Được chuyển giao bởi Thư Viện Quốc Gia Anh, người dùng trên toàn thế giới có thể truy cập tới các bài luận văn điện tử từ các trường đại học ở Anh một cách dễ dàng.

 

Luân Đôn, Anh – 22/05/2012. Tập đoàn Ex Libris, dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp cho thư viện các giải pháp tự động, vui mừng thông báo rằng Dịch vụ cung cấp luận văn điện tử trực tuyến của Anh (EthOS) sẽ nhanh chóng có thể tìm kiếm được trong Dịch vụ dữ liệu chỉ mục Primo Central Index. EthOS là cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia của Anh, chứa đựng trên 300,000 luận án tiến sỹ từ các trường đại học.

Primo Central Index, Dịch vụ dữ liệu dựa trên công nghệ điện toán đám mây được hàng trăm các thư viện trên toàn cầu sử dụng, là một phần tách rời của giải pháp khám phá và chuyển giao Primo của Ex Libris. Là một dịch vụ tích hợp, Primo cho phép người dùng thỏa mãn nhu cầu thông tin của họ bằng việc tìm kiếm các bộ sưu tập được quản lý bởi thư viện địa phương cùng với các nguồn tài nguyên khu vực và toàn cầu được chỉ mục trong Primo Central, và có được sự tích hợp này, danh mục kết quả được sắp xếp phù hợp.

Kevin Schurer, Chủ tịch hội đồng quản trị ETHOS, nghiên cứu và phát triền tại đại học Leicester, đã nhận xét: “Chúng tôi vui mừng rằng các tính năng của ETHOS sẽ có trong Primo Central Index. Vì các luận án tiến sỹ là một nguồn thông tin nghiên cứu quan trọng, chúng tôi muốn phát triển nhận thức về sự sẵn có của hàng nghìn các luận án toàn văn từ ETHOS cũng như từ các kho truy cập mở của các trường đại học. Với hơn 300,000 tài liệu ETHOS trong Primo Central Index, chúng tôi đã thực hiện một bước tiến lớn trong việc nâng cao khả năng hiển thị của hoạt động nghiên cứu nổi bật ở Anh”.

David Beychok , Phó giám đốc các giải pháp khám phá và chuyển giao tại Ex Libris, đã nhận xét: “Bổ sung thêm ETHOS vào Primo Central Index sẽ cung cấp cho hơn 900 các tổ chức trong cộng đồng người dùng Primo nguồn thông tin lớn và đa dạng. Được chuyển giao bới Thư viện Quốc Gia Anh và thay mặt cho các tổ chức ở Anh, các đề tài chất lượng cao trong cơ sở dữ liệu ETHOS là là nguồn tài nguyên cực kỳ giá trị cho cộng đồng nghiên cứu thế giới”.

Về EThoS

Dịch vụ cung cấp luận văn điện tử trực tuyến ETHOS là cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia của Vương Quốc Anh với hơn 300,000 luận án tiến sỹ từ hầu hết các trường đại học ở Anh. Người dùng có thể tải về toàn văn hầu hết 60,000 các luận án trong cơ sở dữ liệu ETHOS, theo các liên kết đến các bản sao sẵn có trực tiếp từ các trường đại học, hay đặt mua bản sao số hóa từ luận án bằng giấy. Thay mặt cho các tổ chức thành viên, ETHOS cung cấp các tài liệu về các kết quả nghiên cứu tiến sỹ của các trường đại học ở Anh, tăng khả năng hiển thị các đề tài và nghiên cứu, hỗ trợ các yêu cầu truy cập mở của các nhà tài trợ nghiên cứu. ETHOS được chuyển giao bới Thư Viện Quốc Gia Anh thay mặt cho các trường đại học theo một thỏa thuận về chia sẻ dịch vụ. Đại diện cho hội đồng quản trị ETHOS, các tổ chức thành viên cung cấp chiến lược lãnh đạo và đảm bảo rằng ETHOS đáp ứng được mục tiêu đã đề ra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy ghé thăm ethos.bl.uk.