Những chỉ dẫn từ dịch vụ bX hướng dẫn các nhà nghiên cứu tới những tài liệu có giá trị tiềm năng nhất cho công việc nghiên cứu của họ.

Chicago,IL – Ngày 5 tháng 5 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris ngày hôm nay đã công bố rằng “Dịch vụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật” hiện đã sẵn sàng cho tất cả thư viện trên toàn thế giới

Đây là một dịch vụ cung cấp cho người dùng thư viện với những chỉ dẫn các bài báo nghiên cứu. Sử dụng sức mạnh của cộng đồng nghiên cứu nối kết mạng trên toàn cầu, dịch vụ bX làm phát sinh những chỉ dẫn dựa trên sự phân tích hàng chục triệu hoạt động nối kết được tiến hành bởi nhiều nhà khoa học tại các viện và cở sở nghiên cứu trên toàn thế giới.

Với dịch vụ chỉ dẫn tài liệu bX, các thư viện sẽ cung cấp một công cụ giá trị nhằm thỏa mãn mong muốn của người dùng tin trên một dịch vụ cập nhật và dựa trên nền Web 2.0. Những chỉ dẫn dễ dàng truy cập thông qua một giao diện SFX của thư viện, hoặc thông qua giao diện của một ứng dụng lưa chọn. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ bX, được cung cấp theo mô hình dịch vụ, sẵn có trực tuyến.

Dịch vụ bX là kết quả của nhiều năm nghiên cứu cộng tác về những hệ thống chỉ dẫn tài liệu học thuật hay nghiên cứu được tiến hành bởi nhóm phát triển bX của Ex Libris cùng với những nhà nghiên cứu hàng đầu như Johan Bollen và Harbert Van de Sompel từ Phòng thí Nghiệm Quốc gia Los Alamos (Los Alamos National Laboratory).

Dựa trên dữ liệu thu hoạch từ sự tích hợp trên quy mô lớn các tệp tin nhật ký sử dụng trong các hệ thống xử lý nối kết, bX là một sự mở rộng của khổ mẫu OpenURL. Oren Beit-Arie, Giám đốc Chiến Lược (Chief Strategy Officer) tại tập đoàn Ex Libris giải thích thêm, “ Chúng ta đang thấy một không gian thông tin học thuật bị phân tán cao, cùng với nhiều dạng tài nguyên điện tử bị phân mảng trên khắp các kho dữ liệu được kiểm soát chủ yếu bởi các nhà cung cấp. Giống như SFX, bX là một lớp dịch vụ bao phủ cho phép những người tìm kiếm thông tin đánh giá các tài nguyên học thuật theo cách hoàn toàn độc lập với những hạn chế có tính sở hữu độc quyền từ các nhà cung cấp thông tin.”

Hai mươi cơ sở giao dục và nghiên cứu tại các quốc gia ở vùng Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, Châu Phi và Châu Á đã đóng góp dữ liệu sử dụng vào dịch vụ bX và đã thử nghiệm dịch vụ bX cùng với Ex Libris trong nhiều tháng thông qua một chương trình Chấp nhận Dịch vụ bX đầu tiên (bX early adopter program). Thấy được những lợi ích mà dịch vụ bX đem lại, Marvin Pollard của Liên Thư viện Đại học Bang California (California State University library consortium), đơn vị đã tham gia đầu tiên vào chương trình này, đã nhận xét, “Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng về dịch vụ bX Recommender Service – Dịch vụ Chỉ dẫn Tài liệu Học thuật. Chúng tôi xem dịch vụ này như là một thành phần quan trọng của tam giác quy trình – Phát hiện-Chỉ dẫn-Chuyển giao tài nguyên (discovery-recommendation-fulfilment process). Đây lại là một ứng dụng hết sức hấp dẫn (“Killer app”) nữa của Ex Libris và nó nối tiếp sau sự thành công của SFX. Giờ đây SFX đã trở thành một công cụ mạnh và cần thiết không thể thiếu để nối kết các nhà nghiên cứu của chúng tôi với tài nguyên thông tin mà họ cần trong môi trường học thuật, chúng tôi tin tưởng rằng dịch vụ bX sẽ lại cung cấp cho người dùng tin nhiều chỉ dẫn có giá trị để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu của họ.”

Để có thêm thông tin về dịch vụ bX và đăng ký sử dụng dịch bX, xin hãy ghé thăm Ex Libris Web site.

Theo bản tin 5/2009 của Ex Libris