi cũng mong chờ những phân tích toàn diện hơn của Almađể củng cố quyết định lựa chọn Alma của chúng tôi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng”.

         

Mark Triest, chủ tịch của Ex Libris vùng Bắc Mỹ, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Đại học hàng đầu của Tennessee đến với cộng đồng phát triển nhanh chóng của Alma, với hơn 330 tổ chức thông tin thư viện. Chúng  tôi đã thấy Alma hoạt động tại nhiều thư viện, tôi mong UT cũng sẽ trải nghiệm được những lợi ích tương tự cho cả cán bộ thư viện và người sử dụng. Cách tiếp cận của Ex Libris thông qua cung cấp giải pháp quản lý tài nguyên thống nhất trên môi trường điện toán đám mây cùng với giải pháp phát hiện thống nhất Primo được chứng minh thành công tại thư viện đại học và thư viện nghiên cứu trên khắp vùng Bắc Mỹ và trên toàn thế giới”.

Về Đại học Tennessee – Knoxville

Đại học Tennessee, Knoxville, được Tennessee cấp đất xây dựng và là giảng đường đại học hàng đầu trong những hệ thống trường đại học công. UTKnoxville hiện có hơn 27.000 sinh viên ghi danh theo học (khoảng 21.000 sinh viên và 6.000 nghiên cứu sinh sau đại học) trong 11 trường đại học thành viên và hơn 300 chương trình đào tạo cấp bằng.

 Để biết thêm thông tin, xin hãy ghé thăm: http://www.utk.edu/

Theo bản tin Ex Libris 03/2014