Dữ liệu của dịch vụ thông tin khoa học Web of Science sẽ sẵn có đối với nhà nghiên cứu thông qua chỉ mục tích hợp tài nguyên học thuật và nghiên cứu siêu lớn Primo Central.

Jerusalem, Israel – ngày 11 tháng 8 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris vui mừng công bố rằng Thomson Reuters sẽ cung cấp khả năng truy cập trực tiếp những bộ sưu tập quan trọng của mình tới người dùng dịch vụ Web of KnowledgeTM thông qua chỉ mục tích hợp nội dung điện tử về học thuật và nghiên cứu siêu lớn Primo Central. Với Primo Central, người dùng tin đồng thời tìm kiếm cả những bộ sự tập được quản lý tại chỗ của thư viện và nội dung điện tử toàn cầu, và sau đó nhận được kết quả tìm kiếm tích hợp trong một danh mục sắp xếp phù hợp duy nhất. Web of Science, một phần của dịch vụ thông tin khoa học Web of Knowledge, là một cơ sở dữ liệu lớn nhất và toàn diện nhất về những trích dẫn nghiên cứu. Nội dung đa lĩnh vực nghiên cứu và đáng tin cậy trong dịch vụ Web of Science bao gồm hơn 11.000 tạp chí khoa học ảnh hưởng nhất trên thế giới, bao gồm nhiều tạp chí truy cập mở, và hơn 110.000 tài liệu chuyên khảo (conference proceedings) trải rộng khắp các lĩnh vực khoa học khác nhau: tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn.

 

Thomson Reuters hiện là đối tác mới nhất trong nhóm đối tác cung cấp nội dung đang mở rộng nhanh chóng đã chọn cung cấp khả năng truy cập tới dịch vụ thông tin khoa học của họ cho người dùng thư viện thông qua chỉ mục Primo Central. Những biểu ghi từ dịch vụ thông tin Web of Science, cùng với số đếm lần trích dẫn nghiên cứu, sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho mọi tổ chức thông tin thư viện thuê bao tới dịch vụ Primo Central và Web of Science.

 

Được duy trì bởi (hosted) Ex Libris trong môi trường tính toán đám mây (cloud computing environment), Primo Central bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên điện tử có tính toàn cầu và khu vực, như bài báo của các tạp chí khoa học, sách điện tử xuất bản bởi những nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai và nhà tích hợp nội dung, cũng như những đầu mục tài liệu có được từ các kho dữ liệu truy cập mở (open-access respositories).

 

 

Chúng tôi cảm thấy thật phấn khích được làm việc với Ex Libris để đảm bảo rằng dữ liệu trích dẫn giá trị của chúng tôi vươn tới được cộng đồng nghiên cứu toàn cầu hiện sử dụng chỉ mục Primo Central,” James Pringle, Phó Tổng giám đốc Điều hành Bộ phận Phát triển Sản phẩm tại Thomson Reuters nhận xét. Sự liên kết đối tác với Primo Central này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể của chúng tôi là chuyển giao những công cụ nghiên cứu mạnh mẽ tới cộng đồng nghiên cứu khoa học toàn cầu.”

 

Một kết quả của sự hợp tác với dịch vụ thông tin khoa học Web of Science – một cơ sở dữ liệu trích dẫn lớn nhất thế giới hiện nay – người dùng của chúng tôi sẽ có cơ hội đưa dịch vụ dữ liệu khoa học uy tín này vào trong bối cảnh của dịch vụ thư viện, cụ thể thông qua chỉ số trích dẫn theo lần (Times Cited’ indicator), một tiêu chí đặc biệt quan tâm đối với cộng đồng khách hàng của chúng tôi.” Nancy Dushkin, phó tổng giám đốc điều hành công ty phụ trách những giải phát hiện và chuyển giao tài nguyên tại Ex Libris nhận xét. “Chúng tôi tự hào rằng Thomson Reuters đã ra nhập vào nhóm những nhà cung cấp nội dung hàng đầu hiện liên kết với Primo Central đang tăng lên nhanh chóng , họ hợp tác với Ex Libris nhằm cung cấp khả năng truy cập tích hợp tới nội dung của mình.”

 

Về Thomson Reuters

 

Thomson Reuters là một nguồn dữ liệu thông tin khoa học có uy tín hàng đầu thế giới cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia làm việc trong mọi lĩnh vực khoa học. Chúng tôi kết hợp sự hiểu biết chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực với công nghệ sáng tạo để chuyển giao thông tin có chất lượng cao và uy tín tới những nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm ra quyết định trên thị trường tài chính, pháp luật, thuế và kế toán, chăm sóc sức khỏe, khoa học và truyền thông, đồng thời chúng tôi có một nền tảng vững chắc và mạnh mẽ từ một tổ chức cung cấp tin tức có uy tín nhất trên thế giới. Với trụ sở chính tại New York và nhiều văn phòng hoạt động lớn ở London và Eagan, Minnesota, Thomson Reuter hiện thuê tới 55.000 nhân viên và hoạt động ở hơn 100 quốc gia.

 

Để có thêm thông tin về Thomson Reuters, xin hãy ghé thăm www.thomsonreuters.com.

 

Theo bản tin Ex Libris 8/2010