Các trường đại học và viện nghiên cứu từ cộng đồng khách hàng quốc tế đã cộng tác với Ex Libris để tạo ra một khuôn khổ phát triển và triển khai hệ thống URM (Unified Resource Management), một hệ thống quản lý thống nhất toàn bộ tài nguyên của thư viện.

Jerusalem, Israel – Ngày 6 tháng 7 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris vui mừng thông báo những trường đại học đầu tiên bắt đầu cộng tác với công ty như là đối tác phát triển cho việc xây dựng một hệ thống URM – một thế hệ thư viện mới cho dịch vụ quản lý của thư viện.

Ba đối tác phát triển đầu tiên – Thư viện Đại học Boston (Boston Colleges Libraries) và Thư viện Đại học Princeton (Princeton University Library), cả hai đều ở Mỹ, và Đại học K.U.Leuven ở Bỉ – cùng nhau thể hiển bản sắc quốc tế của cộng đồng khách hàng của Ex Libris. Những đối tác phát triển này đại diễn cho nhu cầu của cả mô hình một đơn vị quản trị và nhiều đơn vị quản trị (Consortia) đồng thời giúp xây dựng sự trải nghiệm rộng mở hơn với những giải pháp quản lý thư viện của Ex Libris. Dưới sự quản lý của Đại học K.U.Leuven là hệ thống mạng thư viện LIBIS (LIBIS Library Network System), bao gồm 30 tổ chức thư viện thành viên độc lập (gồm có các trường đại học và cao đẳng, nghị viện quốc gia và khu vực, và mạng lưới các thư viện công cộng). Các nhóm cộng tác từ những đối tác phát triển sẽ tham gia vào một chương trình hợp tác với Ex Libris trong những tháng tới khi hệ thống URM được phát triển.

Ngoài làm việc với các đối tác phát triển, Ex Libris sẽ đánh giá các yêu cầu cho hệ thống URM và quy trình quản lý với một loạt các nhóm khách hàng tiêu biểu đầu tiên, bao gồm trên 80 khách hàng đại diện cho các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Những nhóm khách hàng tiêu biểu này sẽ xem xét mọi chủ đề liên quan đến quản lý siêu dữ liệu, hỗ trợ mô hình liên minh chia sẻ (consortium), lựa chọn và bổ sung, và thực thi nghiệp vụ cũng như quản lý bạn đọc. Ex Libris mong muốn mở rộng hoạt động của nhóm này trong tương lai cũng như đưa hoạt động này vào các diễn đàn trao đổi để cùng cộng tác liên tục với thư viện và trường đại học mà thư viện là một đơn vị thành viên ở trong đó.

Thế kỷ 21 đang thấy các thư viện, cơ sở đạo tạo và viện nghiên cứu tìm kiếm những cách tiếp cận mới để quản lý tài nguyên thông tin và cung cấp dịch vụ của họ. Ex Libris hiện đang đáp ứng những nhu cầu thay đổi này với giải pháp URM, một ứng dụng thế hệ mới hỗ trợ quản lý thống nhất mọi hoạt động quản trị của thư viện – lựa chọn tài liệu, bổ sung, biên mục, quản lý, và thực thi nghiệp vụ – cho tất cả các dạng tài liệu thư viện, bất kể định dạng nào hay vị trí của vốn tư liệu. URM sẽ cho phép thư viện đại học triển khai nhiều luồng công việc mà chúng sẽ được tổ chức lại phù hợp hơn, nhằm tích hợp thư viện ngày càng chặt chẽ với hệ thống giảng dạy, đào tạo và nhiều ứng dụng khác của trường, và đồng thời thúc đẩy tính năng Web 2.0 và tính năng tận dụng sực mạnh của cộng đồng người dùng nhằm đảm bảo sự làm việc một cách cộng tác hơn. Những thực tiễn kinh tế đã và đang khuyến khích thư viện tìm kiếm các hình thức mới để chia sẽ ở cấp độ nối kết mạng. Một hệ thống tập trung hóa cho việc quản lý siêu dữ liệu cùng với môi trường dịch vụ dữ liệu sẽ cung cấp nhiều cách mới để tạo ra, quản lý, và chia sẻ siêu dữ liệu và nhiều dạng thông tin khác hiện đang là vấn đề chung của các thư viện.

