Primo sẽ cung cấp người dùng tin của thư viện quốc gia này một cổng truy cập thống nhất và duy nhất tới kho tài nguyên phong phú của thư viện.

Singapore – Tháng 3 năm 2009. Văn phòng Ex Libris vùng Châu Á Thái Bình Dương vui mừng thông báo Thư viện Quốc gia New Zealand (National Library of New Zealand) đã quyết định mở rộng bộ giải pháp của Ex Libris hiện có với giải pháp Primo, một giải pháp sẽ cung cấp cho người dùng tin một giao diện thống nhất cho phát hiện và chuyển giao những bộ sưu tập khổng lồ của thư viện. Thư viện Quốc gia Newzealand là thư viện quốc gia thứ năm tham gia vào cộng đồng khách hàng sử dụng Primo đang tăng nhanh chóng, hiện đã gồm hơn 150 tổ chức thông tin thư viện.

Ngoài khả năng vận hành liên kết của Primo với nhiều hệ thống thư viện hiện có, những giao diện mở của sản phẩm cho phép các tổ chức thông tin thư viên dễ dàng được phát triển mở rộng tùy biến với bản sắc riêng để đáp ứng những nhu cầu cụ thể đã là yếu tố chính khiến thư viện quốc gia này chọn Primo. Steven Knight, phó giám đốc Thư viện Số Quốc gia (National Digital Library) tại Thư viện Quốc gia New Zealand, nhận xét, “Chúng tôi xây dựng một quy trình yêu cầu mở rộng để quyết định chọn một giải pháp tốt nhất cho phép người dùng tin của chúng tôi dễ dàng tìm thấy cả tài nguyên số và in truyền thống (physical resrouces) của Thư viện Quốc gia này và Thư viện Alexander Turnbull (Alexander Turnbull Library). Chúng tôi cũng cần giải quyết nhiều vấn đề xung quanh việc chuyển giao những tài nguyên thư viện này. Giải pháp Primo đã đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn chiến lược “một ứng dụng mở” (Open-Platform) của Ex Libris sẽ cho phép chúng tôi mở rộng Primo để tạo ra nhiều dịch vụ mà hiện chúng tôi đang cần cũng như phát triển trong tương lai. Ex Libris cung cấp nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API) giúp chúng tôi đủ khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng tin.”

“Cuối cùng”, Knight cho biết thêm, “Primo là một giải pháp hoàn toàn phù hợp với môi trường thư viện của chúng tôi, vì hiện chúng tôi đang dùng nhiều giải pháp của Ex Libris, bao gồm cả hệ thống thư viện tích hợp Voyager và hệ thống bảo quản số Ex Libris Rosetta. Việc triển khai Primo như là một nền tảng chính tạo lên ứng dụng tương tác giữa phát hiện và chuyển giao tài nguyên thư viện sẽ cho thấy thư viện chúng tôi luôn muốn tạo ra một môi trường tốt nhất cho người dùng.”

Ông Oded Scharfstein, phó giám đốc điều hành văn phòng Ex Libris vùng Châu Á Thái Bình Dương, nhận xét, “Tôi vui mừng rằng Thư viện Quốc gia New Zealand đã chọn xây dựng trải nghiệm thành công của mình với hệ thống thư viện tích hợp (ILS) Voyager và hệ thống bảo quản số Ex Libris Rosetta bằng việc lựa chọn Primo. Thư viện quốc gia này là một đối tác sáng tạo và có tầm nhìn tương lai với hệ thống Rosetta, và chúng tôi vui mừng có cơ hội này để tiếp tục sự cộng tác gần gũi hơn với thư viện trong nhiều năm tới.”

Về Thư viện Quốc gia Newzealand

Mục tiêu của Thư viện Quốc gia Newzealand là làm phong phú thêm đời sống kinh tế và văn hóa của đất nước New Zealand cũng như trao đổi với các quốc gia khác bằng việc thu thập, bảo quản, và bảo vệ tài liệu, đặc biệt những tài liệu liên quan đến New Zealand; đồng thời làm cho những tài liệu này dễ dàng tiếp cận thống nhất đúng với vị thế của di sản tài liệu của chúng; và cùng cộng tác với nhiều tổ chức thông tin thư viện có cùng một mục tiêu tương tự.

Để có thêm thông tin về Thư viện Quốc gia Newzealand, xin hãy ghé thăm http://www.natlib.govt.nz/.

Theo bản tin tháng 3/2009 của Ex Libris