Hơn 85 nâng cấp được tập trung vào tối đa hóa sự hoạt động hiệu quả của nhân viên thư viện, đồng thời làm giảm chi phí sở hữu và cho phép các thủ thư đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin đang ngày một phát triển.

Jerusalem, Israel – Ngày 2 tháng 3 năm 2009. Tập đoàn Ex Libris vui mừng công bố phiên bản 20.0 của hệ thống thư viện tích hợp Aleph. Hơn 85 nâng cấp tính năng, phần lớn yêu cầu được tập hợp từ cộng đồng người sử dụng Aleph trên toàn cầu, tập trung vào tổ chức lại luồng làm việc của thủ thư nhằm tối đa hóa hiệu quả và giảm tổng chi phí sở hữu. Những chức năng mới trong phiên bản này cho phép thủ thư đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đặc biệt của người dùng thư viện.

Những nâng cấp quan trọng được phát triển trong tất cả các phân hệ quản trị của Aleph 20.0, đồng thời trợ giúp thư viện trên toàn cầu tiếp tục thỏa mãn được những mục tiêu đã đề ra của mình. Trong số những nâng cấp này là những tính năng cho phép thủ thư thực hiện nhiều nhiệm vụ biên mục và quản trị trên một tập hợp biểu ghi, thực hiện công việc biên tập ngoại tuyến (offline), và tăng cường sự đáp ứng yêu cầu của người dùng tin.

Một điều kiện tiên quyết cho việc phát hành bất kỳ một phiên bản sản phẩm nào của Ex Libris đó là sự thử nghiệm cộng tác, theo đó các khách hàng đại diện cho các dạng thư viện và kích cỡ khác nhau từ khắp nơi trên thế giới cùng tụ họp tại trung tâm phát triển của Ex Libris để làm quen với những tính năng mới của sản phẩm, đồng thời tham gia vào các cuộc trao đổi cộng tác, và làm việc trực tiếp với người phát triển sản phẩm – sử dụng tính huống thử nghiệm thực tế – để khai thác những tính năng sản phẩm từ góc độ người dùng tin và thủ thư. Đối với phiên bản mới này, những đối tác thử nghiệm đến từ Đại học Utrecht (Utrecht University) ở Hà Lan, Đại học Porto (Porto University) ở Bồ Đào Nha, Mạng Thông tin Trực tuyến Dakota (Online Dakota Information Network – ODIN) và Đại học Minnesota (University of Minnesota) ở Mỹ đã tham gia vào đội ngũ phát triển và quản lý sản phẩm của Ex Libris tại trụ sở chính của công ty để thử nghiệm phiên bản 20.0 của Aleph.

Linda Allbee, người đào tạo/chuyên gia thông tin của Mạng Thông tin Trực tuyến Dakota – ODIN, chủ tịch của nhóm làm việc về sản phẩm Aleph (Aleph Product Working Group) đã cho biết, “Tôi vui mừng được tham gia vào sáng kiến thử nghiệm phiên bản 20.0 của Aleph . Nó quả là một cơ hội tuyệt vời cho cả khách hàng và đội ngũ phát triển tại Jerusalem để có được những đánh giá của người trong cuộc đối với thực tế và thách thức mà các thư viện gặp phải. Khu vực chuyên môi của tôi là mượn liện thư viện theo tiêu chuẩn ISO. Bởi vậy, tôi đã nhận thấy rõ rằng đội ngũ phát tiển Aleph đã lưu tâm nâng cấp để đảm bảo sự phát triển liện tục của tiêu chuẩn cho chức năng này trong phân hệ mượn liên thư viện tích hợp, một phân hệ sẽ cung cấp sự chuyển tiếp thông suốt tới phiên bản 20.0 của Aleph.”

Betsy Friesen, một chuyên viên phân tích dịch vụ kỹ thuật tại Thư viện Đại học Minnesota (University of Minnesota Libraries), một trong những đối tác thử nghiệm Aleph 20.0, đã nhận xét Phiên bản 20.0 của Aleph cung cấp cho người dùng một số tính năng mới để làm cho luồng công việc nghiệp vụ của thủ thư trở lên hiệu quả hơn, bao gồm nhiều tham số mới cho công việc quản lý lưu thông tài liệu và khả năng biên tập ngoại tuyến nhằm biên tập những biểu ghi có số lượng lớn đầu mục tài liệu.” “Những tính năng nâng cấp ưa thích đối với cá nhân tôi đó là lựa chọn mới cho phép ánh xạ dạng tài liệu từ đơn đặt tới các biểu ghi đầu mục và khi có khối lượng biểu ghi lớn mới cùng đến. Luồng công việc này sẽ cho phép nhân viên thư viện của chúng tôi truy xuất tất cá các đơn đặt dựa trên nhiều công cụ lọc khác nhau và cho phép nó nhập vào đồng thời, mà không cần phải chạy bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào,” cô Friesen cho biết thêm.

Carmit Marcus, trưởng nhóm quản lý sản phẩm Aleph tại Ex libris, cho biết: “Nhiều tính năng mới của Phiên bản 20.0 minh chứng cho sự làm việc liên tục với cộng đồng người dùng của chúng tôi. Phần lớn những tính năng nâng cấp mới trong phiên bản sản phẩm này bắt nguồn từ yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi lấy làm vui mừng rằng khách hàng đang tham gia với vai trò tích cực để đóng góp vào sản phẩm này. Chúng tôi đã sẵn có kế hoạch phát triển tiếp cho phiên bản Aleph 20.1 và 20.2, và dự định sẽ lần lượt được phát hành vào cuối năm nay và vào đầu năm 2010. Kế hoạch phát triển cho phiên bản Aleph 21.0 – một phiên bản nâng cấp lớn tiếp theo của Aleph đã bắt đầu lên kế hoạch.”

Theo bản tin 3/2009 của Ex Libris