Ngày 2 tháng 4 năm 2009 – Liên minh Thư viện Đại học Michiana (Academic Library Consortium -MALC) vui mừng thông báo rằng hôm nay chúng tôi sẽ công bố giao diện Primo với hệ thống chia sẻ (Consortial), giao diện này được đặt tên ban đầu “CatalogPlus” với năm thư viện thành viên.

Những thư viện này bao gồm:

· Hệ thống thư viện Hesburgh, Đại học Notre Dame (Hesburgh Libraries, University of Notre Dame)

· Thư viện Luật Kresge, Đại học Notre Dame (Kresge Law Library, University of Notre Dame)

· Thư viện Cushwa-Leighton, Đai học Saint Mary (Cushwa-Leighton Library, Saint Mary's College)

· Thư viện Bowen, Đai học Bethel (Bowen Library, Bethel College)

· Thư viện McKenna, Đại học Holy Cross (McKenna Library, Holy Cross College)

Chúng tôi đã cài đặt nhiều giao diện cho mỗi một thư viện thành viên tham gia:

· Notre Dame

· Notre Dame Law Library

· Saint Mary's College

· Holy Cross College

· Bethel College

Dịch vụ CatalogPlus sẽ cũng sẵn có thông qua hộp tìm kiếm trong website của hệ thống thư viện Hesburgh (http://www.library.nd.edu/) sau buổi trưa (Eastern time) vào ngày 2 tháng 4 năm 2009 và những website của các thư viện thành viên tham gia sẽ đi vào vận hành ngay sau đó.

Đối với chúng tôi, dấu mốc này cho thấy sự hoàn thành giai đoạn đầu (first phase) của quá trình triển khai Primo, đồng thời việc cung cấp một mục lục liên hợp (Union Catalog) của hơn 3 triệu biểu ghi thư mục cho phép nâng cao khả năng sử dụng, dịch vụ tìm kiếm và thông tin cho cộng đồng người dùng tin của chúng tôi. Nhiều người đã tham gia vào tám nhóm triển khai trong suốt giai đoạn đầu của dự án đến từ tất cả năm thư viện thành viên. Sự công bố “soft-launch” nghĩa là chúng tôi đưa dịch vụ CatalogPlus nên trên Website mà vẫn chưa công bố chính thức cho người dùng tin, và đây là quá trình bắt đầu thu thập các mô hình sử dụng và ý kiến phản hồi.

Chúng tôi tiếp tục cải thiện cả chức năng và giao diện người dùng khi chúng tôi nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi từ bạn đọc, và thực hiện triển khai thêm nhiều khả năng ứng dụng và tập trung vào các phiên làm việc nhóm.

Mùa thu này, chúng tôi sẽ có chiến dịch tiếp thị để công bố dịch vụ chính thức tới cộng đồng người dùng thư viện, và sẽ tận dụng tốt đa khả năng cấu hình của Primo và đưa thêm nhiều nội dung vào trong mùa hè này.

Trong các giai đoạn triển khai sau của dự án, mà nó đã bắt đầu được khởi động ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ đưa thêm nội dung số nội sinh vào dịch vụ CatalogPlus, bao gồm:

· Các tệp tin mô tả lưu trữ mã hóa (EAD – Encoded Archival Description) từ các bộ sưu tập đặc biệt của Đại học Notre Dame và thư viện sách hiếm, Các Kho lưu Trữ của trường đại học và Viện Nghiên cứu Latino (University Archives and Insitute for Latino Studies);

· Hình ảnh số từ Thư viện Hình ảnh Nghệ thuật của hệ thống thư viện Hesburgh (Hesburgh Libraries’ Art Images Library), Thư viện Kiến trúc (Architecture Library) và các nhiều bộ sưu tập hình ảnh khác tại Đại học Notre Dame;

· Luân văn và luận án điện tử của Đại học Notre Dame;

Chúng tôi cũng kế hoạch thêm vào nhiều nội dụng ngoại sinh, bao gồm:

· Biểu ghi thư mục và vốn tư liệu từ Trung tâm các Thư viện Nghiên cứu (Center for Research Libraries – CRL);

· Biểu ghi thư mục, nhất quán và vốn tư liệu từ Thư viện Franklin D.Shurtz tại Đại học Indiana South Bend (Franklin D. Shurtz Library at Indiana University South Bend -IUSB);

· Siêu dữ liệu chỉ mục, tóm tắt (A&I) từ các nguồn tài nguyên ngoại sinh, bao gồm nhiều nhà cung cấp;

· Toàn văn từ cả kho dữ liệu truy cập mở sẵn có và các nhà cung cấp nội dung.

Nếu bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ CatalogPlus của MALC có thể liên hệ trực tiếp với hai đồng trưởng nhóm dự án, Pascal Calarco và Mark Dehmlow.

Theo bản tin tháng 4/2009 của MALC