Thư viện Công Bang Queensland đã tận dụng sự linh hoạt và chiến lược ứng dụng mở của Primo để nâng cao năng lực của giao diện “One Search” nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể của người dùng tin thư viện.

Được thành lập vào năm 1902, Thư viện Công Bang Queensland (State Library of Queensland) phục vụ cộng đồng dân cư ở bang Queensland, đồng thời cộng tác với nhiều thư viện công trên khắp bang và nước Úc rộng lớn. Bộ sưu tập sách (bao gồm các sách hiếm), tạp chí chuyên ngành, tạp chí tin tức, báo, bản thảo, bản đồ, âm nhạc, ảnh, phim và video, tài nguyên điện tử, và kho lưu trữ di sản tài liệu của Queensland. Những tài nguyên này giờ đây sẵn có tất cả thông qua dịch vụ One Search, một giao diện xây dựng trên giải pháp Primo của thư viện, bản thử nghiệm được đưa ra vào tháng 10 năm 2008.

Kể từ khi đưa ra sử dụng, Thư viện Công Bang Queensland đã tận dụng lợi ích của một giải pháp linh hoạt và chiến lược ứng dụng mở của Primo và nâng cao năng lực của giao diện “One Search” để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của người dùng tin thư viện. Mới gần đây, thư viện đã mở rộng giao diện cho bộ sư tập về lịch sử phả hệ, mà nó được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của một nhóm học giả đặc biệt – nhà sử học nghiên cứu phả hệ, hơn thế nữa giao diện tài nguyên về lịch sử phả hệ này đặc biệt hữu ích.

Vicki Bates, người quản trị những ứng dụng thư viện tại phòng phát hiện tài nguyên thông tin của thư viện cho biết, “Bộ sưu tập lớn tài liệu về phả hệ của Thư viện công Bang Queensland, bao gồm thông tin về tù nhân, sự nhập cư, sự vận chuyển tù nhân, ngày sinh, ngày mất, hôn nhân và thông tin chung khác về lịch sử gia đình của bang Queensland và nhiều các bang khác, và cả các quốc gia khác có thể được tìm thấy thông qua dịch vụ One Search, hơn thế nữa giao diện này đóng vai trò hữu ích như là một cổng hướng tới tất cả cơ sở dữ liệu lịch sử gia đình được tạo ra bởi thư viện.”

Ví dụ, Cơ sở dữ liệu Danh sách Vận chuyển Tù nhân của thư viện (State Library’s Convict Transportation Registers) chứa đựng biểu ghi chi tiết cho hơn 123.000 trong số 160.000 tù nhân ước tính được vận chuyển tới Úc vào thế kỷ 18 và 19. Những biểu ghi chi tiết này dịch chuyển từ vi phim trong vòng nhiều năm. Thông tin này giờ đây được di trú thành công vào hệ thống thư viện tích hợp Voyager mà Thư viện Công Bang Queensland đang vận hành, và có thể phát hiện thông qua giao diện Search History View,” Cô Bates cho biết thêm.

Thư viện sẽ tiếp tục thêm các bộ sưu tập khác liên quan tới cơ sở dữ liệu này trong những tháng tới. Tiếp theo là những bộ sưu tập về công nhân đường sắt từ năm 1890 đến 1915 và thợ mỏ có mặt trong những vụ tai nạn khai thác mỏ ở Queensland từ 1882 đến 1935.

Mời bạn hãy xem giao diện Family History View và thử tìm kiếm:

1. Di chuyển tới http://onesearch.slq.qld.gov.au/familyhistory.

2. Trong hộp tìm kiếm Search for Family History Resources, đánh từ tìm kiếm “convict” và nhấp “Go”.

3. Nhấp vào biểu ghi Timothy Ryan để xem chi tiết

4. Nhấp vào tất cả biểu ghi sẵn có trong hệ thống thư viện tích hợp Voyager.

Tất cả biểu ghi thông qua tìm kiếm của Primo và hiển thị biểu ghi cho Voyager.

Tính năng tìm kiếm của dịch vụ One Search sẽ được nâng cấp tốt hơn với sự triển khai hệ thống quản lý tài sản số DigiTool của Ex Libris, một hệ thống cho phép tất cả các hình ảnh số trong bộ sưu tập Pictures Queensland được phát hiện thông qua One Search. Người dùng tin sẽ có thể đặt mua một bản sao của những hình ảnh thông qua dịch vụ “Order a Copy”, một nối kết hiển thị đơn đặt trực tuyến.

Tại thời điểm hiện nay, quy trình thanh toán của khách hàng được thực hiện tại thư viện; tuy nhiên thư viện sẽ đưa vào tính năng thương mại điện tử cho dịch vụ đặt mua hình ảnh này trong tương lai gần.

Một số sửa đổi giá trị khác của thư viện cho giao diện Primo bao gồm các nối kết tới hình ảnh đại diện của tài liệu, nối kết tới WorldCat Identities và các thư viện khác ở Úc, và cũng cả nối tới bản đồ vị trí. Thư viện cũng đã đưa nhiều lĩnh vực riêng vào giao diện, như Performer Additional Notes, Target Audience, Cartographic Data – dữ liệu bản đồ (bao gồm nối kết tới biểu ghi ảnh ở cơ sở dữ liệu Picture Queensland), và trong các biểu ghi về tù nhân. Ngoài ra, nối kết được tạo ra vĩnh viễn trong các biểu ghi của CSDL Picture Queensland.

Thư viện Bang Queensland đã ứng dụng nhiều cải tiến từ chương trình ứng dụng mở (Open-Platform) của Ex Libris cho giao diện Primo trong một thời gian ngắn, và rõ ràng rằng thư viện sẽ còn tận dụng được nhiều lợi ích nữa từ một giao diện mở của Primo để nâng cao chất lượng dịch vụ phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin cho người dùng thư viện.

Theo Ex libris Newsletter, 8/2009