Rosetta sẽ cho phép thư viện quốc gia này bảo quản hàng triệu biểu ghi số hóa và sinh ra dưới dạng số vĩnh viễn.

Jerusalem, Israel – Ngày 07 tháng 12 năm 2011. Tập đoàn Ex Libris, một tập đoàn dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện vui mừng thông báo rằng thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức (German National Library of Science and TechnologyTIB) ở Hannover đã chọn hệ thống Rossetta cho các bộ sưu tập số của mình. Thư viện sẽ dẫn đầu chương trình bảo quản số cho ba thư viện thành viên của Mạng Thư viện Thông tin Nghiên cứu Leibniz (Leibniz Library Network for Research Information), còn được gọi là Goportis.

Giống như các thư viện quốc gia về các lĩnh vực khác nhau, những thành viên của mạng Goportis có nhiệm vụ là xây dựng chỉ mục, lưu trữ và cung cấp truy cập tới tất cả các nguồn tài nguyên trong những bộ sưu của họ một cách vĩnh viễn lâu dài. Những bộ sưu tập thư viện này ngày càng có tỷ lệ tăng các tài liệu sẵn có dưới dạng số và số hóa, gồm cả dạng văn bản và âm thanh hình ảnh.

Được cài đặt trong các thư viện và cơ quan lưu trữ trên toàn cầu, Rosetta hỗ trợ việc bộ sung, xác nhận tính hợp lệ, nhập liệu, lưu trữ, bảo quản, và chuyển giao của các đối tượng số. Rosetta cho phép các tổ chức giáo dục cũng như các thư viện, cơ quan lưu trữ, và nhiều đơn vị cần lưu trữ ký ức số khác quản lý, bảo quản, và cung cấp truy cập bền vững tài liệu, dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới định dạng số, hình ảnh số, các trang web, tài liệu sinh ra dưới dạng số và số hóa.

Uwe Rosemann, giám đốc Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức (TIB) nhận xét: “Theo quan điểm của chúng tôi, Rosetta không chỉ là giải pháp cho nhiều đơn vị sử dụng cùng lúc mà nó còn cung cấp các chức năng hoàn chỉnh để bảo quản số lâu dài. Rosetta bao gồm toàn bộ qui trình các luồng công việc từ nhập dữ liệu tới lưu trữ, truy cập, và trình bày những luồng công việc này thông qua phân hệ kế hoạch và tác vụ bảo quản. Sự tuân thủ và phù hợp của Rosetta với tiêu chuẩn mô hình hệ thống thông tin lưu trữ mở (Open Archival Information System – OAIS) và các tiêu chuẩn quốc tế khác, cùng với giao diện mở của hệ thống sẽ cho phép chúng tôi tích hợp Rosetta với các hệ thống hiện có của chúng tôi. Đầu tư phát triển một hệ thống bảo quản số hoạt động bền vững là một cột mốc chiến lược quan trọng cho mạng Goportis. Bằng việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng quốc gia mạnh và hiệu quả nhằm bảo quản lâu dài các tài liệu số, TIB và các đối tác thành viên đã trở thành những đơn vị đứng đầu và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này”.

Ullrich Jüngling, phó tổng giám đốc thương mại phụ trách khu vực Trung và Đông Âu, nhận xét: ” Việc thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức quyết định chọn Rosetta đã tái khẳng định vai trò đứng đầu của Ex Libris trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho bảo quản các bộ sưu tập số. Sự cộng tác của chúng tôi sẽ cho phép cả hai tổ chức nhận biết được những quan điểm mới và thú vị trên lĩnh vực bảo quản số lâu dài, đặc biệt là bảo quản các tài liệu nghe nhìn.”

TIB (German National Library  of Science and Technology) là Thư viện Quốc gia Đức về tất cả các lĩnh vực kỹ thuật cũng như kiến trúc, hóa học, khoa học máy tính, toán học và vật lý và là một thư viện lớn nhất thế giới trong những lĩnh vực khoa học này. Để tối ưu hóa các dịch vụ của mình, TIB tiến hành nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, tập trung vào kỹ thuật kiếm hình ảnh, hình ảnh hóa dữ liệu, mạng Internet tương lai và web ngữ nghĩa.  Cổng GetInfo của thư viện TIB cung cấp khả năng truy cập tới cơ sở dữ liệu theo chủ đề hàng đầu, xuất bản dịch vụ của thư viện và mục lục thư viện cùng với việc tích hợp chuyển giao toàn văn. TIB tập trung vào các quan hệ đối tác chiến lược, cả ở cấp quốc gia và quốc tế. Mạng Thư viện Thông tin Nghiên cứu Leibniz (Leibniz Library Network for Research Information) là một mạng quốc gia quan trọng, còn được gọi là Goportis, bao gồm TIB, Thư viện Y học Quốc gia Đức (German National Library of MedicineZBMED) và Thư viện Kinh tế Quốc gia Đức (German National Library of EconomicsZBW). Goportis nỗ lực kết hợp tri thức trong các lĩnh vực như bảo quản số, truy cập mở, tài liệu phi văn bản, cấp phép và dịch vụ toàn văn, và để thúc đẩy phát triển hơn nữa.

Để biết thêm thông tin về Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức, xin hãy ghé thăm:

http://www.tib-hannover.de/en/, và  http://www.goportis.de/en.html

 

Theo bản tin Ex Libris 12/2012