Đại học Monash, Úc đã chọn Primo để hoàn thiện bộ giải pháp của Ex Libris nhằm cung cấp khả năng phát hiện và chuyển giao tất cả bộ sưu tập nội sinh và toàn cầu.

Adelaide, Úc —ngày 6 tháng 5 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo rằng Thư viện Đại học Monash (Monash University Library) đã chọn giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo, cùng với một chỉ mục nội dung điện tử toàn cầu Primo Central, nhằm cung cấp cho người dùng tin một giao diện thống nhất để phát hiện và chuyển giao những bộ sưu tập lớn của thư viện cùng tài nguyên điện tử toàn cầu. Đại học Monash đang tham gia vào một cộng đồng Primo quốc tế mở rộng nhanh chóng, hiện đã có hơn 270 tổ chức đại học và nghiên cứu trải rộng ở hơn 29 quốc gia.

Thư viện Đại học Monash đã chọn Primo và Primo Central để tổ chức lại trải nghiệm người dùng nhằm cho phép sinh viên đại học và giảng viên tìm kiếm và truy cập những bộ sưu tập in và điện tử của đại học này một cách dễ dàng. Trong những năm gần đây, mục lục thư viện tại đại học Monash được bổ sung nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Những sự thay đổi này có được do kết quả của cuộc cách mạng về mong muốn và ứng xử diễn ra ở phía người dùng thư viện, số lượng cơ sở dữ liệu mà hiện thư viện đang cung cấp khả năng truy cập tăng nhanh chóng; cùng với sự triển khai nhiều kho số ở trường đại học như Dự án Kho số Nghiên cứu Trực tuyến cho Thế giới (ARROW – Australian Research Repository Online to the World). Primo sẽ cho phép người dùng thư viện tại Đại học Monash truy cập toàn bộ các bộ sưu tập sâu rộng thông qua một giao diện tìm kiếm duy nhất.

Primo Central là một chỉ mục tập trung chứa đựng hàng trăm triệu tài nguyên điện tử quan trọng ở cập độ toàn cầu và khu vực từ các nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai và nhà tích hợp nội dung. Người dùng đồng thời tìm kiếm tất cả các bộ sưu tập được quản lý riêng của thư viện và nội dung điện tử toàn cầu, và nhận được một danh mục kết quả tổng hợp duy nhất được sắp xếp phù hợp. Hiện nay bản Primo Central đang được thử nghiệm tại 14 đối tác thư viện trên khắp thế giới, và sẽ sẵn có cho cộng đồng khách hàng toàn cầu vào cuối năm nay.

Suzanne Clarke, giám đốc bộ phận tài nguyên thông tin tại Đại học Monash, đã nhận xét: “Thư viện Đại học Monash đã tiến hành một cuộc đánh giá nhiều giải pháp nhằm cung cấp một giao diện thống nhất trên toàn bộ tài nguyên thư viện và nhận ra rằng Primo đã đáp ứng được mọi yêu cầu của Đại học Monash. Giao diện Primo sẽ nâng cao khả năng phát hiện của người dùng tin và tạo điện kiện dễ dàng truy cập tới bộ sưu tập lớn về tài nguyên thông tin tại Thư viện Đại học Monash. Primo sẽ cũng sự tích hợp thông suốt với các hệ thống hiện có của thư viện, cụ thể là Voyayer, để cung cấp một trải nghiệm người dùng chất lượng cao. Ngoài hệ thống thư viện tích hợp Voyager, Đại học Monash đã và đang vận hành giải pháp cổng và tìm kiếm siêu dữ liệu MetaLib và hệ thống xử lý nối kết SFX OpenURL của Ex Libris trong nhiều năm, và đặt mua tới dịch vụ chỉ dẫn tài liệu nghiên cứu và học toàn cầu bX của Ex Libris.

Đại học Monash có một trải nghiệm tốt trong việc hợp tác với Ex Libris, đặc biệt gần đây đã có cộng tác trong việc phát triển bX.Chúng tôi tin tưởng rằng Primo Version 3 sẽ là một giải pháp phát hiện tài nguyên có khả năng đem đến một giải pháp lâu dài cho nhu cầu ngày một gia tăng của sinh viên và giảng viên,” Cô Clarke nhận xét thêm.

Tôi vui mừng được tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với Đại học Monash thông qua việc lựa chọn Primo và Primo Central,” Douglas Barnard, giám đốc điều hành của Ex Libris tại Úc nhận xét. “Chúng tôi vui mừng thấy rằng Primo đã được lựa chọn vì sự phong phú về tính năng, công nghệ tìm kiếm tiên tiến, và một trải nghiệm người dùng tuyệt vời mà nó cung cấp cho nhân viên thư viện và người dùng tin.”

Về Thư viện Đại học Monash

Thư viện Đại học Monash là một trong những thư viện đại học hàng đầu của Úc, với nhiều thư viện nhánh ở các vị trí khác nhau và có một bộ sưu tập hơn 3 triệu đầu mục tài liệu. Thư viện chủ trương thúc đẩy sự học tập chuyên sâu thông qua phát hiện và sử dụng thông tin hiệu quả cho giáo dục và nghiên cứu.

Để có thêm thông tin về Thư viện Đại học Monash, xin hãy ghé thăm http://www.lib.monash.edu/.

Theo bản tin Ex Libris 5/2010