Một tầm nhìn được chia sẻ rõ ràng và một thập kỷ trải nghiệm thành công với Ex Libris đã khiến hệ thống mạng thư viện này chọn giải pháp Primo, Aleph, MetaLib, SFX và DigiTool của Ex Libris.

Hamburg, Đức – ngày 21 tháng 12 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris công bố rằng Hệ thống Thông tin Thư viện Nghiên cứu Quốc gia (NALIS – National Academic Library Information System) ở Bulgaria đã chọn nhiều giải pháp thư viện từ Ex Libris để hình thành một mạng xương sống thống nhất và cổng tiếp cận tới toàn bộ dịch vụ thư viện. Sau một quy trình đánh giá nghiêm ngặt, NALIS đã chọn giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên Primo, hệ thống thư viện tích hợp (ILS) Aleph, hệ thống xử lý nối kết OpenURL SFX, cổng tìm kiếm siêu dữ liệu MetaLib, và hệ thống quản lý tài sản số DigiTool. Cả hai thành viên sáng lập của hệ thống NALIS – Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian (Bulgarian Academy of Sciences ) và Đại học Sofia (Sofia University) – hiện đang vận hành hệ thống Aleph trong vòng 10 năm qua.

Như là thành viên của cộng đồng khách hàng sử dụng Aleph trong một thập kỷ qua, chúng tôi đã phát triển được mối quan hệ mạnh mẽ với Ex Libris và đội ngũ của họ ở Châu Âu và Israel,” Dincho Krastev, giám đốc thư viện trung tâm của Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian (Bulgarian Academy of Sciences) và là giám đốc điều hành của mạng NALIS nhận xét. Quan trọng hơn cả, sự chia sẻ với Ex Libris một tầm nhìn cho tương lai của tự động hóa thư viện sẽ cho phép thúc đẩy sự cộng tác liện tục của chúng tôi. Chúng tôi đã chọn Primo để tập trung vào xây dựng trải nghiệm người dùng và tổ chức lại sự truy cập tới tài nguyên thông tin. Primo sẽ cung cấp cho người dùng những lợi ích kết hợp của một giao diện thống nhất, một khả năng tìm kiếm mạnh mẽ mà đơn giản, và sự truy cập nhanh chóng tới tài nguyên thông tin mà hiện người dùng tin đang mong muốn trong một kỷ nguyên của Google và công nghệ Web 2.0. Tích hợp đầy đủ với giải pháp Aleph, DigiTool, MetLib và SFX, Primo sẽ đảm bảo người dùng thư viện của chúng tôi được truy cập ngay lập tức tới nhiều bộ sưu tập đa dạng từ những đơn vị thành viên của mạng NALIS.”

Ông Marc Daubach, tổng phụ trách của văn phòng Ex Libris ở Châu Âu và phó giám đốc điều hành của công ty, đã nhận xét: “Chúng tôi vui mừng được tiếp tục một giai đoạn mới trong mối quan hệ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian và Đại học Sofia, thông qua khuôn khổ của chương trình NALIS. Chúng tôi thực sự bị ấn tượng bởi những động lực sáng tạo của những tổ chức thành viên, và chúng tôi mong muốn được làm việc cộng tác gần gũi với mạng NALIS trong nhiều năm tới.”

Về Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Quốc gia Bulgaria (NALIS)

Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian (The Bulgarian Academy of Science), Đại học Sofia (Sofia University) và Đại học Mỹ (American University) ở Bulgaria, đã hình thành lên hệ thống NALIS như là một tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ toàn bộ thư viện đại học và nghiên cứu trên khắp đất nước Bulgaria. Mục tiêu của hệ thống NALIS là sự phát triển và tăng cường giáo dục, khoa học và văn hóa; cung cấp đào tạo, sự chuyên biệt, và những chuẩn mực chuyên môn trong lĩnh vực thông tin thư viện và hệ thống giao tiếp; và cùng phối hợp với những dự án quốc gia, quốc tế và khu vực để phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin thư viện.

Về Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian (BAS)

Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian (Bulgarian Academy of Sciences – BAS) được thành lập vào năm 1869, và số xuất bản đầu tiên của một tạp chí định kỳ của họ, mà hiện vẫn là một ấn phẩm chính thức của tổ chức này, đã được xuất bản vào năm 1870. Sự tuyên bố về sứ mệnh của viện hàn lâm khoa học này thể hiện sự cống hiến tới “sự phát triển của khoa học phù hợp với những giá trị con người của toàn nhân loại và lợi ích quốc gia. Có mười một (11) lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm đang diễn ra trong các hoạt động nghiên cứu của viện hàn lâm này, bao gồm vật liệu mới, công nghệ nano và công nghệ vật lý hiện đại, công nghệ thông tin và giao tiếp, các nguồn năng lượng và sự hiệu quả của năng lượng, sinh thái học, đa dạng sinh học và tài nguyên sinh học, kinh tế và cộng đồng dựa trên tri thức (knowledge-based economy and community).

Để có thêm thông tin về Viện Hàn lâm Khoa học Bulgarian, xin hãy ghé thăm see http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0200.

Về Đai học Sofia

Đại học Sofia St.Kliment Ohridski là một tổ chức đào tạo đại học đầu tiện tại Bulgaria. Trường đã phát triển trở thành một trung tâm giáo dục và khoa học lớn và uy tín nhất ở đất nước này, với nhiều khoa trải rộng trên nhiều khu giảng đường ở vùng Sofia. Trường đại học này bao gồm những khoa giảng dạy về toán và tin học, vật lý học, hóa học, sinh học, báo chí và giao tiếp công chúng, thần học, kinh tế học và quản trị kinh doanh, giáo dục mầm non và tiểu học. Khoảng 25.000 sinh viên được tuyển sinh vào đại học này, trong số đó có 8000 sinh viên là theo đuổi các chương trình thạc sĩ và 1000 sinh viên theo đuổi chương trình cấp bằng tiến sĩ.

Để có thêm thông tin về Đại học Sofia, xin hãy ghé thăm http://portal.uni-sofia.bg/index.php/eng/.


Theo bản tin Ex Libris 12/2009