Thư viện Harold B. Lee chọn Rosetta sau một đánh giá có quy mô quốc tế về các hệ thống kho số và bảo quản số.

Chicago, IL— ngày 14 tháng 02 năm 2012. Ex Libris, một tập đoàn dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp thư viện tự động, vui mừng thông báo rằng Đại học Brigham Young (Brigham Young University – BYU) đã chọn hệ thống kho số và bảo quản số Rosetta. Là Đại học thành viên đầu tiên của Hiệp hội các Thư viện Nghiên cứu (Association of Research Libraries – ARL) đã chấp nhận giải  pháp Rosetta, Brigham Young sẽ triển khai giải pháp Rosetta đầu tiên cho các bộ sưu tập số của thư viện Harold B.Lee (Harold B. Lee Library)và sau đó sẽ mở rộng việc triển khai cho các tài sản số của tất cả đơn vị đại học thành viên trong trường.

Được cài đặt trong các thư viện và trung tâm lưu trữ trên toàn cầu, giải pháp Rosetta chứa đựng toàn bộ luồng công việc về bảo quản số như việc bổ sung dữ liệu, xác nhận tính hợp lệ, nhập liệu, lưu trữ, bảo quản và chuyển giao các đối tượng số. Rosetta cho phép các trường đại học cũng như các thư viện, trung tâm lưu trữ, và nhiều tổ chức có nhu cầu lưu trữ điện tử quản lý, bảo quản và cung cấp truy cập tới tài liệu, dữ liệu đầu ra nghiên cứu trong các định dạng số, hình ảnh số, trang web, và các tài liệu số và tài liệu số hóa khác nhau.

Chúng tôi phải đối mặt với một mối đe dọa rất lớn là bị mất khả năng truy cập tới các tệp tin điện tử quan trọng của chúng tôi theo thời gian,” Julene Butler, cán bộ thư viện Harold B. Lee, nhận xét. “Với công nghệ – cả  phần cứng và phần mềm liên tục thay đổi, chúng tôi cần một giải pháp đáng tin cậy để lựa chọn lưu trữ, truy xuất dữ liệu thông suốt lâu dài theo thời gian. Với mong muốn xây dựng các kỹ năng chính cho việc truy cập và bảo quản, Rosetta sẽ giải pháp cho phép thư viện đáp ứng đầy đủ mọi nghu cầu của hoạt động bảo quản số.”

Sau khi bắt tay vào một đánh giá kỹ lưỡng các hệ thống bảo quản số vào năm 2002, BYU đã quan tâm hơn tới các hệ thống của Ex Libris theo yêu cầu của Hội Đồng Khoa học Quốc gia (National Science Foundation, USA), cơ quanđưa ra một kế hoạch quản lý và bảo quản số – một yêu cầu kỹ thuật mà chỉ Rosetta mới giúp trường đại học này tuân thủ qui trình được. Sự chấp nhận giải pháp Rosetta đánh dấu một giai đoạn mới nhất trong sáng kiến bảo quản số của trường đại học này trong 10 năm qua. “Cuối cùng thì Rosetta cũng đáp ứng nhu cầu của chúng tôi cho hoạt động bảo quản số,” Bill Lund, phó giám đốc thư viện đại học phụ trách công nghệ thông tin nhận xét.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón đại học BYU gia nhập vào cộng đồng người dùng Rosetta ngày càng tăng trên thế giới,” Mark Triest, Tổng giám đốc điều hành Vùng Bắc Mỹ của Ex Libris cho biết. “Sự xuất sắc và dẫn đầu về học thuật của trường này đã làm cho trường là một ứng cử viên hoàn hảo để đi đầu trong hoạt động bảo  quản số trước cộng đồng nghiên cứu khoa học.”

Về Đại học Brigham Young (BYU)

Đại học Brigham Young (BYU) là một trong những trường đại học tư thục lớn nhất quốc gia, với 30.000 sinh viên đến từ hơn 100 nước. Thư viện Harold B. Lee và J. Reuben Clark (Harold B. Lee and J. Reuben Clark libraries) cùng tự hào về bộ sưu tập của gần 4 triệu cuốn, 3 triệu vi phim, và hơn một triệu bức ảnh. Thư viện Harold B. Lee là một thành viên của Hiệp hội Các Thư viện Nghiên cứu (Association of Research Libraries), Greater Western Library Alliance, và thành viên của các hiệp hội thư viện quốc gia, vùng và địa phương.

Để có thêm thông tin, xin hãy ghé thăm tại: http://www.byu.edu/webapp/home/index.jsp.

Theo bản tin Ex Libris 02/2012