Giải pháp Primo cung cấp một giao diện tìm kiếm duy nhất cho nhiều đơn vị thành viên trong mạng và tạo điều kiện dễ dàng truy cập tới mục lục trung tâm của mạng thư viện này.

Hamburg, Đức—ngày 13 tháng 7 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo Mạng Thư viện Áo (Austrian Library Network) đã đi vào vận hành với giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo. Primo cung cấp một giao diện thống nhất tới mục lục trung tâm của mạng thư viện này và mục lục này hiện giờ đang được sử dụng tại Thư viện Đại học Innsburck (University of Innsbruck Library) và Thư viện Đại học Vienna (University of Vienna Library). Trong những tháng tới, Thư viện Quốc gia Áo (Austrian National Library), Đại học Graz (University of Graz), Đại học Kinh tế và Kinh Doanh Vienna (Vienna University of Economics and Business), Đại học Nghệ thuật Ứng dụng Vienna (University of Applied Arts Vienna), và Đại học Thuốc Thú y Vienna (University of Veterinary Medicine Vienna) sẽ tham dự liên minh mạng thư viện này (consortium).

Chúng tôi vui mừng tăng khả năng hiển thị vốn tư liệu in và tài nguyên điện tử tới người dùng thư viện và đã hoàn thành thành công một dự án triển khai trên diện rộng trước kế hoạch đặt ra,” Ông Wolfgang Hamedinger, giám đốc điều hành của Mạng Thư viện Áo (Austrian Library Network) và công ty Service Ltd. (Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH, or OBVSG), nhận xét.

Ông Hamedinger cũng cho biết thêm: “Với ứng dụng chia sẻ Primo, Mạng Thư viện Áo (Austrian Library Network) đã đạt được một dấu mốc mới trong sự cộng tác giữa các thành viên trong mạng. Mối quan hệ của chúng tôi với Ex Libris ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn thông qua dự án này – cụ thể với sự phát triển một số tính năng bổ sung thêm. Thiếu sự hợp tác này, một dự án trên quy mô như thế này sẽ không thể có được.

Ullrich Jüngling, phó giám đốc điều hành tại văn phòng Ex Libris, Đức, nhận xét: “Bằng việc chấp nhận sử dụng Primo như là một cổng thống nhất nhằm tiếp cận tới tài nguyên phong phú của mạng thư viện này cũng như của các thư viện thành viên trong mạng, OBVSG đã mở rộng và nâng cao dịch vụ cung cấp cho các thư viện thành viên, và đảm nhiệm vai trò dẫn đầu trong số những liên minh mạng thư viện lớn ở Châu Âu (European Library Consortia). Sự cộng tác hiệu quả giữa Mạng Thư viện Áo (Austrian Library Network) và Ex Libris đã cung cấp cho chúng tôi một cơ hội nâng cao chức năng hỗ trợ Consortium của sản phẩm Primo.”

Về Mạng Thư viện Áo (OBV)

Mạng Thư viện Áo (Austrian Library Network) – viết tắt trong tiếng Đức là OBV, là một hiệp hội lớn bao gồm nhiều thư viện khoa học và nghiên cứu tại Áo với 63 tổ chức thành viên đại diện cho 80 đơn vị, kể cả Thư viện Quốc gia Áo (Austrian National Library), thư viện các trường đại học của quốc gia này, các khoa sư phạm của các trường đại học, các bộ ngành chính phủ, các trường đại học khoa học ứng dụng, và nhiều các tổ chức giáo dục và nghiên cứu khác.

OBVSG – Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH là một nhà cung cấp dịch vụ và quản lý vận hành của Mạng Thư viện Áo (OBV). OBVSG cũng là một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng cho triển khai và vận hành của nhiều hệ thống thư viện trong quốc gia này (xấp xỉ 40 tổ chức thông tin thư viện) và cũng cung cấp nhiều sản phẩm riêng trong lĩnh vực phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống.

Theo bản tin Ex Libris 7/2010