Dịch vụ bX giờ đây có thể tích hợp với tất cả hệ thống xử lý nối kết và giao diện phát hiện tài nguyên để cung cấp những chỉ dẫn bài báo nghiên cứu dựa trên dữ liệu người dùng.

Jerusalem, Israel— ngày 25 tháng 6 năm 2010. Tập đoàn Ex Ex Libris vui mừng công bố rằng dịch vụ chỉ dẫn tài liệu nghiên cứu bX duy nhất hiện giờ đã sẵn có để tích hợp nhiều giao diện thư viện. Được phát hành lần đầu tiên vào tháng 5/2009, bX hiện được sử dụng ở hơn 280 thư viện SFX trên toàn cầu. Một bộ giao diện lập trình ứng dụng mở rộng mới (API) cho phép bất cứ thư viện nào cũng có thể đưa dịch vụ chỉ dẫn bX vào trong giao diện phát hiện tài nguyên của mình.

Tập trung vào khu vực tài nguyên thông tin nghiên cứu điện tử, bX là dịch vụ đầu tiên cung cấp chỉ dẫn cấp độ bài báo tới người dùng thư viện. Những chỉ dẫn phát sinh từ dịch vụ bX được dựa trên sự phân tích hàng trăm triệu tệp tin sử dụng từ những khách hàng sử dụng SFX uy tín và bởi vậy nó phản ánh những lựa chọn của nhiều nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Chỉ dẫn tới những bài báo nghiên cứu cụ thể, những chỉ dẫn này đáp ứng những mong muốn của các nhà nghiên cứu về dịch vụ cập nhật, Web 2.0 từ thư viện của họ.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) của dịch vụ bX sẵn có từ khi dịch vụ này được công bố năm ngoái, giờ đây bao gồm dữ liệu đầu ra HTML và tự động tìm kiếm toàn văn của một đầu mục tài liệu, theo đó trình bày ra một cách có ý nghĩa những lựa chọn sẵn có để tích hợp bX trong các giao diện người dùng tin của thư viện. Khách hàng bX đều nhận được sử hỗ trợ đầy đủ từ Ex Libris bất kể môi trường nào mà họ mong muốn dịch vụ này được tích hợp – vd., dịch vụ phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo, hệ thống xử lý nối kết SFX , hoặc một hệ thống xử lý nối nào đó khác.

Tôi đã đợi một dịch vụ như thế này trong 25 năm qua,” phó khoa công nghệ tại Thư viện Đại học Washington (Washington University, St. Louis) nhận xét. “Công nghệ chỉ dẫn được thiết kết cho người dùng thư viện trong các trường đại học quả là một cải tiến tuyệt vời nhằm nâng cao những dịch vụ trực tuyến của thư viện chúng tôi và sự phát hành phiên bản mới bX đảm bảo rằng chúng tôi không bị giới hạn bởi những giao diện người dùng.

John McDonald, giám đốc thông tin và quản lý thư mục tại trường Claremont (Claremont Colleges), nhận xét, “Chúng tôi đã thấy thông qua những báo cáo sử dụng rằng người dùng thư viện của chúng tôi đã tận dụng mạnh mẽ những chỉ dẫn bX trong trình đơn của hệ thống xử lý nối kết. Chúng tôi thực sự vui mừng nghe được những lời nhận xét đầy khích lệ của thủ thư, sinh viên và các nhà nghiên cứu về việc trường đưa vào sự dụng dịch vụ mới này, và chúng tôi mong chờ sự tích hợp dịch vụ này vào sự triển khai Primo phiên bản 3 để cung cấp một điểm truy cập phát hiện tài nguyên mới.”

Trưởng nhóm quản lý dịch vụ bX tại Ex Libris cho biết, “Chúng tôi vui mừng làm cho dịch vụ bX sẵn có với bất kỳ tổ chức thông tin thư viện nào mong muốn được hưởng lợi ích từ dịch vụ chỉ dẫn sử dụng tài liệu nghiên cứu và học thuật toàn cầu định hướng người dùng này. Chúng tôi tự hào về sự mở rộng liên tục kiến thức của dịch vụ bX, cũng như ngày càng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đóng góp dữ liệu sử dụng của mình vào dịch vụ này, đồng thời nâng cao hơn nữa dịch vụ này cho tất cả người dùng thư viện. Trong khi những chỉ dẫn tài liệu nghiên cứu dựa trên dữ liệu sử dụng SFX, dịch vụ này có thể được trình bày và tích hợp trong bất kỳ hệ thống xử lý nối kết hiện có nào hoặc giao diện phát hiện tài nguyên nào, và quả thật nhiệm vụ của chúng tôi là tạo điều kiện cho thư viện tích hợp dịch bX ngày càng chặt chẽ vào dịch vụ thư viện, bất kể cho những dịch vụ hiện có là gì.”

Theo bản tin Ex Libris 6/2010