Hệ thống trên toàn tiểu bang này bao gồm 26 tổ chức thư viện đại học và nghiên cứu đã lựa chọn giải pháp Alma triển khai trong môi trường điện toán đám mây để có thể quản lý nguồn tài nguyên một cách thống nhất và liên kết lẫn nhau. (Đại học thuộc hệ thống Wiscosin là hệ thống các trường đại học công thuộc bang Wisconsin, Mỹ) 

Chicago, IL-23 tháng 1 năm 2014. Ex Libris, tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện, vui mừng thông báo rằng các thư viện Đại học thuộc hệ thống Wisconsin đã lựa chọn các giải pháp quản thư viện thế hệ mới Almacủa Ex Libris để bổ sung với giải pháp phát hiện chuyển giao Primo. 26 tổ chức của hệ thống này, trong đó bao gồm Đại học Wisconsin-Madison-một thành viên của Hiệp hội các thư viện nghiên cứu các Ủy ban về thể chế hợp tác-sẽ được trải nghiệm hình quản thống nhất của tất cả các bộ sưu tập trong hệ thống đồng thời với việc cung cấp cho người dùng thư viện một nền tảng giải pháp phát hiện thông tin nghiên cứu học tập thống nhất.

 

“Mạng lưới hợp tác trong việc chia sẻ hệ thống giải pháp thư viện thế hệ mới Alma là một yếu tố quan trọng trong quyết định của trường đại học thuộc hệ thống Wisconsin”- theo Susan Mitchell, giám đốc chương trình thư viện cho biết. “Với 26 tổ chức thành viên, từng tổ chức lại có một cộng đồng người sử dụng vô cùng đa dạng và yêu cầu từ họ cũng đa dạng không kém, việc áp dụng một giải pháp quản lý thư viện là mấu chốt quan trọng cho phép để tạo ra và điều chỉnh các mối quan hệ liên minh chia sẻ giữa các thành viên thành viên. Quan điểm sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp “Một hệ thống, Một thư viện”, chúng tôi rất vui mừng về việc áp dụngAlmavà cung cấp cho tất cả các nhân viên khả năng quản lý nguồn tài nguyên riêng của từng thư viện thành viên và nguồn tài nguyên được chia sẻ giữa họ”.

Các trường thành viên thuộc hệ thống đại học Wisconsin đang tìm cách khai thác Almađể sử dụng một cách hiệu quả. Ông Mitchell cho biết thêm: “Với khả năng tích hợp Almavới Primo, hệ thống bên ngoài của chúng tôi, và các hệ thống của bên thứ ba khác sẽ giúp các thư viện chứng minh được giá trị chiến lược của họ đối với tổng thể trường đại học thuộc hệ thống Wisconsin. Ngoài việc cung cấp cho chúng tôi lợi nhuận nhanh chóng từ hoạt động đầu tư, Almasẽ đóng một vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy mục tiêu học tập của các trường thành viên, bằng cách hỗ trợ nghiên cứu và hợp tác giữa các tổ chức”.

Mark Triest, chủ tịch Ex Libris khu vực Bắc Mỹ, cho biết: "Đây là một vinh dự tuyệt vời khi Almađược lựa chọn bởi Đại học thuộc hệ thống Wiscosin cho mạng lưới thư viện phức tạp của nó. Bởi vì hệ thống sẽ ứng dụng Alma tại tất cả các tổ chức cùng một lúc, nhân viên trong toàn tập đoàn sẽ phát huy năng lực của của Alma và sắp xếp quy trình công việc hợp lý với nhau. Chúng tôi rất mong được bắt đầu tiến hành dự án quan trọng này và tăng cường quan hệ chặt chẽ với các trường đại học của hệ thống Wisconsin”.

 

Về Đại học thuộc hệ thống Wiscosin

Đại học thuộc hệ thống Wisconsin là một trong những hệ thống giáo dục đại học công lập lớn nhất ở Hoa Kỳ, phục vụ khoảng 181.000 sinh viên mỗi năm và có hơn 39.000 giảng viên và nhân viên trên toàn tiểu bang. Đại học thuộc hệ thống Wisconsin được tạo thành từ 13 trường đại học đào tạo cử nhân, 13 trường cao đẳng đào tạo sinh viên năm nhất-năm hai, và các chương trình mở rộng trên toàn tiểu bang.

 

 

                                                                           Theo bản tin của Ex Libris 1/2014