Mở, linh hoạt và tính khả ứng cao, cùng với danh tiếng quốc tế của giải pháp này, đã khiến Thư viện Bavarian (Bavarian State Library) chọn giải pháp Rosetta như là một ứng dụng cho bảo quản số lâu dài và thiết lập đối tác chiến lược với Ex Libris.

Hamburg, Đức – ngày 18 tháng 11 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo rằng Thư viện Bavarian (Bavarian State Library) đã chọn hệ thống bảo quản số Rosetta, một hệ thống sẽ bảo quản và cung cấp sự truy cập tới những bộ sưu tập số mở rộng và phát triển nhanh chóng của Thư viện Vùng Bavarian này.

Hệ thống Bảo quản Số Rosetta cho phép những tổ chức thông tin thư viện quản lý, bảo quản, và cung cấp sự truy cập tới tài liệu nội sinh, dữ liệu đầu ra nghiên cứu dưới định dạng số, hình ảnh số, websites, và nhiều tài liệu số hóa và sẵn có dưới dạng số khác (digitally born and digitized materials) một cách vĩnh viễn. Rosetta hỗ trợ bổ sung, xác nhận tính hợp lệ, nhập liệu, lưu trữ, bảo quản, và phân tán đối tượng số từ nhiều nguồn tài nguyên và định dạng khác nhau, trong khi vẫn giữ cho thông tin này được an toàn và cho phép các tổ chức thông tin thư viện triển khai nhiều chính sách và chiến lược bảo quản số. Được xây dựng trên một kiến trúc khả ứng cao, phân tán nhằm cho phép hệ thống xử lý những bộ sưu tập số rất lớn, quy trình bảo quản số giàu tính năng của Rosetta cho phép theo dõi và xử lý những định dạng tệp tin và cập nhật liên tục các đối tượng số trong hệ thống.

Dựa trên mô hình Hệ thống Thông tin Lưu trữ Mở (OAIS) và tuân thủ những yêu cầu kho số tin cậy (TDR), Rosetta đã được phát triển cộng tác với Thư viện Quốc gia New Zealand (National Library of New Zealand) và giờ đây đóng vai trò như là một hạ tầng quan trọng trong dự án Lưu trữ Di sản Số Quốc gia của Thư viện Quốc gia New Zealand (National Library’s National Digital Heritage Archive project)

Hệ thống Rosetta của Thư viện Vùng Bavarian được hỗ trợ bởi nhiều tài nguyên đặc biệt quan trọng của vùng Bavarian về khoa học, nghiên cứu và nghệ thuật. Sự đưa vào những bộ sưu tập số lựa chọn từ nhiều thư viện đại học tại vùng Bavarian đã đánh dấu cho giai đoạn đầu tiên của dự án. Rosetta được kế hoạch như là một giải pháp bảo quản số dài hạn cho tất cả thư viện thuộc liên minh thư viện ở vùng Bavaria (Free State of Bavaria).

TS. Rolf Gribel, tổng giám đốc của Thư viện Vùng Bavarian (Bavarian State Library), giải thích thêm rằng sự giàu tính năng của giải pháp Rosetta đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới quyết định của chúng tôi.Sau một quy trình đánh giá chuyên sâu, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi chức năng bảo quản giàu tính năng và linh hoạt của hệ thống bảo quản số Rosetta. Rosetta sẽ tích hợp thông suốt với tất cả các hệ thống hiện có của chúng tôi và cung cấp sự truy cập liên tục tới di sản số của vùng Bavaria,” TS.Griebel nhận xét thêm.

Đặc biệt, chức năng của phân hệ “kế hoạch bảo quản” là nhân tố cốt tử đối với chúng tôi,” TS. Griebel cho biết thêm. Chúng tôi cũng yêu cầu hệ thống này cần tuân thủ mọi tiêu chuẩn về số hóa, ví dụ như tiêu chuẩn METS. Và giải pháp tổng thể của Rosetta đã đáp ứng tốt nhất những đỏi hỏi kỹ thuật của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào rằng một tổ chức thư viện danh tiếng thế giới như Thư viện Vùng Bavarian (Bavarian State Library) đã chọn giải pháp Rosetta của Ex Libris,” Ullrich Jüngli, giám đốc thương mại của Ex Libris GmbH ở Đức, cho biết. “Chúng tôi thực sự vui mừng được làm việc cộng tác gần gũi với Thư viện Bavarian khi dự này đi vào triển khai

Về Thư viện Vùng Bavarian

Được thành lập vào 1558, Thư viện Vùng Bavarian (Bavarian State Library) có môt bộ sưu tập với 9,3 triệu quyển và 52.000 tạp chí cập nhật thường xuyên và là một trong những thư viện nghiên cứu hàng đầu ở Châu Âu. Thư viện này sở hữu 92.000 bản thảo và 20.000 sách in thời kỳ trước năm 1500, và đóng một vai trò lớn trong việc thu thập và bảo quản di sản dạng văn bản (written heritage) ở Đức. Thư viện Vùng Bavarian nổi tiếng về công nghệ số hóa sáng tạo, vd., thông qua chương trình đối tác với Google để số hóa hơn một triệu đầu sách từ thư viện). Thư viện này đã vinh dự được nhận giải thưởng thư viện của năm (Library of the Year) vào năm 2008 do Hiệp hội Thư viện Đức (German Library Association) và hội Ebelin and Gerd Bucerius Foundation trao tặng.

Theo bản tin Ex Libris 11/2009