Tính khả ứng và khả biến cao, xây dựng kế hoạch bảo quản, và sự truy cập tối ưu tới tài nguyên thông tin thư viện đã thúc đẩy hệ thống thư viện Đại học Binghamton lựa chọn các giải pháp của Ex Libris.

Chicago, IL- Ngày 7 tháng 12 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris, một tập đoàn dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thư viện, vui mừng thông báo rằng, hệ thống thư viện Đại học Binghamton (Binghamton University Libraries) đã chọn hệ thống bảo quản số Rosetta để bảo quản và cung cấp khả năng truy cập tới những bộ sưu tập số đa dạng và đang tăng lên nhanh chóng của thư viện. Hệ thống thư viện Binghamton cũng đã chọn giải pháp Phát hiện và Chuyển giao tài nguyên Primo, chỉ mục Primo Central Index về nội dụng thông tin học thuật và nghiên cứu, cũng như dịch vụ chỉ dẫn đọc cấp độ bài báo nghiên cứu bX. Toàn bộ những giải pháp này sẽ cùng được triển khai tích hợp để mang đến một giải pháp tìm kiếm toàn diện những bộ sưu tập nội sinh và cơ sở dữ liệu được cấp phép sử dụng thương mại của hệ thống thư viện này. Tất cả những hệ thống phát hiện tài nguyên này sẽ được quản lý trong môi trường đám mây TotalCare của Ex Libris.

Hệ thống bảo quản số Rosetta Ex Libris cho phép các tổ chức thông tin và thư viện quản lý, bảo quản, và cung cấp khả năng truy cập vĩnh viễn, tới các tài liệu được lưu trữ bởi các tổ chức, đầu ra nghiên cứu dưới định dạng số, hình ảnh số, trang web, và các tài liệu sẵn có dưới dạng số cũng như được tạo ra từ quá trình số hóa khác. Giải pháp bảo quản số Rosetta hỗ trợ bổ sung, kiểm tra tính hợp lệ, lưu trữ, bảo quản, và phổ biến các đối tượng số từ nhiều nguồn và các định dạng trong khi vẫn giữ thông tin đảm bảo an toàn và thích ứng với mọi chính sách và chiến lược bảo quản số.

Ông John Meador, trường hệ thống thư viện Đại học Binghamton bình luận: “Rosetta là một kho số cung cấp một giải pháp bảo quản và truy cập dễ dàng cho các đối tượng số từ các tài liệu học thuật tới bộ dữ liệu hay các hồ sơ dữ liệu của trường, hệ thống thư viện Đại học Binghamton sử dụng nhiều kho số để cung cấp truy cập vào các bộ sưu tập đặc biệt được số hóa của trường. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra nguy cơ rủi ro mất dữ liệu của trường khi các đối tượng số được lưu trữ rải rác khắp nơi trong hệ thống thư viện, và cuối cùng, chúng tôi có nhu cầu cấp bách nhằm đảm bảo sự bảo tồn lâu dài những bộ sưu tập đã được số hóa . Vì lý do này, chúng tôi đã Rosseta của Ex Libris để hình thành lên nền tảng của một thư viện số bền vững mãi với thới gian.”

Sự lựa chọn Primo và Primo Central Index đã được thúc giục bởi một ý thức nhận ra rằng sinh viên và giảng viên mong muốn tìm thấy và có được tất cả các thông tin mà họ cần thông qua một giao diện duy nhất với nhiều lựa chọn để làm phong phú trải nghiệm phát hiện tài nguyên thông tin cho người dùng. Ông Dean Meador nhận xét thêm: “Khả năng tìm kiếm đồng thời mục lục điện tử truyền thống và cơ sở dữ liệu cấp phép thương mại sẽ thúc đẩy quá trình tìm kiếm; kết quả từ các nguồn khác nhau sẽ được kết hợp vào thành một danh mục kết quả duy nhất, hiển thị cùng với những chỉ dẫn đọc cho phát hiện tài nguyên mở rộng. Người dùng của chúng tôi giờ đây sẽ có lợi ích từ khả năng hiển thị dữ liệu hoàn chỉnh và đầy đủ nhất”.

“Tôi cảm thấy không gì vui mừng hơn là được chào đón hệ thống thư viện đại học Binghamton gia nhập cộng đồng người dùng Rosetta ở vùng Bắc Mỹ,” Ông Mark Triest, tổng giám đốc điều hành của Ex Libris vùng Bắc Mỹ nhận xét. “Và dĩ nhiên, chúng tôi ủng hộ quyết định thống nhất tất cả các bộ sưu tập dưới môi trường đám mây của Ex libris. Nó bao gồm một giải pháp từ phát hiện đến chuyển giao, một chỉ mục lớn nội dung thông tin học thuật và nghiên cứu, và một hệ thống chỉ dẫn đọc bX. Chúng tôi mong đợi được làm việc chặt chẽ với đại học Binghamton trong những năm tới.”

Về Hệ thống Thư viện đại học Binghamton

Phục vụ khoảng 15.000 sinh viên từ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và 100 quốc gia, đại học Binghamton đã và đang xây dựng danh tiếng như là một trường có tầm cỡ trên thế giới với sự kết hợp một nền giáo dục cấp quốc tế, liên ngành cùng nhiều chương trình nghiên cứu uy tín nhất tại quốc gia này. Hệ thống Thư viện đại học Binghamton (Binghamton University Libraries) là trung tâm của cộng đồng học giả và nghiên cứu của trường, cung cấp 3 môi trường thư viện thân thiện – Thư viện Bartle (Bartle Library), Thư viện Khoa học (Science Library) và Thư viện Trung tâm Downtown (Downtown Center Library) – để tạo ra và quản lý tri thức thông qua tư duy sáng tạo, yêu cầu mở, và quan hệ hợp tác

Để biết thêm thông tin về Thư viện đại học Binghamton, xin hãy ghé thăm http://library.lib.binghamton.edu/about/index.html.

Theo bản tin Ex Libris 12/2010