Duy trì sự độc lập nội dung đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Mason để thông qua Primo của Ex Libris

Chicago, IL—02/8/2012. Tập đoàn Ex Libris, đứng đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ thư viện, vui mừng thông báo rằng các thư viện đại học George Mason đã lựa chọn hệ thống khám phá và chuyển giao Primo. Kết hợp với Primo Central Index, hệ thống Primo cho phép người sử dụng tìm kiếm phạm vi rộng lớn các bộ sưu tập, tài nguyên điện tử của thư viện, vốn tư liệu in, các bộ sưu tập số hóa thông qua truy cập tại 1 điểm duy nhất, và nhận được duy nhất các kết quả và các danh mục liên quan.

Wally Grotophorst, quản lý thư viện đại học George Mason về hệ thống và các chương trình số hóa, nhận xét:” Sự độc lập nội dung là quan trọng. Duy trì sự độc lập của chúng tôi từ các nhà cung cấp nội dung đặc biệt là yếu tố quan trọng trong quyết định của chúng tôi để làm việc với Ex Libris”.

George Mason cũng nhận ra các chức năng và cấu trúc mở của Primo hơn các giải pháp khác. Mr. Grotophorst nói thêm:”Sự ước tính của chúng tôi chỉ ra rằng Primo là giải pháp thương mại duy nhất cung cấp sự tích hợp OPAC đầy đủ để các giáo viên và người nghiên cứu có trải nghiệm khám phá thống nhất”.

Mark Triest, Chủ tịch của Ex Libris ở Bắc Mỹ, nhận xét:”Chúng tôi mong đợi sự hợp tác thực hiện Primo với đại học George Mason. Việc thực hiện này sẽ trùng với sự phát hành phiên bản 4.0 của Primo, chứng tỏ sự phát triển liên tục của hệ thống cũng như các khám phá tiên tiến”.

Về Đại học George Mason

Đại học George Mason là tổ chức kinh doanh hướng tới tương lai với các lĩnh vực học thuật được phân loại trên toàn cầu. Đặt tại Bắc Virginia gần Washington, D.C., Mason cung cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở 185 lĩnh vực. Với các giáo sư tiến hành nghiên cứu đột phá trong một loạt các ngành, bao gồm cả biến đổi khí hậu, chính sách cộng đồng và khoa học sinh học, Đại học George Mason là một ví dụ điển hình của trường đại học công lập hiện đại.

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm http://www.gmu.edu