Primo sẽ cung cấp cho tất cả thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu và các cơ quan lưu trữ của Phần Lan một cổng truy cập thống nhất tới kho tài nguyên thông tin phong phú về học thuật và văn hóa.

Jerusalem, Israel – ngày 30 tháng 8 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris, một công ty dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp những giải pháp tự động hóa thư viện vui mừng công bố rằng Thư viện Quốc gia Phần Lan (National Library of Finland) đã chọn giải pháp Primo và chỉ mục tài nguyên học thuật toàn cầu Primo Central để cung cấp một giao diện thống nhất cho phát hiện và chuyển giao toàn bộ những bộ sưu tập và tài nguyên điện tử của quốc gia này.

Đại diện cho tất cả viện bảo tàng, thư viện trường đại học và thư viện công cộng, viện nghiên cứu và cơ quan lưu trữ, Thư viện Quốc gia Phần Lan (National Library of Finland) đã chọn Primo như là một giao diện công cộng duy nhất mà từ đó người dùng tin có thể truy cập nội dung số và mọi bộ sưu tập thư viện trên khắp toàn quốc. Sau một quy trình đấu thầu cạnh tranh nghiêm ngặt, Primo cuối cùng đã được lựa chọn là giải pháp duy nhất đáp ứng tất cả đòi hỏi mở rộng của một mạng thư viện trên toàn quốc nhờ một công nghệ tìm kiếm toàn diện và khả năng truy cập công bằng nhất tới nội dung nghiên cứu và học thuật toàn cầu.

Kristiina Hormia-Poutanen, phó giám đốc Thư viện Quốc gia Phần Lan, nhận xét: “Một nhân tố quan trọng của dự án Thư viện Số Quốc gia (National Digital Project) là giao diện công cộng trực tuyến – một giao diện cho phép các thư viện, bảo tàng và cơ quan lưu trữ cung cấp cho người dùng tin khả năng truy cập dễ dàng tới tài nguyên thông tin do họ quản lý và khả năng tiếp cận đến nhiều dịch vụ thư viện, thông qua một điểm truy cập duy nhất. Những đặc tính ưu việt của Primo đó là những nhân tố chính trong quyết định lựa chọn quan trọng này: kiến trúc mở, tính khả ứng cao, tính năng hỗ trợ consortia mạnh, khả năng tích hợp thông suốt với các hệ thống quản trị từ nhiều bộ phận khác nhau, và khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ. Chúng tôi ấn tượng với việc Primo tích hợp nhiều dịch vụ thư viện vào trong giao diện Primo, và chất lượng của tài nguyên điện tử có được thông qua cơ sở dữ liệu chỉ mục tài nguyên học thuật toàn cầu Primo Central.”

Thật là một vinh hạnh lớn khi dự án Thư viện Số Quốc gia đã chọn giải pháp Primo như là một ứng dụng phát hiện tài nguyên thông tin thống nhất cho toàn bộ tài nguyên thông tin đa dạng của các thư viện, bảo tảng và cơ quan lưu trữ,” Ông Marc Daubach, phó tổng giám đốc điều hành công ty và tổng phụ trách thị trường Châu Âu của Ex Libris đã nhận xét. “Chức năng phong phú của phiên bản Primo 3.0 đã là một đáp ứng hoàn chỉnh cho mọi yêu cầu của những đơn vị thành viên của dự án. Chúng tôi vui mừng rằng tất cả những tổ chức từ ba khu vực thông tin chính – bảo tàng, thư viện và lưu trữ – sẽ bắt đầu triển khai Primo và Primo Central tháng này.”

Về dự án Thư viện Số Quốc gia

Mục tiêu của Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan (Ministry of Education and Culture, Finland) với dự án Thư viện Số Quốc gia là: nâng cao khả năng truy cập thông tin trực tuyến; làm tăng tính khả dụng của những tài liệu di sản số do thư viện, bảo tàng và cơ quan lưu trữ đang nắm giữ; và phát triển những giải pháp bảo quản số lâu dài. Dự án này bao gồm ba khu vực thông tin chính ở Phần Lan: Thư viện, Bảo tàng và Lưu trữ. Toàn bộ chi tiết của những thành viên tham gia dự án có thể được mô tả như dưới đây:

– Mạng Thư viện Phần Lan (Finnish Library Network) bao gồm Thư viện Quốc gia và Thư viện Kho số Quốc gia, những thư viện ở 43 cơ sở đào tạo đại học, 50 những viện đặc biệt lớn, 20 thư viện vùng và xấp xỉ 348 thư viện tỉnh, thành phố.

Cơ quan Lưu trư Quốc gia (The National Archives) và bảy cơ quan lưu trữ cấp tỉnh thành phố bao gồm các Dịch vụ Lưu trữ Quốc gia (National Archives Services) trực thuộc Bộ Giáo Dục Phần Lan (Finland Ministry of Education), bao gồm cả những cơ quan quản lý, lưu trữ cá nhân và đặc biệt khác.

Dự án này bao gồm ba bảo tàng ở cấp độ quốc gia: Bảo tàng Quốc gia Phần Lan (National Museum of Finland), Phòng Trưng bày Quốc Gia Phần Lan (Finnish National Gallery) và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Phần Lan (Finnish Musemum of Natural History); 165 bảo tàng chuyên đề, bao gồm 22 bảo tàng cấp tỉnh, thành phố; 16 bảo tàng nghệ thuật vùng; 14 bảo tàng chuyên biệt cấp quốc gia và nhiều bảo tàng cấp tỉnh khác.

Để có thêm thông tin về dự án Thư viện Số, xin hãy ghé thăm http://kdk2011.fi/

Về Thư viện Quốc gia Phần Lan

Thư viện Quốc gia Phần Lan (National Library of Finnland) là một thư viện học thuật cổ nhất và lớn nhất ở Phần Lan cũng như là một đơn vị thư viện độc lập lớn nhất đặt tại Đại học Helsinki (University of Helsinki). Thư viện quốc gia có trách nhiệm sưu tập, mô tả, bảo quản và tăng khả năng truy cập dễ dàng tới tài liệu di sản quốc gia dưới dạng in và những bộ sưu tập độc bản một cách cẩn trọng. Thư viện Quốc gia cũng đóng vai trò như là dịch vụ quốc gia và trung tâm phát triển cho lĩnh vực thư viện và thúc đẩy hợp tác quốc gia cũng như quốc tế trong lĩnh vực này.

Để có thêm thông tin về Thư viện Quốc gia Phần Lan, xin hãy ghé thăm http://www.nationallibrary.fi/index.html

Theo bản tin Ex Libris 8/2010