Hệ thống URM được thiết kế để luôn đáp ứng được mọi nhu cầu hiện nay và tương lai của các thư viện, không chỉ các hoạt động quản lý những công việc truyền thống ngày hôm nay. Sư thiết kế này có khả năng mở rộng và gắn kết với một triết lý chiến lược hệ thống mở (Open Platform) của Ex Libris nhằm cho phép URM sẽ luôn phát triển cùng với nhu cầu của mỗi thư viện riêng lẻ, và cả những môi trường thư viện đại học và thư viện công lớn hoạt động theo mô hình Consortium.

Bằng việc tập trung các dịch vụ dữ liệu vào một môi trường SAAS (software-as-a-service), URM sẽ hỗ trợ nhiều mô hình linh hoạt giúp cộng tác gắn kết trên mọi chức năng – từ phát triển bộ sưu tập theo hình thức hợp tác tới chia sẻ dễ dàng siêu dữ liệu và tài nguyên thông tin với những thư viện cùng loại. Trong môi trường mạng mới này, các thư viện có thể tham gia vào một lực lượng để tối đa hóa hỗ trợ kỹ thuật, sức mua, các bộ sưu tập, và kiến thức nhân viên và tài nguyên. Thông tin thêm về hệ thống URM sẵn có tại URM Resource Center.

Tom Wall, giám đốc thư viện của đại học Boston (Boston College), đã nhận xét, “Sự cộng tác của Ex Libris sẽ tạo ra một cơ hội để tìm kiếm các phương thức mới giúp quản lý tất cả tài nguyên thư viện của chúng tôi hiệu quả và đảm bảo chi phí được sử dụng hiệu quả nhất, trong khi đó cung cấp một môi trường cho thư viện cùng tham gia nâng cao giá trị của sản phẩm, bộ sưu tập, và hỗ trợ kỹ thuật. Tôi hoàn toàn lạc quan về khả năng của hệ thống URM này sẽ cho phép cải thiện sự vận hành của các dịch vụ kỹ thuật truyền thống. Hơn nữa, sự phát triển một phân hệ báo cáo mạnh sẽ giúp tất cả thư viện đánh giá được những nỗ lực của mình và phát hiện nhiều quy trình tác nghiệp mới hiệu quả hơn. Hệ thống URM sẽ dịch chuyển thư viện tới nhiều dịch vụ tốt hơn và làm nổi bật sự phù hợp ngày càng tăng của thư viện như là yếu tố cần thiết hướng tới môi trường học thuật của các trường đại học.”

Phó giám đốc thư viện, Marvin Bielawski của Hệ thống Thư viện Đại học Princeton (Princeton University Library System) nhận xét, “Nhân viên của chúng tôi rất quan tâm đến tìm hiểu khả năng của URM.” “Hệ thống Thư viện Đại học Princeton có một truyền thống lâu đời trong các chương trình hợp tác với nhiều thư viện đại học và nghiêu cứu khác,” Ông Bielawski cho biết thêm. Chúng tôi mong muốn mở rộng những chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội bộ của chúng tôi cũng như các thư viện khác.”

Jo Rademakers, trưởng nhóm quản lý Dịch vụ Máy tính Thư viện LIBIS (LIBIS Library Computer Services) tại Đại học K.U.Leuven đã nhận xét: “Vì chúng tôi hiện đang đại diện cho một mạng thư viện lớn và đa dạng các thành viên tham gia ở Bỉ, tôi tin tưởng đội ngũ ở Đại học K.U.Leuven/LIBIS sẽ mở rộng tầm nhìn của dự án URM. Lịch sử hợp tác thành công của chúng tôi với Ex Libris trước kia, thông qua triển khai nhiều giải pháp tự động hóa thư viện, đã thuyết phục chúng tôi tin tưởng rằng sự tham gia vào chương trình Đối tác Phát triển (Development Partnership) sẽ giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhất mục tiêu và nhiệm vụ của tất cả các thư viện thành viên.” Cùng với các giải pháp của Ex Libris, URM sẽ đáp ứng nhu cầu cụ thể của các mô hình liên minh thư viện (Consortia) và sẽ cung cấp hỗ trợ Unicode đầy đủ.

