Chức năng bảo quản giàu tính năng của Rosetta, kiến trúc linh hoạt và khả ứng cao cùng với thành tích rõ ràng của sản phẩm này đã là những nhân tố quyết định sự lựa chọn của liên minh thư viện này.

Hamburg, Đức— ngày 26 tháng 5 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo rằng Liên minh Thư viện Goportis đã chọn giải pháp bảo quản số Rosetta để cung cấp sự truy cập bền vững tới tài nguyên số cho thế hệ tương lai. Với nền tảng cấu trúc và công nghệ của giải pháp Rosetta, Goportis sẽ bảo quản những bộ sưu tập số dưới sự ủy thác của các thành viên trong liên minh và tạo điều kiện dễ dàng truy cập tới các bộ sưu tập số đó.

Goportis cung cấp một cổng truy cập tới một kho tài nguyên thông tin khổng lồ nằm ở ba thư viện thành viên thuộc Mạng Thư viện Thông tin Nghiên cứu Leibniz (Leibniz Library Network for Research Information). Với tư cách là các thư viện trung tâm, những thành viên thư viện của mạng Goportis được trao ủy thác chỉ mục, lưu trữ, và cung cấp truy cập tới tất cả tài nguyên trong các bộ sưu tập của họ một cách vĩnh viễn. Hiện nay phần trăm ngày càng tăng của các bộ sưu tập thư viện đang bao gồm nhiều tài liệu số hóa và sẵn có dưới dạng số, kể cả nội dung dưới dạng văn bản và nghe nhìn.

Uwe Rosemann, chủ tịch của ủy ban thường trực Goportis và giám đốc của Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức (German National Library of Science and Technology-TIB) nhận xét, “Rosetta là một công cụ mạnh để đáp ứng và thỏa mãn sự bảo quản tài liệu số dài hạn. Chúng tôi giờ đây được trang bị một giải pháp để giải quyết thành công vấn đề sưu tập và bảo quản tài liệu số.”

Quyết định chấp nhận giải pháp Rosetta của Liên minh Thư viện Goportis đã khẳng định vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong việc cung cấp những giải pháp bảo quản số,” Ông Ullrich Jüngling, phó giám đốc thương mại tại văn phòng Ex Libris, Đức, nhận xét. “Rosetta là giải pháp duy nhất trên thị trường hiện nay cung cấp chức năng hoàn chỉnh cho kế hoạch bảo quản lâu dài, cho phép các tổ chức quản lý và làm giảm nhé những rủi ro liên quan đến các định dạng số, và đồng thời trao cho thư viện một quy trình của các tác vụ bảo quản hoàn chỉnh.”

Về Liên minh Thư viện Goportis,

Mạng Thư viện Thông tin Nghiên cứu Leibniz (Leibniz Library Network for Research Information), được biết như là Goportis, bao gồm ba thư viện quốc gia: Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức (German National Library of Science and Technology – TIB), Thư viện Y học Quốc gia Đức (German National Library of Medicine – ZB MED), và Thư viện Quốc gia về Kinh tế học Đức (German National Library of Economics – ZBW). Liên minh Thư viện Goportis cung cấp nhiều dịch vụ thông tin thư viện đa dạng, bao gồm sự truy cập nhanh và dễ dàng tới tài liệu số, in, bài báo, sách, báo cáo hội nghị, luận văn, báo và dữ liệu nghiên cứu, bảo quản lâu dài, và hỗ trợ truy cập mở tới nghiên cứu học thuật. Goportis hiện đang nỗ lực sưu tập kiến thức ở tất các lĩnh vực này và tăng cường phát triển thêm.

Để có thông tin thêm về Liên minh Thư viện Goportis, xin hãy ghé thăm http://www.goportis.de/en.html.

Theo bản tin Ex Libris 5/2010