Cổng Periodical Portal đã đánh dấu kỷ niệm lần thứ 9 của mình bằng việc đi vào vận hành những giải pháp tài nguyên điện tử của Ex Libris ở nhiều cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Ủy ban Liên hiệp Hỗ trợ và Đánh giá Giáo dục Đại học Brazil (CAPES – Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education).

Chicago, IL—ngày 7 tháng 01 năm 2010. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo rằng cổng Periodical Portal – một thư viện ảo (virtual library) về tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ được duy trì bởi Ủy ban Liên hiệp Hỗ trợ và Đánh giá Giáo dục Đại học (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education – CAPES) – đã đi vào vận hành với giải pháp xử lý nối kết OpenURL SFX và cổng tìm kiếm siêu dữ liệu MetaLib. Người dùng ở hơn 300 cơ sở giáo dục đại học sẽ truy cập một bộ sưu tập lớn tài nguyên điện tử cho học tập và nghiên cứu thông qua cổng Periodical Portal. Sự ra mắt dịch vụ này đã diễn ra tại lễ kỷ niệm tại Brasilia để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 9 của cổng tài nguyên thư viện này.

Một môi trường tìm kiếm tích hợp để truy cập các tài nguyên thông tin từ xa, MetaLib đã tổ chức lại quy trình truy xuất tài liệu bằng việc trình bày cho người dùng nội dung từ nhiều nhà cung cấp thông tin trong một giao diện rõ ràng, duy nhất và quen thuộc với người dùng. SFX cung cấp một tập hợp tính năng phong phú vượt ra khỏi chức năng của một hệ thống xử lý nối kết thông thường, bao gồm cơ sở dữ liệu KnowledgeBase mô tải tài nguyên điện tử toàn diện; một danh mục tài nguyên từ A-Z; và trình nối kết trích dẫn (CitationLinker), tính năng phân tích bộ sưu tập, và những phân hệ thống kê. Cả MetaLib và SFX đều kết hợp những công nghệ tiên tiến với chức năng phong phú và khả năng triển khai dễ dàng.

Với sự đưa hệ thống MetaLib và SFX vào sử dụng tại CAPES, cổng tài nguyên thư viện này đã hoàn toàn được thay đổi và số lượng tạp chí và sách điện tử sẵn có tăng lên rất nhiều. Cổng Periodical Portal cung cấp cho người dùng tin một sự trình bày và truy cập trực giác hơn, cùng khả năng tùy biến phù hợp với lĩnh vực quan tâm của các nhà nghiên cứu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm này, giáo sư Jorge Guimarães, chủ tịch của liên hiệp CAPES, đã nhận xét: “Phiên bản mới của cổng Periodical Portal, được làm tăng sức mạnh bởi MetaLib, sẽ làm thay đổi khả năng chuyển giao thông tin khoa học và kỹ thuật của chúng tôi tới cộng đồng học tập và nghiên cứu tại Brazil và cho phép chúng tôi tăng khả năng truy cập của cộng đồng quốc tế tới những tạp chí được xuất bản tại quốc gia này.”

Giám đốc chương trình CAPES, giáo sư Emídio Cantídio, nhận xét thêm: “Cổng Periodical Portal rõ ràng cần một công nghệ mới và giàu tính năng hơn trong việc tăng số lượng tài nguyên điện tử sẵn có thông qua cổng thư viện này. Chúng tôi cần giải pháp tìm kiếm siêu dữ liệu sẽ cho phép người dùng tin dễ dàng truy cập tài liệu trên hàng nghìn tạp chí và cơ sở dữ liệu, và MetaLib phù hợp nhất với yêu cầu của chúng tôi.”

Trong bài phòng vấn về cổng Periodical Portal, Carl Grant, tổng giám đốc điều hàng của Ex Libris ở Vùng Bắc Mỹ, nhận xét: “CAPES là một tổ chức đẳng cấp quốc tế, và sự triển khai này đã làm tăng thêm danh tiếng đó bằng việc cung cấp một sự tích hợp dễ dàng những giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu của các nhà nghiên cứu. Dự án CAPES trải rộng trên quy mô lớn hiển nhiên đem theo mình sự phức tạp của việc sử dụng một bộ giải pháp chung để giải quyết nhiều yêu cầu đòi hỏi khác nhau của các đơn vị thành viên. Thật may mắn, những sản phẩm này của Ex Libris đã cung cấp được nhiều chức năng phong phú và đủ sự linh hoạt cần thiết để thỏa mãn tất cả những đòi hỏi đặt ra.”

Về cổng CAPES Periodical Portal

Được tạo ra vào năm 2000, Cổng Periodical của CAPES đã cung cấp sự truy cập dễ dàng tới thông tin khoa học và kỹ thuật mà chính phủ liên bang của Brazil xây dựng để phục vụ hệ thống giáo dục đại học của Brazil. Được vận hành bởi Ủy ban Liên hiệp Hỗ trợ và Đánh giá Giáo dục Đại học của Brazil (CAPES – Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education), cổng tài nguyên thư viện này cung cấp hơn 21.000 ấn phẩm xuất bản định kỳ toàn văn, 150.000 sách điện tử, 126 cơ sở dữ liệu trích dẫn, và 78 sites sẵn có toàn văn của sách. Cổng thư viện này, hiện được Viện Thông tin Khoa học Mỹ (ISI) công nhận là một cổng tài nguyên thư viện ưu tú, cung cấp khả năng truy cập tới hơn 1,3 triệu bạn đọc, bao gồm các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên đại học và cao học, cùng nhân viên kỹ thuật và quản trị từ tất cả cơ sở giáo dục đại học là thành viên của CAPES.

Để có thêm thông tin về CAPES portal, xin hãy ghé thăm www.periodicos.capes.gov.br.

Theo bản tin Ex Libris 01/2010