Sự cộng tác này là một nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động phát triển của Ex Libris,” Oren Beit-Arie, Giám đốc Chiến lược tại Ex Libris giải thích thêm. Chúng tôi rất vui mừng bắt đầu làm việc chặt chẽ với những đối tác phát triển đầu tiên này để thiết kế và phát triển một khuôn khổ mới thực sự cho các dịch vụ của thư viện. URM sẽ là một sự dịch chuyển mô hình có ý nghĩa quan trọng từ hệ thống tự động hóa thư viện truyền thống ở mọi mặt – kiến trúc, thiết kế, phạm vi và lựa chọn phát triển. Như là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của các dịch vụ thư viện, URM cung cấp một cơ hội duy nhất cho thư viện, không chỉ triển khai nhiều nghiệp vụ khác nhau và hiệu quả hơn rất nhiều, mà còn triển khai được nhiều tiện ích mới, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ mới cho các trường đại học và người dùng tin của họ. Đây là một thời kỳ quan trọng cho các tổ chức thông tin thư viện, chúng ta cùng cộng tác để tách rời những mô hình truyền thống của các hệ thống thư viện tích hợp (ILS) sang một khuôn mẫu mới được tích hợp để hỗ trợ mọi sứ mệnh hiện tại và sứ mệnh mới của các thư viện đại học, thư viện nghiên cứu và thư viện quốc gia.”

Về Đại học Boston

Đại học Boston (Boston College -BC) là một trong những đại học cổ nhất ở Mỹ. Đại học tư thục này có hơn 8500 sinh viên đại học và 4000 sinh viên cao học. Trong khi được biết đến chủ yếu như là một đại học đào tạo sinh viên khoa học xã hội và nhân văn, BC cũng có nhiều chương trình đào tạo sau đại học được biết đến, bao gồm các lĩnh vực như sư phạm, luật, quản lý, điều dưỡng, công tác xã hội, và thần học. BC hiện vận hành nhiều hệ thống thư viện của Ex Libris: Hệ thống Thư viện Tích hợp Aleph (ILS), giải pháp phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin Primo, giải pháp quản lý tài sản số DigiTool, và bộ sản phẩm điện tử của Ex Libris là MetaLib, SFXVerde.

Để có thêm thông tin về Đại học Boston, xin hãy ghé thăm www.bc.edu.

Về Đại học K.U.Leuven

Tọa lạc giữa trái tim của vùng tây Âu, Đại học K.U.Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) đã là một trung tâm của học tập trong sáu thế kỷ qua. Được thành lập vào năm 1425 bởi giáo hoàng Martin V, K.U.Leuven mang một danh dự lớn như là một đại học thiên chúa giáo cổ nhất trên thế giới và cổ nhất ở các quốc gia có địa hình thấp. Đại học này hiện nay có trên 34.000 sinh viên, khoảng 4000 sinh viên trong số đó là lưu học sinh, và hiện có khoảng 4.500 nhà nghiên cứu. Trường giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu bằng tiếng Hà Lan và tiếng Anh và tham gia vào chương trình trao đổi học thuật quốc tế Erasmus.

Mạng LIBIS là một phần của Đại học K.U.Leuven và cung cấp nhiều dịch vụ tới một mạng thư viện bao gồm 30 tổ chức thư viện thành viên, bao gồm các trường đại học, cao đẳng, tổ chức quốc gia và khu vực và là một mạng của nhiều thư viện công cộng. LIBIS hiện vận hành nhiều giải pháp Ex Libris, bao gồm Aleph, Primo, DigiTool và những sản phẩm điện tử như MetaLib, SFX và Verde.

Để có thêm thông tin về Đại học K.U Leuven, xin hãy ghé thăm http://www.kuleuven.be/english/. Để có thêm thông tin về LIBIS, xin hãy ghé thăm http://www.libis.be.

Về hệ thống thư viện Đại học Princeton

Nằm ở thành phố Princeton, N.J., Thư viện Đại học Princeton (Princeton University Library) là một trong những hệ thống thư viện nghiên cứu ưu tú nhất trên thế giới, bao gồm Thư viện Harvey S.Firestone Memorial (Harvey S. Firestone Memorial Library) và 15 thư viện đặc biệt. Vốn tư liệu của thư viện bao gồm 6,7 triệu đầu sách, 6 triệu vi phim, 33.000 feet bản thảo, và một bộ sưu tập nhỏ hơn, nhưng giá trị về những sách hiếm, ấn phẩm in, tài liệu lưu trữ và nhiều tài liệu khác cần sự xử lý đặc biệt. Tài nguyên điện tử ngày một mở rộng của thư viện bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu, tạp chí, dữ liệu thống kê, hình ảnh, và bản đồ số. Thư viện vận hành hệ thống thư viện tích hợp Voyager cùng với hệ thống xử lý nối kết SFX.

Để có thêm thông tin về Thư viện Đại học Princeton, xin hãy ghé thăm http://library.princeton.edu/

Theo bản tin Ex Libris 7/2009